Планови јавних набавки

ГРАД НОВИ ПАЗАР

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ | преузми

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ | преузми 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки на које се Закон не примењује | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки на које се Закон не примењује | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки на које се Закон не примењује | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки на које се Закон не примењује | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки за Градску управу за наплату јавних пригхода | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 • Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки у органима града Новог Пазара за 2016. годину | преузми
 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки за Градску управу за изворне и поверене послове | преузми
 • План јавних набавки за Градску управу за наплату јавних пригхода | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки за Градску управу за изворне и поверене послове | преузми
 • План јавних набавки за Градску управу за наплату јавних пригхода | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за Град Нови Пазар | преузми
 • План јавних набавки за Скупштину града | преузми
 • План јавних набавки за Градоначелника | преузми
 • План јавних набавки за Градско веће | преузми
 • План јавних набавки за Градску управу за изворне и поверене послове | преузми
 • План јавних набавки за Градско јавно правобранилаштво | преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

 • Спецификација јавних набавки – Отворени поступак | преузми
 • Спецификација јавних набавки – Закључени уговори | преузми
 • Извештај о раду | преузми