Почетна

       

Отворене јавне набавке

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-14/24 - Набавка промо материјала (пословни ранац, rollup, фасцикла А4, блок А5, метална хемијска) за реализацију пројекта „Подршка одрживој друштвеној инклузији“ Документација20.02.2024. 27.02.2024.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге 404-261/23 - Израда пројектно-техничке документације за водоснабдевање насеља Дежева Документација

Одлука о додели
29.12.2023. 02.02.2024. 09.01.2023. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге 404-260/23 - Осигурање имовине ( Град Нови Пазар - Градска управа за изворне и поверене послове, основне и средње школе ) Документација

Одлука о додели
29.12.2023. 18.01.2023. 09.01.2023. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-259-23 - Радови на уређењу јавних површина за потребе реализације акције "Грађани се питају" Документација

Одлука о додели
29.12.2023. 19.01.2024. 12.01.2023. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге 404-255/23 - Израда пројектно-техничке документације за замену котлова и прелазак са фосилних на биогорива (пелет) и ЦНГ систем (ОШ Меша Селимовић, ПУ Младост-Дечија радост, ОШ Авдо Међедовић, ПУ Младост-централно обданиште и ОШ Ћамил Сијарић) Документација

Одлука о додели
26.12.2023. 17.01.2024. 05.01.2023. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-254-23 - Санација степеништа у згради за друштвене делатности Документација22.12.2023. 08.01.2024.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-252/23 - Тонери и остала рачунарска опрема за потребе Градске управе Документација22.12.2023. 03.01.2024.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге 404-246/23 - Осигурање запослених Документација12.12.2023. 22.12.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге 404-244/23 - Одржавање и сервисирање возила Градске управе Документација07.12.2023. 18.12.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-237-23 - Радови на уређењу јавних површина за потребе реализације акције "Грађани се питају" Јавни позив24.11.2023. 11.12.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-229/23 - Зеленило за потребе реализације акције "Грађани се питају" Јавни позив15.11.2023. 24.11.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-227/23 - Мобилијар и подлоге за потребе реализације акције "Грађани се питају" Јавни позив-пречишћен текст09.11.2023. 15.12.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-222-23 - Радови на уређењу троторара ул.Саве Ковачевића у дужини од 610м (од "Лађара" до хотела "Паша") Јавни позив08.11.2023. 23.11.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-198/23 - Услуге штампе за потребе Скупштине града Новог Пазара Јавни позив12.10.2023. 20.10.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-188-23 - Радови на изградњи прихватилишта за псе и мачке (II фаза) Јавни позив-пречишћен текст29.09.2023. 16.10.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-180-23 - Санација степеништа у згради за друштвене делатности Јавни позив20.09.2023. 05.10.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-174-23 - Радови на изградњи прихватилишта за псе и мачке (II-фаза) Јавни позив29.08.2023. 13.09.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-146-23 - Унапређење верско туристичке инфраструктуре у Новом Пазару-Реконструкција, санација и рестаурација Алтун-алем џамије у Новом Пазару Јавни позив04.08.2023. 29.08.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-160-23 - Радови на текућем одржавању машинских инсталација Основне школе "Вук Караџић" Нови Пазар Јавни позив28.07.2023. 14.08.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-131/23 - Електрична енергија - општа потрошња Јавни позив22.06.2023. 17.07.2023.
-
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-130/23 - Набавка новог возила за сакупљање текстилног отпада (шасија са кабином мотором) са хидрауличнонм пресом за возило за сакупљање текстилног отпада Јавни позив20.06.2023. 30.06.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-123/23 - Набавка пчеларске опреме - кошница Јавни позив13.06.2023. 22.06.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-115/23 - Електрична енергија - јавна расвета Јавни позив09.06.2023. 19.06.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-119/23 - Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе Јавни позив09.06.2023. 19.06.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-112/23 - Аутомобилско гориво Јавни позив31.05.2023. 12.06.2023.
Позив за подношење понуде за дугорочни кредит Јавни позив

Документација за банке
24.05.2023. 26.05.2023. 08.06.2023. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-103/23 - Набавка професионалне пећи за храну кроз пројекат „Нови Пазар за иновативна решења у запошљавању“ Јавни позив18.05.2023. 19.05.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-102/23 - Набавка машина за прање тепиха кроз пројекат „Нови Пазар за иновативна решења у запошљавању“ Јавни позив18.05.2023. 19.05.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-101/23 - Набавка тенде за канал за прање од поликарбоната кроз пројекат „Нови Пазар за иновативна решења у запошљавању“ Јавни позив18.05.2023. 19.05.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-100/23 -Набавка Липо ласера кроз пројекат „Нови Пазар за иновативна решења у запошљавању“ Јавни позив18.05.2023. 19.05.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-97/23 - Радови на постављању гумене облоге на дечијем игралишту Јавни позив18.05.2023. 02.06.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-86/23 - Набавка апарата за потамњивање кроз пројекат „Нови Пазар за иновативна решења у запошљавању“ Јавни позив09.05.2023. 12.05.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-83/23 - Набавка машина за шивење тапацираног намештаја кроз пројекат „Нови Пазар за иновативна решења у запошљавању“ Јавни позив09.05.2023. 12.05.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-77/23 - Гуме и остали материјал за возила Градске управе Јавни позив06.04.2023. 18.04.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-72/23 - Набавка црева, делова и уља за пумпе за воду и муље Јавни позив04.04.2023. 12.04.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-54/23 - Опште ресторанске услуге за потребе Градске управе Јавни позив27.03.2023. 03.04.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге 404-49/23 - Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима кроз насеља на тероторији Града Новог Пазара са потребним геореференцираним подлогама Јавни позив-пречишћени текст14.03.2023. 04.04.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-28/23 - Набавка возила за обезбеђење саобраћајних незгода и вршење увиђаја за потребе МУП-а Јавни позив27.02.2023. 10.03.2023.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-30/23 - Услуге ангажовања удружења или НВО за реализацију пројекта “Сигурност жена и девојчица у јавном простору на територији града Новог Пазара” и услуге превоза Јавни позив06.04.2023. 10.04.2023.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-31/23 - Извођење радова на изградњи улице 12. Српске бригаде Јавни позив24.02.2023. 13.03.2023.
Table Plugin

Завршене јавне набавке

Table Plugin

2022.

Table Plugin

2021.

Table Plugin

2020.