Почетна

       

Отворене јавне набавке

ПредметДатум објавеРок за предају понуда
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-230/19

Извођење грађевинских и занатских радова на санацији стана број 2 у згради за избегла лица у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација16.10.2019.24.10.2019.
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-226/19

Извођење радова на прилазној саобраћајници зграде вишепородичног стамбеног објекта за избеглице и расељена лица (КО Постење) Нови Пазар
Документација15.10.2019.23.10.2019.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-225/19

Изградња прихватилишта за псе и мачке луталице у Новом Пазару
Документација11.10.2019.11.11.2019.
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-224/19

Грађевинско занантски радови на санацији локалних и некатегорисаних путева, оштећених приликом поплава у 2019.години
Документација11.10.2019.19.10.2019.
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-220/19

Радови на чишћењу и одржавању антиерозивних брана и вода II реда
Документација10.10.2019.18.10.2019.
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-215/19

Набавка неурофидбек апарата за потребе Удружења психолога Нови Пазар
Документација10.10.2019.21.10.2019.
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-212/19

Набавка путарске соли. Со и чисти натријум хлорид
Документација

Одлука о додели
30.09.2019.

15.10.2019.
08.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-211/19

Радови на инвестиционом одржавању Музеја “Рас” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
25.09.2019.

15.10.2019.
03.10.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-200/19

Завршетак ССУ „Пендик”, сала за борилачке вештине
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
17.09.2019.

18.10.2019.

18.10.2019.
17.10.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-189/19

Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгода), добровољно здравствено осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција и смрт услед болести
Документација

Одлука о додели уговора
04.09.2019.

23.09.2019.
12.09.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-188/19

Текуће одржавање паркета у спортско сајамској установи Пендик у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
03.09.2019.

18.09.2019.

09.10.2019.
11.09.2019.

-

-
Преговарачки поступак | Радови - ЈН 404-185/19

Завршетак радова у ССУ "Пендик" - сала за борилачке вештине
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Измена и допуна Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
26.08.2019.

26.08.2019.

28.08.2019.

12.09.2019.

17.09.2019.
-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-184/19

Радови: Рампе за особе са инвалидитетом – Техничка школа Нови Пазар, Спортско сајамска установа „Пендик” и градски базен Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави
23.08.2019.

11.09.2019.
03.09.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-181/19

Изградња прихватилишта за псе и мачке луталице у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
20.08.2019.

27.09.2019.
19.09.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-171/19

Набавка енергената за грејање
Документација

Измена kонкурсне документације

Друга измена kонкурсне документације

Одговор на постављена питања

Други одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора
09.08.2019.

22.08.2019.

30.08.2019.

30.08.2019.

05.09.2019.

26.09.2019.
09.09.2019.

-

-

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-167/19

Радови на уређењу платоа и дечијих игралишта у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Одлука о обустави IV партије
06.08.2019.

02.10.2019.

02.10.2019.
05.09.2019.

-

-

Завршене јавне набавке

ПредметДатум објавеРок за предају понуда
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-161/19

Израда пројектно-техничке документације за изградњу, доградњу и реконструкцију опште болнице у Новом Пазар
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.07.2019.

12.09.2019.

01.10.2019.
28.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-182/19

Набавка линије за производњу погачица за прехрану пчелињих друштава за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
21.08.2019.

11.09.2019.
29.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-178/19

Машине за сејање и сађење
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
29.08.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-176/19

Машине за бербу и жетву
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
28.08.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-179/19

Набавка црева за довод воде и система за наводњавање “кап по кап“
Документација

Одлука о додели уговора
19.08.2019.

11.09.2019
27.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-177/19

Машине за припрему и култивисање земље
Документација

Измена kонкурсне документације

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.08.2019.

20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
27.08.2019.

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-175/19

Радови на уређењу платоа у старој лучној згради у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
15.08.2019.

06.09.2019.
26.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-183/19

Радови на текућем одржавању асфалтних пешачких стаза на Рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
23.08.2019.

06.09.2019.
31.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-164/19

Рампе за особе са инвалидитетом – Техничка школа Нови Пазар, Спортско сајамска установа „Пендик” и градски базен Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка
06.08.2019.

22.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-163/19

Набавка линије за производњу погачица за прехрану пчелињих друштава за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о обустави
02.08.2019.

16.08.2019.
13.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-160/19

Осигурање запослених у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градској управи за наплату јавних прихода, органима и службама града (Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Служба интерне ревизије и Служба буџетске инспекције)
Документација

Одлука о обустави
29.07.2019.

20.08.2019.
06.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-153/19

Продужетак лиценци мрежног антивирусног програма за потребе Градске управе
Документација

Одлука о додели уговора
26.07.2019.

16.08.2019.
05.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности обликована у 5 (пет) партија | Услуге – ЈНМВ 404-155/19

Партија I - Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања, Партија II - Испитивање квалитета земљишта, Партија III - Мерење јачине буке у животној средини Партија IV - Мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара, Партија V - Испитивање површинских вода
Документација

Одлука о додели
25.07.2019.

26.09.2019.
02.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-154/19

Израда пројектно-техничке документације за изградњу потпорног зида у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.07.2019.

06.08.2019.

19.08.2019.
02.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-152/19

Радови на демонтажи старе и монтажи нове вештачке траве на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања I

Одговори на постављена питања II

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора
23.07.2019.


25.07.2019.


26.07.2019.


30.07.2019.


30.07.2019.


07.08.2019.
31.07.2019.


-


-


05.08.2019.


-


-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-151/19

Припремни радови на инвестиционом одржавању бедема у Новом Пазару(археолошка ископавања и истраживања)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.07.2019.

06.08.2019.

08.08.2019.
30.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-149/19

Радови на одржавњу АБ степеништа у насељу Раковац у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
22.07.2019.

05.08.2019.
30.07.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-142/19

Завршетак ССУ „Пендик”, сала за борилачке вештине
Документација

Прва измена конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације I

Конкурсна документација са изменама и допунама

Измена и допуна конкурсне документације II

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка
16.07.2019.

18.07.2019.

05.08.2019.

05.08.2019.

06.08.2019.

16.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-

-

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-90/19

Радови на уредјењу дворишта обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
15.07.2019.

28.08.2019.

01.10.2019.
14.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-146/19

Набавка техничких успоривача брзине
Документација

Прва измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
15.07.2019.

18.07.2019.

30.07.2019.

23.08.2019.
23.07.2019.

24.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-144/19

Услуге фиксне телефоније за потребе Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Одговори на постављена питања

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
12.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
22.07.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-143/19

Услуге социјалне заштите на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима
11.07.2019.

30.07.2019.

20.09.2019.
19.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-141/19

Завршетак пројекта „Изградња пешачке стазе од Пазаришта до града Рас“ у Новом Пазару, израда и монтажа инфо табли и радови на осветљењу
Документација

Прва измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговорy
11.07.2019.

19.07.2019.

01.10.2019.

01.10.2019.
19.07.2019.

22.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-139/19

Геодеске услуге за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Одлука о закљученом уговору
08.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

29.07.2019.

14.08.2019.

02.09.2019.
16.07.2019.

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-132/19

Уређење платоа и дечијих игралишта на 2 локације у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештенје о заклјученом уговору
28.06.2019.

02.08.2019.

22.08.2019.
29.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-133/19

Набавка тонера и осталог материјала за рачунаре за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.07.2019.

23.07.2019.

01.08.2019.
11.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-134/19

Радови на текућем одржавању фискултурне сале О.Ш “Халифа Бин Заид Ал Нахјан” у Пожеги у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
10.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-130/19

Инвестициона одржавање терена за фудбал на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.06.2019.

03.07.2019.

05.07.2019.
28.06.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-129/19

Радови (текуће одржавање) на изградњи теретане на рекреационом центру у Новом Пазару (на катастарској парцели бр. 3628 КО Нови Пазар)
Документација

Одговори на постављена питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.06.2019.

25.06.2019.

26.06.2019.

26.06.2019.

03.07.2019.

23.07.2019.
28.06.2019.

-

-

01.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-127/19

Израда пројектно - техницке документације за уређење стамбеног објекта за избеглице и расељена лица
Документација

Одлука о додели уговора
19.06.2019.

10.07.2019.
27.06.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-121/19

Набавка садница цвећа за уређење цветних површина на територији града Новог Пазара
Документација

Обавештење о закљученом уговору
13.06.2019.

04.07.2019.
21.06.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-120/19

Радови на изградњи кошаркашког терена (текућуе одржавање) на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Прва измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
07.06.2019.

11.06.2019.

11.06.2019.

20.06.2019.

05.07.2019.
17.06.2019.

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-117/19

Набавка тонера и осталог материјала за рачунаре за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Постављена питања и одговори

Одлука о обустави
07.06.2019.

11.06.2019.

18.06.2019.
17.06.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-115/19

Радови на чишћењу и одржавању антиерозивних брана и вода II реда
Документација

Одлука и обавештење о обустави
03.06.2019.

12.06.2019.
12.06.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-119/19

Радови на текућем одржавању фискултурне сале О.Ш “Халифа Бин Заид Ал Нахјан”
Документација

Одлука о обустави
03.06.2019.

18.06.2019.
11.06.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-116/19

Радови на изградњи нисконапонске мреже у насељу Мур на име помоћи Садрији Рамовић
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
03.06.2019.

18.06.2019.

04.07.2019.
12.06.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-118/19

Радови на текућем одржавању хола и билетарнице Културног центра у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
03.06.2019.

14.06.2019.
11.06.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-112/19

Набавка опреме за потребе обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.05.2019.

10.06.2019.

28.06.2019.
06.06.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-109/19

Молерско-фарбарски радови на кречењу зидова и стубова пасажа Нове лучне зграде у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

12.06.2019
29.05.2019.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-106/19

Радови на уређењу 30 улица у Новом Пазару
Документација

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.05.2019.

13.06.2019.

13.06.2019.

03.07.2019.

24.07.2019.
16.06.2019.

18.06.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-104/19

Набавка тонера и осталог материјала за рачунаре за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави
16.05.2019.

28.05.2019.
27.05.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-103/19

Рециклажа тонера и одржавање фотокопирних апарата за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
16.05.2019.

03.06.2019.
24.05.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-100/19

Набавка добара - једно ново специјализовано возило за превоз хране и намирница за потребе ПУ Младост у Новом Пазару
Документација15.05.2019.23.05.2019.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-87/19

Радови на уређењу платоа и дечијих игралишта у Новом Пазару
Документација/a>

Прва измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави
24.04.2019.

24.05.2019.

24.05.2019.

14.06.2019.

17.06.2019.
24.05.2019.

-

29.05.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-55/19

Радови на уређењу шеталишта леве и десне стране поред реке Рашке у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
28.03.2019.

03.06.2019.
27.04.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-63/19

Израда кабловске канализације у склопу пројекта дислокације средње напонских далековода у улици Саве Ковачевића
Документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору
27.03.2019.

12.04.2019.

28.06.2019.
06.05.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-50/19

Набавка добара - Електричне енергије
Документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока
21.03.2019.

17.04.2019.

17.04.2019.
22.04.2019.

-

23.04.2019.
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-93/19

Медицинска опрема за потребе Дома здравља – Служба за здравствену заштиту деце и школске деце у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.10.2019.

30.05.2019.

28.06.2019.
20.05.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-92/19

Набавка 68 пластичних контејнера за отпад
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
08.05.2019.

22.05.2019.

31.05.2019.
16.05.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-99/19

Израда геомеханичког елабората за потребе израде пројектно - техничке документације за санацију клизишта у насељу Шестово
Документација

Одлука о додели уговора
09.05.2019.

20.05.2019.
17.05.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-83/19

Израда пројектно - техничке документације за потребе добијања локацијских услова за изградњу пута од насеља Букреш до Ђурђевих ступова
Документација

Одлука о додели уговора
23.04.2019.

20.05.2019.
07.05.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-75/19

Радови на текућем одржавању (надстрешнице) пасажа нове лучне зграде у Новом Пазару
Документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору
10.04.2019.

24.04.2019.

20.05.2019.
10.05.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-88/19

Радови на уређењу спортских терена на спортском комплексу “Шутеновац” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.04.2019.

16.05.2019.

28.06.2019.
07.05.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-82/19

Радови на изградњи нисконапонске мреже у насељу Мур на име помоћи Садрији Рамовић
Документација

Одлука о обустави поступка
24.04.2019.

14.05.2019.
08.05.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-85/19

Рециклажа тонера и одржавање фотокопирних и телефакс апарата за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
23.04.2019.

15.05.2019.
08.05.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-84/19

Израда геомеханичког елабората за потребе израде пројектно - техничке документације за санацију клизишта у насељу Шестово
Документација

Одлука о обустави
22.04.2019.

09.05.2019.
06.05.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-57/19

Радови на чишћењу и одржавању антиерозивних брана и вода II реда
Документација

Одлука о обустави поступка
17.04.2019.

15.05.2019.
25.04.2019

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-80/19

Радови на уредјењу спортских терена на спортском комплексу “Шутеновац” у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
16.04.2019.

24.04.2019.
24.04.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-79/19

Радови на уређењу платоа за реквизите "Парка науке" на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
11.04.2019.

19.04.2019.

06.05.2019.
19.04.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-73/19

Извођење радова на уређењу платоа између Културног центра и некадашње управне зграде Т.П. “Унипром”
Документација

Одлука о обустави

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.04.2019.

09.05.2019.

21.05.2019.

22.05.2019.
06.05.2019.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-64/19

Набавка добара-електричне енергије за општу потрошњу у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
29.03.2019.

07.05.2019.
28.04.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-65/19

Набавка добара-електричне енергије за јавну расвету у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
29.03.2019.

07.05.2019.
28.04.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-58/19

Израда пројектно - техничке документације за потребе добијања локацијских услова за изградњу пута од насеља Букреш до Ђурђевих ступова
Документација

Обавештење о продужењу рока

Одговори на постављена питања

Одлука о обустави
29.03.2019.

05.04.2019.

05.04.2019.

22.04.2019.
08.04.2019.

10.04.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-62/19

Аутомобилско гориво за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
27.03.2019.

08.05.2019.
30.04.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-54/19

Грађевински радови на уређењу Житног трга
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
22.03.2019.

08.05.2019.

28.06.2019.
23.04.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-52/19

Текуће одржавање шеталишта десне стране реке Јошанице на улици Јошанички кеј
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
21.03.2019.

07.05.2019.

28.06.2019.
22.04.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66/19

Угоститељске услуге
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
08.04.2019.

18.04.2019.

19.04.2019.
16.04.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-69/19

Израда пројектно-техничке документације на уређењу летње баште Културног центра у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.04.2019.

19.04.2019.

20.05.2019.
10.04.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-61/19

Радови на уређењу дечијег игралишта и паркинга у насељу Својбор у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.03.2019.

12.04.2019.

18.04.2019.
04.04.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-56/19

Израда геомеханичког елабората за потребе израде пројектно - техничке документације за санацију клизишта у насељу Шестово
Документација

Одлука о обустави
26.03.2019.

08.04.2019.
03.04.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-51/19

Радови на текућуем одржавању постојећег кошаркашког терена на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одговор на постављено питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.03.2019.

27.03.2019.

09.04.2019.

19.04.2019.
01.04.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-49/19

Набавка добара - канцеларијског материјала
Документација

Одлука о додели уговора за партије II и III

Одлука о обустави поступка за партију I

Обавештење о закљученом уговору за партију II
19.03.2019.

04.04.2019.

04.04.2019.

23.04.2019.
27.03.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-48/19

Радови на прикључењу 9 монтажних кућа у насељу Блажево на електричну мрежу
Документација19.03.2019.27.03.2019.
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-40/19

Угоститељске услуге-услуге хотела, ресторана и трг.на мало.
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
15.03.2019.

27.03.2019.

28.03.2019.
25.03.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-43/19

Текуће одржавање шеталишта на градској саобраћајници обе стране реке Рашке у улици 12. Српске бригаде
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
08.03.2019.

12.04.2019.

03.06.2019.
08.04.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-38/19

Израда пројектно-техничке документације уређења корита реке Избичке и дела државног пута II Б реда бр.413 до Новопазарске бање у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.03.2019.

12.04.2019.

22.04.2019.
03.04.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-33/19

Грађевински радови на уређењу платоа испред зграде Кула
Документација

Одлука о обустави

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
28.02.2019.

05.04.2019.

08.04.2019.

16.04.2019.
01.04.2019.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-34/19

Радови на уређењу пасажа у Новој Лучној згради у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
28.02.2019.

16.04.2019

16.04.2019
01.04.2019.

-

-
Отворени поступак | Услуге – JNMV 404-8/19

Израда пројектно-техничке документације уређења Градског трга и подходника испод Градског трга у центру града
Документација

Прва измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Прво појашњење документације

Друга измена конкурсне документације

Друго појашњење документације

Четврта измена и допуна конкурсне документације

Друго обавештење о продужењу рока

Треће појашњење документације

Пета измена и допуна конкурсне документације

Треће обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави јавне набавке
11.02.2019.

28.02.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

20.03.2019.

20.03.2019.

20.03.2019.

25.03.2019.

26.03.2019.

26.03.2019.

03.04.2019.
13.03.2019.

-

22.03.2019.

-

-

-

-

29.03.2019.

-

-

02.04.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-49/19

Набавка добара - канцеларијског материјала
Документација

Одлука од додели уговора за партије II и III

Одлука о обустави за партију I
19.03.2019.

04.04.2019.

04.04.2019.
27.03.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-48/19

Радови на прикључењу 9 монтажних кућа у насељу Блажево на електричну мрежу
Документација

Одлука о додели уговора
19.03.2019.

28.03.2019.
27.03.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-40/19

Угоститељске услуге-услуге хотела, ресторана и трг.на мало.
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
15.03.2019.

27.03.2019.

28.03.2019.
25.03.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – JNMV 404-44/19

Радови на уређењу трим стазе на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
08.03.2019.

21.03.2019.
16.03.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-41/19

Израда геомеханичког елаборате за потребе планирања простора и одрeђивањалокације новог муслиманског гробља у Новом Пазару
Документација08.03.2019.18.03.2019.
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-37/19

Израда пројектно-техничке документације за поступак озакоњења објекта Градске управе, Културног центра и Дома омладине
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.03.2019.

25.03.2019.

09.05.2019.
12.03.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – JNMV 404-31/19

Набавка услуга-прање возила за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
01.03.2019.

18.03.2019.
09.03.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – JNMV 404-29/19

Радови на уређењу дечијег игралишта и паркинга у насељу Својбор у Новом Пазару
Документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока
28.02.2019.

07.03.2019.

07.03.2019.
08.03.2019.

-

11.03.2019.
Јавна набавка мале вредности | Добра – JNMV 404-30/19

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.02.2019.

27.03.2019.

08.04.2019.
11.03.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – JNMV 404-32/19

Радови на уређењу платоа улице Кеј 12.Српске бригаде у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
28.02.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

11.06.2019.
08.03.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – JNMV 404-24/19

Услуге штампања за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
27.02.2019.

11.03.2019.
07.03.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – JNMV 404-21/19

Геодеске услуге за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора
25.02.2019.

27.02.2019.

27.02.2019.

14.03.2019.
05.03.2019.

-

06.03.2019.

-
Јавна набавка | Радови – ОПЈН 404-15/19

Радови на уређењу тротоара улице 12. српске бригаде у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.02.2019.

21.03.2019.

18.04.2019.
15.03.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-5/19

Набавка гума и осталог материјала за потребе возила Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
05.02.2019.

20.02.2019.
13.02.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-16/19

Израда геомеханичког елаборате за потребе планирања простора и одрeђивањалокације новог муслиманског гробља у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави поступка
11.02.2019.

21.02.2019.
19.02.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-17/19

Израда пројектно-техничке документације за поступак озакоњења објекта Градске управе, Културног центра и Дома омладине
Документација

Прва измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одговори на постављена питања

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
11.02.2019.

12.02.2019

18.02.2019.

18.02.2019.

22.02.2019.

01.03.2019.
19.02.2019.

12.02.2019

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности добара | Услуге – ЈНМВ 404-13/19

Набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице И ИРЛ
Документација

Одлука о додели уговора
08.02.2019.18.02.2019.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге - ОПЈН 404-253/18

Израда пројектно-техничке документације уређења корита реке Избичке и дела државног пута II Б реда бр.413 до Новопазарске бање у Новом Пазару
Документација

Прва измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о обустави поступка
09.01.2019.

18.01.2019.

31.01.2019.

21.02.2019.
08.02.2019.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-252/18

Набавка радова на изградњи МБТС 1 x 630 KVA у МЗ Постење у Новом Пазару
Документација27.12.2018.26.01.2019.
Јавна набавка мале вредности добара | Услуге – ЈНМВ 404-11/19

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе за изворне и поверене послове.
Документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
07.02.2019.

20.02.2019.

26.02.2019.
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-254/18

Израда геомеханичког елабората за изградњу обданишта на кат.парцели бр.3629 КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.01.2019.

12.02.2019.

27.02.2019.
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-255/18

Израда пројектно-техничке документације завршетка југо-западне обилазнице око Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.01.2019.

14.02.2019.

19.03.2019.

2018.

ПредметДатум објавеРок за предају понуда
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-102/18

Радови на реконструкцији зграде Гимназије у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања

Измењена конкурсна документација

Одговори на постављена питања II

Измењена конкурсна документација II

Одговори на постављена питања III

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговори на постављена питања IV

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору
30.11.2018.

14.12.2018.

14.12.2018.

19.12.2018.


21.12.2018.


25.12.2018.


26.12.2018.


28.12.2018.


19.02.2019.


04.03.2019.


16.05.2019.
31.12.2018.


---


-


-09.01.2018.


-


16.05.2019.
Јавна набавка мале вредности | Радови- ЈНМВ 404-231/18

Накнадни радови на инвестиционом одржавању – партерно уређење комплекса око Атлетског стадиона (на кат.парцели бр.4586/5 и 4856/1 КО Нови Пазар)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.12.2018.

08.01.2019.
26.12.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-229/18

Набавка опреме за сектор текстила за реализацију пројекта „Нови Пазар – Нови послови“
Документација

Одлука о додели уговора
12.12.2018.

21.12.2018.
20.12.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-224/18

Партија I - Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.12.2018.

24.12.2018.

09.01.2019.
20.12.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-228/18

Набавка добара-три половна путничка моторна возила
Документација11.12.2018.19.12.2018.
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-227/18

Набавка полуконцертног клавира
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
10.12.2018.

21.12.2018.

31.12.2018.
18.12.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-201/18

Радови на уређењу 17 улица у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.11.2018.

31.12.2018.

21.01.2019.
22.12.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-222/18

Надоградња софтверског решења за вођење предмета – електронска писарница
Документација

Одлука о додели уговора
06.12.2018.

17.12.2018.
14.12.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-218/18

Набавка система за наводњавање “кап по кап” у малињацима за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.12.2018.

12.12.2018.

12.12.2018.

24.12.2018.

31.12.2018.
13.12.2018.

-

14.12.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-219/18

Радови на санацији станова у згради Бор у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
04.12.2018.

14.12.2018.
12.12.2018.
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-212/18

Набавка провајдера за обуку возача за Ц и Е категорију за реализацију пројекта „Нови Пазар – Нови послови“
Документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.11.2018.

07.12.2018.

17.12.2018.

28.12.2018.
07.12.2018.

14.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-208/18

Nabavka provajdera za obuku prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.11.2018.

03.12.2018.

03.12.2018.

13.12.2018.

28.12.2018.
07.12.2018.

-

10.12.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-202/18

Набавка опреме система за биоскопске пројекције у сали Културног центра Нови Пазар
Документација

Питања и одговори

Питања и одговори II

Допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.11.2018.

28.11.2018.

30.11.2018.

30.11.2018.

10.12.2018.

10.12.2018.
10.12.2018.

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-210/18

Набавка машина за производњу хране за реализацију пројекта “Нови Пазар – Нови послови“
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.11.2018.

13.12.2018.

11.01.2019.
07.12.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-209/18

Набавка машина за производњу сокова и џемова за реализацију пројекта “Нови Пазар – Нови послови“
Документација

Одговор на постављено питање

Одлука о додели уговора
29.11.2018.

03.12.2018.

13.12.2018.
07.12.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-207/18

Набавка добара-машине за обраду дрвета
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.11.2018.

13.12.2018.

27.09.2019.
07.12.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-206/18

Набавка добара - ситни алат и машине
Документација

Одлука о додели уговора
29.11.2018.

13.12.2018.
07.12.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-211/18

Набавка опреме за сектор текстила за реализацију пројекта „Нови Пазар – Нови послови“
Документација

Одлука о обустави поступка
28.11.2018.

07.12.2018.
06.12.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-215/18

Набавка полуконцертног клавира
Документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
28.11.2018.

07.12.2018.

12.12.2018.
05.12.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-190/18

Набавка рачунара и рачунарске опреме
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.10.2018.

11.12.2018.
28.11.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-130/18

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
26.10.2018.

28.11.2018.
25.11.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-185/18

Радови на уређењу пешачке стазе од Пазаришта до града Рас
Документација

Допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.10.2018.

29.10.2018.

26.11.2018.

03.01.2019.
19.11.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-200/18

Набавка гума за потребе возила Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
08.11.2018.

28.11.2018.
16.11.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-194/18

Набавка система за наводњавање “кап по кап” у малињацима за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
01.11.2018.

16.11.2018.

29.11.2018.
12.11.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-192/18

Набавка система за наводњавање “кап по кап” у пластеницима за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
01.11.2018.

08.11.2018.

16.11.2018.

29.11.2018.
12.11.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-191/18

Набавка покретних мужних апарата за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продуженју рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
01.11.2018.

02.11.2018.

08.11.2018.

08.11.2018.

16.11.2018.

29.11.2018.
12.11.2018.

-

-

13.11.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-195/18

Добра: 10 тракторских прскалица за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару
Документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
31.10.2018.

02.11.2018.

07.11.2018.

07.11.2018.

19.11.2018.

28.11.2018.
08.11.2018.

-

-

13.11.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-196/18

Радови на санацији станова у згради Бор у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
31.10.2018.

09.11.2018.
08.11.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-193/18

Добра: 6 моторних прскалица на колицима за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
31.10.2018.

19.11.2018.

28.12.2018.
08.11.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-184/18

Израда геомеханичког елаборате за потребе планирања простора и одерђивања локације новог муслиманског гробља у Новом Пазару
Документација30.10.2018.07.11.2018.
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-182/18

Услуге:
Партија I - Iспитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања,
Партија II - Iспитивање квалитета земљишта,
Партија III - Мерење јачине буке у животној средини
Партија IV - Мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара,
Партија V - Iспитивање површинских вода
Документација

Одговор на постављено питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија II, III, IV и V

Одлука о обустави поступка - Партија I

Обавештење о обустави поступка - Партија I

Обавештење о закљученом уговору - Партија II, III и IV

Обавештење о закљученом уговору - Партија V
17.10.2018.

23.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

06.11.2018.

23.11.2018.

23.11.2018.

23.11.2018.
25.10.2018.

-

29.10.2018.

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-183/18

Набавка гумених физичких препрека за успоравање саобраћаја
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
11.10.2018.

25.10.2018.

28.12.2018.
19.10.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-181/18

Радови на инвестиционом одржавању – партерно уређење комплекса око Атлетског стадиона (на кат.парцели бр.4586/5 и 4856/1 КО Нови Пазар)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
11.10.2018.

24.10.2018.

25.10.2018.
19.10.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-130/18

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Прво појашњење конкурсне документације

Одлука о обустави поступка
21.09.2018.

17.10.2018.

25.10.2018.
21.10.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-176/18

Услуге збрињавања паса луталица (обезбеђење адекватног смештаја) – зоохигијена
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
08.10.2018.

22.10.2018.

01.11.2018.
16.10.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-129/18

Радови на инвестиционом одржавању – партерно уређење комплекса око Атлетског стадиона (на кат.парцели бр.4586/5 и 4856/1 КО Нови Пазар)
Документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
21.09.2018.

04.10.2018.

09.10.2018.
01.10.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-127/18

Набавка црева за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.09.2018.

05.10.2018.

28.12.2018.
28.09.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-126/18

Асфалтирање прекопа раскрснице на будућем кружном току код болнице у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
20.09.2018.

05.10.2018.
28.09.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-116/18

Радови на уређењу 18 улица у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.08.2018.

08.10.2018.

06.11.2018.
27.09.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-121/18

Набавка пчеларске опреме за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.09.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.
20.09.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-120/18

Набавка услуга - услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.09.2018.

26.09.2018.

05.10.2018.
20.09.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-112/18

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
20.08.2018.

20.09.2018.
19.09.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-115/18

Набавка 60 ђубријера
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.08.2018.

12.09.2018.

01.10.2018.
05.09.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-109/18

Осигурање имовине
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Конкурсна документација након I и II измене

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора
23.08.2018.


27.08.2018.


28.08.2018.


28.08.2018.

31.08.2018.

28.09.2018.
31.08.2018.


-


-


04.09.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-114/18

Набавка црева за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Питања и одговори

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
23.08.2018.

27.08.2018.

12.09.2018.

20.09.2018.
31.08.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-113/18

Набавка апарата и ампула за детекцију психоактивних супстанци у организму
Документација

Одлука о додели уговора
22.08.2018.

21.09.2018.
30.08.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-97/18

Набавка енергената - 09111000 - угаљ за огрев, 03410000 – дрва за огрев, 09111400 – горива на бази дрвета, 09135100 – лож уље
Документација

Питања и одговори I

Питања и одговори II

Одлука о додели уговора
30.07.2018.

02.08.2018.

24.08.2018.

07.09.2018.
29.08.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-110/18

Набавка услуга-услуге одржавања и сервисирања возила Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
15.08.2018.

29.08.2018.
23.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-106/18

Набавка одела за раднике Градске управе
Документација

Одлука о додели уговора
10.08.2018.

22.08.2018.
20.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-105/18

Услуге израде веб сајта за Скупштину града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
10.08.2018.

27.08.2018.
20.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-104/18

Софтверско решење за вођење захтева/предмета – електронска писарница за потребе Јавног правобранилаштва
Документација

Одговор на поставлјено питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.08.2018.

14.08.2018.

22.08.2018.

12.09.2018.
17.08.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-63/18

Услуге посредовања при куповини авионских карата, хотелског смештаја и осигурања за потребе службених путовања
Документација

Одлука о додели уговора
06.08.2018.

29.08.2018.
14.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-101/18

Набавка покретних мужних апарата за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора
03.08.2018.

21.09.2018.

27.09.2018.

19.12.2018.
14.08.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-100/18

Набавка поцинковане жице за подизање наслона у засадима малине за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о додели уговора
03.08.2018.

27.08.2018.
14.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-99/18

Набавка система за наводњавање “кап по кап” у пластеницима за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Прва измена и допуна конкурсне документације

Izmenjena konkursna dokumentacija

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора
03.08.2018.


13.08.2018.


13.08.2018.


13.08.2018.

27.08.2018.
13.08.2018.


-


-


15.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-98/18

Набавка пчеларске опреме за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о обустави поступка
03.08.2018.

27.08.2018.
13.08.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-92/18

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
16.07.2018.

17.08.2018.
15.08.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-83/18

Радови на уређењу платоа и дечијих игралишта у Новом Пазару
Документација

Прва измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија I

Одлука о обустави поступка - Партија II

Одлука о обустави поступка
05.07.2018.

03.08.2018.

03.08.2018.

27.08.2018.

27.08.2018.

05.09.2018.
04.08.2018.

-

09.08.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-103/18

Радови на уре ењу крака улице Народног фронта у Новом Пазару L=95,59m
Документација

Одлука о додели уговора
31.07.2018.

10.08.2018.
08.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-74/18

Радови на чишћењу и одржавању антиерозивних брана и вода II реда
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.07.2018.

09.08.2018.

17.08.2018.
06.08.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-95/18

Продужење лиценци за коришћење антивирусне заштите за потребе Градске управе Нови Пазар
Документација

Одлука о додели уговора
25.07.2018.

07.08.2018.
02.08.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-94/18

Набавка услуга-услуге одржавања и сервисирања возила Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Измена и допуна конкурсне документације - I

Измена и допуна конкурсне документације - II

Појашњење конкурсне документације

Обавештенје о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за партије III и IV

Одлука о обустави поступка за партије I и II
24.07.2018.


27.07.2018.


27.07.2018.


27.07.2018.


27.07.2018.


08.08.2018.


08.08.2018.
01.08.2018.


-


-


-


02.08.2018.


-


-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-93/18

Набавка апарата и ампула за детекцију психоактивних супстанци у организму
Документација19.07.2018.27.07.2018.
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-82/18

Радови на уређењу 12 улица у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
27.06.2018.

03.08.2018.
27.07.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-89/18

Набавка 60 ђубријера
Документација

Обавештење о обустави поступка
13.07.2018.

03.08.2018.
23.07.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-90/18

Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгода) и добровољно здравствено осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција
Документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
11.07.2018.

13.07.2018.

25.07.2018.

28.12.2018.
19.07.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-88/18

Климатизација за зграду хитне медицинске помоћи
Документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору
11.07.2018.

25.07.2018.

28.12.2018.
19.07.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови- ЈНМВ 404-85/18

Радови на изградњи потпорног зида на КП 4856/1 и КП 4856/5 КО Нови Пазар на потесу Атлетски стадион
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.07.2018.

20.07.2018.

31.07.2018.
13.07.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-86/18

Набавка репрезентативног биљног материјала - сезонско цвеће, украсно шибље и друго (са доставом и садњом на територији града Новог Пазара)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.07.2018.

13.07.2018.

24.07.2018.
12.07.2018.

-

-
Преговарачки поступак | Радови - 404-79/18

Радови на измештању НН ваздушне мреже у подземну кабловску канализацију за изградњу кружног тока код болнице
Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора
04.07.2018.

27.11.2018.
-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-80/18

Геодеске услуге за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
22.06.2018.

03.07.2018.
02.07.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-70/18

Радови на уређењу 17 улица у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.05.2018.

06.07.2018.

20.07.2018.
24.06.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-73/18

Геодеске услуге за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору
30.05.2018.

31.05.2018.

11.06.2018.

19.06.2018.

08.10.2018.
07.06.2018.

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-69/18

Услуге фиксне телефоније за потребе Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Одговори на постављена питања

Одлука о додели уговора
24.05.2018.

28.05.2018.

05.06.2018.
01.06.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-58/18

Набавка рачунарске технике
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.05.2018.

07.06.2018.

12.07.2018.
04.06.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-56/18

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Обавештење о обустави поступка
04.05.2018.

04.06.2018.
03.06.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-66/18

Набавка опреме за зграду хитне медицинске помоћи
Документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - Партија I и Партија II

Одлука о обустави поступка - Партија III
17.05.2018.

18.05.2018.

01.06.2018.

01.06.2018.
25.05.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-62/18

Набавка услуга-услуге штампања за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
16.05.2018.

29.05.2018.

06.06.2018.
24.05.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-64/18

Набавка 60 контејнера за отпад
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
15.05.2018.

01.06.2018.

18.06.2018.
23.05.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-52/18

Радови на измештању НН ваздушне мреже у подземну кабловску канализацију за изградњу кружног тока код болнице
Документација

Одлука о обустави поступка
19.04.2018.

19.06.2018.
21.05.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-60/18

Набавка комплета хидрауличног развалног алата за потребе ВСЈ Нови Пазар
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.05.2018.

14.05.2018.

28.05.2018.

08.06.2018.
17.05.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-59/18

Набавка апарата и ампула за детекцију психоактивних супстанци у организму
Документација

Одлука о обустави поступка
09.05.2018.

25.05.2018.
17.05.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-57/18

Радови на текућем одржавању (санацији) канцеларије бр.13 Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Одлука о обустави поступка
08.05.2018.

25.05.2018.
16.05.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-51/18

Радови на изради ограде око Атлетског стадиона у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.04.2018.

03.05.2018.

03.05.2018.

08.05.2018.

08.05.2018.

24.05.2018.

06.06.2018.
04.05.2018.

10.05.2018.

-

-

14.05.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-47/18

Радови на санацији клизишта у улици Јакља у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.04.2018.

07.05.2018.

21.05.2018.
03.05.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-48/18

Радови на изградњи НН мреже за уличну расвету Атлетског стадиона и помоћних терена
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.04.2018.

07.05.2018.

16.05.2018.
27.04.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-46/18

Набавка путничког лифта на хидраулични погон
Документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора
17.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

08.05.2018.
25.04.2018.

-

26.04.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-44/18

Рециклажа тонера и одржавање фотокопирних и телефакс апарата за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.04.2018.

15.05.2018.

28.05.2018.
25.04.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-43/18

Геодеске услуге за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.04.2018.

03.05.2018.
23.04.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-42/18

Завршни радови на изградњи хотела на Атлетском стадиону у Новом Пазару
Документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.04.2018.

24.04.2018.

24.04.2018.

10.05.2018.

15.05.2018.
23.04.2018.

-

25.04.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-40/18

Набавка услуга-услуге штампања за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка
10.04.2018.

30.04.2018.

03.05.2018.
18.04.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-26/18

Набавка добара-електричне енергије за јавну расвету у Новом Пазару
Документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора
15.03.2018.

10.04.2018.

19.04.2018.
16.04.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-41/18

Израда пројектно-техничке документације за добијање локацијских услова и грађевинске дозволе за изградњу прихватилишта за псе и мачке луталице
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.04.2018.

17.04.2018.

09.05.2018.
13.04.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-38/18

Радови на санацији и адаптацији зграде друштвене делатности у улици Шабана Коче
Документација

Одлука о додели уговора
05.04.2018.

16.04.2018.
13.04.2018.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-16/18

Аутомобилско гориво за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора
13.03.2018.

30.03.2018.

10.04.2018.

10.04.2018.

13.04.2018.
12.04.2018.

-

-

13.04.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-17/18

Набавка електричне енергије за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.03.2018.

11.04.2018.

13.04.2018.
05.04.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-33/18

Услуге социјалне заштите
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.03.2018.

11.04.2018.

13.04.2018.
05.04.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-31/18

Набавка комплета хидрауличног развалног алата за потребе ВСЈ Нови Пазар
Документација28.03.2018.02.04.2018.
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-21/18

Радови на уређењу 6 улица у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруа
09.03.2018.

12.04.2018.

26.04.2018.
08.04.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-18/18

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
09.03.2018.

12.04.2018.
08.04.2018.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-28/18

Набавка апарата и ампула за детекцију психоактивних супстанци у организму
Документација22.03.2018.30.03.2018.
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-24/18

Израда пројектно-техничке документације за дечије обданиште “Дечија радост” на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.03.2018.

04.04.2018.

12.04.2018.
29.03.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-30/18

Набавка тонера и осталог материјала за рачунаре за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
16.03.2018.

28.03.2018.

19.04.2018.
26.03.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-25/18

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
14.03.2018.

16.03.2018.

16.03.2018.

28.03.2018.

11.04.2018.

12.07.2018.
22.03.2018.

-

23.03.2018.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-19/18

Набавка услуга-прање возила за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2018.

21.03.2018.

27.03.2018.
20.03.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-12/18

Набавка гума и осталог материјала за потребе возила Градске управе за изворне и поверене послове Града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
01.03.2018.

13.03.2018.

12.04.2018.
09.03.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-10/18

Канцеларијски намештај за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.02.2018.

12.03.2018.

10.05.2018.
02.03.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-8/18

Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.02.2018.

06.03.2018.

14.03.2018.
01.03.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-9/18

Угоститељске услуге за потребе Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.02.2018.

20.02.2018.

20.02.2018.

01.03.2018.

05.03.2018.
22.02.2018.

-

23.02.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-183/17

Техничка контрола пројектно-техничке документације проширења постројења за припрему воде за пиће „Хаџет“
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.01.2018.

07.02.2018.

21.02.2018.
01.02.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-187/17

Израда пројектно-техницке документације изградње новог моста преко реке Рашке у центру града и новог моста преко реке Рашке иза хотела Врбак у Новом Пазару
Документација

Прво појашњење конкурсне документације

Прва измена и допуна конкурсне документације

Друго појашњење конкурсне документације

Обавештење о продужење рока за подношење понуда

Друго обавештење о продужење рока за подношење понуда

Друга измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
08.01.2018.


25.01.2018.


30.01.2018.


31.01.2018.


31.01.2018.


09.02.2018.


12.02.2018.


26.02.2018.

14.03.2018.
07.02.2018.


-


-


-


12.02.2018.


14.02.2018.


-


-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-182/17

Набавка добара – Електричне енергије, за потребе Бустер станице, Рефлекторског осветљења ФК Нови Пазар и Рециклажног центра Блажево у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.12.2017.

31.01.2018.

21.03.2018.
21.01.2018.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-181/17

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација22.12.2017.21.01.2018.

2017.

ПредметДатум објавеРок за предају понуда
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-184/17

Радови на изради потпорног зида и санација клизишта у улици Горњи Алексинац у Новом Пазару
Документација26.12.2017.03.01.2018.
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-185/17

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара за 2017/18.год.
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.12.2017.

08.01.2018.

11.01.2018.
03.01.2018.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-179/17

Раздвајање инсталација са повећањем снаге објекта ЈМУ „Радио Телевизија Србије“
Документација

Одлука о додели уговора
19.12.2017.

16.01.2018.
27.12.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-178/17

Партија IV - Мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.12.2017.

28.12.2017.

10.01.2018.
22.12.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-173/17

“Чобанице“ за потребе пољопривредних удружења
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
06.12.2017.

21.12.2017.

10.01.2018.
14.12.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-172/17

Израда пројектно-техничке документације за уклапање конструкције новосаграђеног моста са постојећим приступним путевима на десној страни реке Рашке и приступа са улице „Кеј 12.Српске бригаде“ са леве стране реке Рашке
Документација

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори I

Питања и одговори II

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.12.2017.

06.12.2017.

07.12.2017.

11.12.2017.

19.12.2017.

10.01.2018.
13.12.2017.

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-169/17

Радови на инвестиционом одржавању приступне саобраћајнице школи Бајевица Л=391,68м
Документација

Измена и допуна

Конкурсна документација - Прва измена

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.11.2017.

01.12.2017.

01.12.2017.

12.12.2017.

19.12.2017.
08.12.2017

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-165/17

Партија I - Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања,
Партија II - Испитивање квалитета земљишта,
Партија III - Мерење јачине буке у животној средини
Партија IV - Мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора - Партија I, II и III

Одлука о обустави поступка - Партија IV

Обавештење о обустави поступка - Партија IV

Обавештење о закљученом уговору - Партија I

Обавештење о закљученом уговору - Партија II и III
09.11.2017.

28.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

14.12.2017.

14.12.2017.
17.11.2017

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-163/17

Набавка садница за потребе уређења града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
07.11.2017.

17.11.2017.

13.12.2017.
15.11.2017.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-144/17

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
17.10.2017.

29.11.2017.
16.11.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-156/17

Набавка црева за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.10.2017.

08.11.2017.

14.12.2017.

14.12.2017.
01.11.2017.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-148/17

Радови на изради трим стазе и потпорног зида у склопу Атлетског стадиона у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
17.10.2017.

31.10.2017.
25.10.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-145/17

Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања, испитивање квалитета земљишта, мерење јачине буке у животној средини и мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
17.10.2017.

30.10.2017.

31.10.2017.
26.10.2017

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-143/17

Мониторинг површинских и подземних вода на територији града Новог Пазара
Документација

Одговор на постављено питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.10.2017.

20.10.2017.

31.10.2017.

23.11.2017.
25.10.2017.

-

-

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Радови – ЈНМВ 404-147/17

Радови на изградњи мини трибина у склопу комплекса Атлетског стадиона у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
16.10.2017.

01.11.2017.

13.11.2017.
24.10.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-151/17

Надоградња постојећег софтверског решења за електронско вођење захтева /предмета
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
13.10.2017.

31.10.2017.

17.11.2017.
23.10.2017

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-140/17

Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања, испитивање квалитета земљишта, мерење јачине буке у животној средини и мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
21.09.2017.

02.10.2017.
29.09.2017.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-128/17

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација15.08.2017.14.09.2017.
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-136/17

Извођење радова на изради мултифункционалне подлоге на теренима за мале спортове атлетског стадиона у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.08.2017.

19.09.2017.

30.10.2017.
07.09.2017.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови - ОПЈН 404-119/17

Грађевински радови на санацији клизишта у насељу Бараковци, ул. Херцеговачка у Новим Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о измени уговора

Друга одлука о измени уговора
02.08.2017.

08.09.2017.

20.09.2017.

07.08.2018.

06.03.2019.
04.09.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-131/17

Набавка услуга-услуге одржавања и поправки возила за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.08.2017.

08.09.2017.

06.10.2017.
26.08.2017

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-129/17

Набавка гумених физичких препрека за успоравање саобраћаја
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
16.08.2017.

04.09.2017.

04.09.2017.
24.08.2017

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-125/17

Извођење радова на кружој раскрсници улица Вељка Влаховића, Вишеградска, Марка Краљевића, Хаџет и Генерала Живковића у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.08.2017.

21.08.2017.

31.08.2017.
17.08.2017

-

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Радови - ЈНМВ 404-124/17

Радови на изградњи мини трибина у склопу комплекса Атлетског стадиона у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави поступка
03.08.2017.

18.08.2017.
11.08.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-123/17

Радови на изради трим стазе и потпорног зида у склопу Атлетског стадиона у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
03.08.2017.

18.08.2017.

07.09.2017.
11.08.2017

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-122/17

Електро радови дојаве пожара за О. Ш. „Стефан Немња“ у Новом Пазару
Документација

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
01.08.2017.

07.08.2017.

07.08.2017.

07.08.2017.
09.08.2017

-

-

11.08.2017
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-121/17

Радови на санацији и адаптацији унутрашњег простора и радови на водоводној и канализационој мрежи у ОШ „Стефан Немања“
Документација

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
31.07.2017.

02.08.2017.

16.08.2017.

18.08.2017.
08.08.2017.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-118/17

Радови на санацији пешачког моста преко реке Рашке под Хамамом у Новом Пазару
Документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
31.07.2017.

01.08.2017.

16.08.2017.

31.08.2017.

10.11.2017.
08.08.2017.

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-120/17

Занатски радови на силазном тунелу за Атлетски стадион у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.07.2017.

16.08.2017.

18.08.2017.
07.08.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-116/17

Набавка добара - три путничка моторна возила
Документација

Одлука о додели уговора
21.07.2017.

08.08.2017.
31.07.2017.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра - ОПЈН 404-97/17

Набавка енергената (лож уље, угаљ, огревно дрво, пелет) за грејну сезону 2017/2018. годину
Документација

Одлука о додели уговора
27.06.2017.

07.08.2017.
27.07.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-107/17

Набавка опреме (клупе,столице,огласни панои и др.) за О.Ш.“Стефан Немања“ у Новом Пазару
Документација

Одговори на поставлјена питања

Одлука о додели уговора
14.07.2017.

20.07.2017.

08.08.2017.
24.07.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-112/17

Осигурање радника од последица несрецног слуцаја (незгода) и добровољно здравствено осигурање за слуцај теже болести и хируршких интервенција
Документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

ООбавељтење о закљученом уговору
13.07.2017.

18.07.2017.

26.07.2017.

16.08.2017.
21.07.2017

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке| Радови - ОПЈН 404-80/17

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација16.06.2017.16.07.2017.
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-106/17

Продужење лиценци за коришћење антивирусне заштите за потребе Градске управе Нови Пазар
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.07.2017.

21.07.2017.

07.08.2017.
13.07.2017

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-108/17

Радови на уређењу дела фасаде на кровној равни зграде Градске управе града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави поступка
04.07.2017.

02.10.2017.
13.07.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-105/17

Корекција Нацрта Плана детаљне регулације за Стару Чаршију са парком у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.07.2017.

21.07.2017.

07.08.2017.
12.07.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-104/17

Набавка добара - три путничка моторна возила
Документација30.06.2017.08.07.2017.
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-103/17

Радови на изградњи ограде око Филтерског постројења и тротоара у ул. Хаџет у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.06.2017.

12.07.2017.

01.08.2017.
10.07.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-99/17

Радови на дислокацији далековода 10kv између ТС „Тепе“ и ТС „Филтер-1“ у дужини четири стубна поља
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.06.2017.

12.07.2017.

18.07.2017.
10.07.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-100/17

Радови на изградњи водовода Побрђе-Иванча-Дојевиће у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.06.2017.

12.07.2017.

15.09.2017.
06.07.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-88/17

Набавка репрезентативног биљног материјала-сезонско цвеће, украсно шибље и друго (са доставом и садњом на територији града Новог Пазара)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
28.06.2017.

12.07.2017.

17.07.2017.
06.07.2017

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-81/17

Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгода) и добровољно здравствено осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција
Документација

Одговори на постављена питања

Одлука о додели уговора
23.06.2017.

29.06.2017.

06.07.2017.
03.07.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-94/17

Радови на изградњи електро енергетске линије уличне расвете у Бисеровачкој улици и у делу улице Лукаре-Јуковача
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.06.2017.

13.07.2017.

18.07.2017.
30.06.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-92/17

Изграња фекалне канализације, Побрђе правац ка Иванчи
Документација

Одлука о додели уговора
23.06.2017.

03.07.2017.
28.06.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-91/17

Радови на уређењу дела фасаде на кровној равни зграде Градске управе града Новог Пазара
Документација23.06.2017.29.06.2017.
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-95/17

Набавка добара-три путничка моторна возила
Документација

Одлука о обустави поступка
20.06.2017.

30.06.2017.
28.06.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-93/17

Радови на изградњи ограде око Филтерског постројења и тротоара у ул. Хаџет у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави поступка
20.06.2017.

30.06.2017.
28.06.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови - ЈНМВ 404-90/17

Радови на осветљењу Атлетског стадиона и помоћних терена у Новом Пазару
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одговори на постављена питања

Одлука о измени уговора
16.06.2017.

19.06.2017.

21.06.2017.

08.05.2018.
27.06.2017.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-82/17

Набавка материјала за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија I

Обавештење о закљученом уговору - Партија II
16.06.2017.

30.06.2017.

04.08.2017.

04.08.2017.
27.06.2017.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра - ЈНМВ 404-89/17

Добра: набавка атлетске опреме и реквизита за опремање атлетског стадиона у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
15.06.2017.

03.07.2017.
23.06.2017.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-86/17

Корекција Нацрта Плана детаљне регулације за Стару Чаршију са парком у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави поступка
15.06.2017

29.06.2017.
23.06.2017.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Радови - Бр.404-83/17

Изграња фекалне канализације у селу Јоловиће у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
15.06.2017.

03.07.2017.

27.07.2017.
23.06.2017.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге - ЈНМВ 404-79/17

Набавка услуга-услуге одржавања и поправки возила за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
15.06.2017.

30.06.2017.
23.06.2017.

-
Отворени поступак јавне набавке| Радови - ОПЈН 404-72/17

Радови на уређењу прилазне саобраћајнице хотелу Атлетског стадиона у Новом Пазару