Почетна

       

Отворене јавне набавке

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-183/21 Штампарске услуге за потребе Градске управе Јавни позив04.01.2022. 12.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-182/21 Набавка флуоресцентних прслука са натписом “саобраћајна полиција” Јавни позив04.01.2022. 10.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-181/21 Набавка батеријских лампи са црвеним купастим дифузером Јавни позив04.01.2022. 10.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-180/21 Набавка алкометара са комплетом опреме за саобраћајну полицију Јавни позив04.01.2022. 10.01.2022.

Завршене јавне набавке

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-183/21 Штампарске услуге за потребе Градске управе Јавни позив04.01.2022. 12.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-182/21 Набавка флуоресцентних прслука са натписом “саобраћајна полиција” Јавни позив04.01.2022. 10.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-181/21 Набавка батеријских лампи са црвеним купастим дифузером Јавни позив04.01.2022. 10.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-180/21 Набавка алкометара са комплетом опреме за саобраћајну полицију Јавни позив04.01.2022. 10.01.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-178/21 Инвестиционо одржавање градских саобраћајница и локалних путева у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања у Новом Пазару Јавни позив30.12.2021. 24.01.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-177/21 Осигурање имовине (Градска управа, основне и средње школе) Јавни позив30.12.2021. 12.01.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-170/21 Израда пројекта-елабората укрштања далековода 110кв са трасом измештања државног пута ДП29 Јавни позив14.12.2021. 24.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-160/21 Инвестиционо одржавање градских саобраћајница и локалних путева у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања у Новом Пазару Јавни позив - пречишћен текст09.12.2021. 16.12.2021. 21.12.2021. 29.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-162/21 Радови на изградњи потпорног зида код вртића на Шестову КО Нови Пазар Јавни позив22.11.2021. 07.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-153/21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив04.11.2021. 18.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-152/21 Набавка и уградња брзинских дисплеја Јавни позив04.11.2021. 16.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-151/21 Радови на надоградњи хотела на Атлетском стадиону у Новом Пазару - I фаза Јавни позив - пречишћени текст29.10.2021. 23.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-149/21 Канцеларијски материјал за потребе Градске управе Јавни позив26.10.2021. 05.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-141/21 Радови на текућем одржавању степеница у градском парку Јавни позив19.10.2021. 03.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-139/21 Радови на изградњи дела улице до обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару (ул.Бранислава Бакрачевића Л=200,08+28,45м) Јавни позив - пречишћени текст19.10.2021. 15.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-136/21 Одржавање и сервисирање возила Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив07.10.2021. 18.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-129/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив23.09.2021. 08.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-109/21 Тонери и остала рачунарска опрема за потребе Градске управе Јавни позив31.08.2021. 13.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-110-21 Радови на осветљењу зграде Градске управе Нови Пазар Јавни позив31.08.2021. 15.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-107/21 Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив25.08.2021. 06.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-97/21 Геодетске услуге Јавни позив16.08.2021. 26.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-93/21 Геомеханичка ( геолошка ) истраживања/испитивања на Новопазарској тврђави Јавни позив12.08.2021. 20.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-92/21 Набавка и монтажа аутобуских стајалишта ( 1 стајалиште са рекламним дисплејом и 19 стајалишта без рекламног дисплеја) Јавни позив12.08.2021. 27.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-75/21 Услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2020. год. Јавни позив30.06.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-72/21 Набавка услуга социјалне заштите на територији града Новог Пазара Јавни позив24.06.2021. 29.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-63/21 Набавка техничких средстава за успоравање саобраћаја - лежећи полицајци Јавни позив15.06.2021. 24.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-56/21 Набавка контејнера Јавни позив20.05.2021. 31.05.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-44/21 Аутомобилско гориво Јавни позив13.04.2021. 23.04.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-21/21 Изградња трафостанице са прикључним далеководом МБТС 2x630 за насеље Војниће Јавни позив08.03.2021. 23.03.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-16/21 Услуге мапирања и израде 3Д модела једног дела старе чаршије Новог Пазара у оквиру имплементације пројекта “Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“ Јавни позив27.02.2021. 10.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-14/21 Набавка беспилотне летилице за израду ортфото снимака И проверу енергетске ефикасности зграда у оквиру имплементације пројеката “Географски иновациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина Јавни позив25.02.2021. 04.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-175/21 Набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
23.12.2021. 06.01.2022. 29.12.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-172/21 Набавка 200 пакета хране за ромске породице у насељу Блажево у оквиру пројекта „Унапређење пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево“ Јавни позив

Одлука о додели
17.12.2021. 06.01.2021. 24.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-171/21 Израда пројектне документације за пројекат лифта за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив

Одлука о обустави поступка
17.12.2021. 30.12.2021. 27.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-169/21 Набавка дечијих ауто седишта Јавни позив

Одлука о додели уговора
08.12.2021. 29.12.2021. 20.12.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-168/21 Набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
07.12.2021. 16.12.2021. 10.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-161/21 Радови на партерном уређењу дворишта Центра за социјални рад у Новом Пазару (на КП бр.478/1КО Нови Пазар) Јавни позив

Одлука о додели
22.11.2021. 23.12.2021. 06.12.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге– 404-159/21 Услуге оглашавања јавних позива у штампаним медијима који се дистрибуирају на целој територији Р. Србије за потребе ГУ Јавни позив

Одлука о додели
22.11.2021. 03.12.2021. 29.11.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-164/21 Надоградња рачуноводственог софтвера за буџетски систем Јавни позив

Одлука о додели
26.11.2021. 08.12.2021. 03.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-155/21 Текуће одржавање WC просторија на Зеленој пијаци у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о обустави
08.11.2021. 10.12.2021. 23.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-147/21 Набавка 260 тона техничке путарске соли Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-145/21 Рачунари и рачунарска опрема за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-144/21 Набавка и монтажа металног намештаја за потребе Градске управе у улици Шабана Коче (партија1) Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-143/21 Набавка 300 хигијенских пакета за ромске породице у насељу Блажево у оквиру пројекта „Унапређење пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево“ Јавни позив

Одлука о додели
22.10.2021. 09.11.2021. 29.10.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге– 404-142/21 Продужетак лиценци мрежног антивирусног програма за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели уговора
22.10.2021. 08.11.2021. 29.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-138/21 Радови на партерном уређењу дворишта Центра за социјални рад у Новом Пазару (на КП бр.478/1КО Нови Пазар) Јавни позив

Одлука о обустави
21.10.2021. 03.11.2021. 01.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-135/21 Набавка два нова путничка возила за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив

Одлука о додели
06.10.2021. 26.10.2021. 18.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-128/21 Текуће одржавање WЦ просторија на Зеленој пијаци у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о обустави
21.09.2021. 02.11.2021. 06.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-121/21 Набавка и монтажа аудио опреме за потребе Културног центра у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели
13.09.2021. 19.10.2021. 08.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-146/21 Осигурање запослених Јавни позив

Одлука о додели
25.10.2021.

08.11.2021.
04.11.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-137/21 Закуп дисплеја на стубовима јавне расвете Јавни позив

Одлука о обустави
07.10.2021. 15.10.2021. 18.10.2021. -
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – 404-132/21 Израда акустичке студије система за јавно узбуњивање за град Нови Пазар Јавни позив

Одлука о додели
29.09.2021. 18.10.2021. 07.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-125/21 Радови за изградњу MINI PITCH спортског терена са вештачком травом на локацији: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење Јавни позив

Одлука о додели
20.09.2021. 14.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-113/21 Израда пројектно-техничке документације за изградњу основне школе са фискултурном салом у насељу Шутеновац Јавни позив - пречишћен текст

Обавештење о изменама

Одлука о обустави
27.08.2021. 22.09.2021. 15.10.2021. 13.10.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-91-21 Набавка радова за изградњу зграде за социјално становање у складу са пројектом бр. УНОПС-СХАИ-2021-ГРАНТ-012 Јавни позив

Одлука о обустави
19.08.2021. 15.10.2021. 06.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-127/21 Радови на текућем одржавању степеница у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави
20.09.2021. 08.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-126/21 Радови за изградњу спортског терена и дечијег игралишта ( Еко парк ) на локацијама: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење и ул. Генерала Живковића у Новом Пазару, кат . парцела 6486 КО Нови Пазар Јавни позив - пречишћен текст

Одлука о додели
17.09.2021. 11.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-122/21 Набавка и монтажа канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
14.09.2021. 24.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-117/21 Набавка 5 комада клима уређаја са уградњом и монтажом за потребе вакциналног пункта у Културном центру у сали Градске скупштине и 2 комада клима уређаја са уградњом и монтажом за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели уговора
31.08.2021. 09.09.2021. 03.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-116/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави
31.08.2021. 17.09.2021. 15.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-114/21 Набавка флуоресцентних торбица са штампом за ђаке основних школа Јавни позив

Одлука о додели уговора
30.08.2021. 09.09.2021. 03.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-112/21 Набавка школског прибора за ђаке прваке Јавни позив

Одлука о додели
26.08.2021. 03.09.2021. 30.08.2021. 03.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-111/21 Набавка ауто седишта за децу Јавни позив

Одлука о додели
26.08.2021. 28.09.2021. 06.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-105/21 Набавка намештаја за потребе Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив

Одлука о обустави поступка за партију I

Одлука о додели уговора за партије II и III
25.08.2021. 22.09.2021. 22.09.2021. 06.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-108-21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
25.08.2021. 22.09.2021. 14.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-98/21 Израда техничке документације и прибављање услова и дозвола за извођење радова на простору Северне табије са кулом Џепханом на Новопазарској тврђави Јавни позив

Одука о додели
19.08.2021. 04.10.2021. 07.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-90-21 Набавка радова за изградњу спортског терена и дечијег игралишта ( Еко парк ) на локацијама: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење и ул. Генерала Живковића у Новом Пазару, кат. парцела 6486 КО Нови Пазар Јавни позив

Одлука о обустави
13.08.2021. 17.09.2021. 08.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-95/21 Грађевински радови на адаптацији пословног простора Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив

Одука о додели
12.08.2021. 14.09.2021. 07.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-94/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
11.08.2021. 30.08.2021. 30.08.2021. 26.08.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-89/21 Радови на изградњи спортског терена у Новом Пазару на КП бр. 4580/1 КО Нови Пазар Јавни позив

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
06.08.2021. 30.08.2021. 01.09.2021. 23.08.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-88/21 Набавка металне поцинковане конструкције за пластенике Јавни позив

Одлука о додели
06.08.2021. 24.08.2021. 16.08.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-84/21 Набавка енергената за потребе Градске управе, основне и средње школе и друге кориснике Јавни позив

Одлука о додели
06.08.2021. 28.09.2021. 13.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-85/21 Текуће одржавање речних токова II реда и антиерозивних брана на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
05.08.2021. 17.09.2021. 20.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-58/21 Услуге фиксне телефоније Јавни позив

Обавештење о додели уговора
08.06.2021. 11.08.2021. 17.06.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-73/21 Набавка машина за обраду земљишта, заштиту биљних култура, садњу, бербу, припрему сточне хране и опреме у сточарству Јавни позивОдлука о додели25.06.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-70/21 Набавка седмослојне фолије за пластенике и фолије за врата Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.15.07.2021. 06.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-69/21 Набавка металне поцинковане конструкције за пластенике Јавни позивОдлука о обустави25.06.2021.16.07.2021. 06.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-68/21 Набавка пчеларске опреме Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-67/21 Набавка опреме за наводњавање и црева за довод воде Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-62/21 Електрична енергија - општа потрошња Јавни позивОдлука о додели09.06.2021.22.07.2021. 14.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-61/21 Електрична енергија - јавна расвета Јавни позивОдлука о додели09.06.2021.22.07.2021. 13.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-60/21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позивОдлука о обустави08.06.2021.22.07.2021. 22.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-55/21 Радови на уређењу улице према обданишту у насељу Шестово у Новом Пазару Јавни позивОдлука о додели25.05.2021.12.07.2021. 09.06.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-57/21 Боксови за контејнере Јавни позивОдлука о додели20.05.2021.11.06.2021. 31.05.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-49/21 Електрична енергија за потребе Градске управе - средње и основне школе Јавни позивОдлука о додели26.04.2021.11.06.2021. 21.05.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-50/21

Радови на реконструкцији котларнице и замени котлова у Спортској дворани "Пендик" у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
27.04.2021.

20.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-47/21

Набавка мотоцикала за потребе Саобраћајне полиције ПУ Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
21.04.2021.

20.05.2021.
05.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-52/21

Активности повећања зелених површина-набавка,испорука и садња садница цвећа
Документација

Одлука о додели
29.04.2021.

19.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-53/21

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе
Документација

Одлука о додели
29.04.2021.

19.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-51/21

Контејнери и канте за отпад и смеће
Документација

Обавештење обустави поступка
27.04.2021.

12.05.2021.
07.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-33/21

Израда пројектно-техничке документације Опремање деоница државних путева ИБ реда број 29 и број 22 системом видео надзора за детекцију саобраћајних прекршаја
Документација

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
22.03.2021.


07.05.2021.
01.04.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-20/21

Услуге социјалне заштите социо-рехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима кроз понашању кроз обезбеђивање стручних радника психолога, социолога каријерног саветника
Документација

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
09.03.2021.


07.05.2021.
15.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– JNMV 404-45/21

Набавка опреме и машина за обезбеђивање субвенција за самозапошљавање према реализацији пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
16.04.2021.

29.04.2021.
23.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-46/21

Набавка металних архивских ормара са клизним вратима за потребе Одељења за општу управу у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Обавештење о изменама или додатним информацијама

Одлука о обустави
15.04.2021.

20.04.2021.

28.04.2021.
26.04.2021.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-32/21

Радови на уградњи електроенергетске опреме на прикључењу спортске хале у улици Генерала Живковића бб
Документација

Одлука о додели
30.03.2021.

08.04.2021.
14.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-24/21

Израда стратешке процене утицаја плана на животну средину за план детаљне регулације на територији КП 63 на КО Бања
Документација

Одлука о додели
25.03.2021.

28.04.2021.
06.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-26/21

Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави
23.03.2021.

23.04.2021.
05.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-38/21

Услуге пошумљавања необраслих површина на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
02.04.2021.

20.04.2021.
15.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-37/21

Набавка садница
Документација

Одлука о додели
02.04.2021.

20.04.2021.
12.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-34/21

Израда елабората геотехничких услова санације клизишта у насељу Осоје и Јошаничка обала Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
29.03.2021.

14.04.2021.
08.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-28/21

Радови на изградњи спортског терена у Новом Пазару (на КП бр.4580/1КО Нови Пазар)
Документација

Одлука о додели
22.03.2021.

14.04.2021.
06.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-19/21

Услуге на изради пројектне документације (ПГД и ПЗИ) за доградњу хотела на атлетском стадиону на КП 4856/5 КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
08.03.2021.

31.03.2021.
18.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-15/21

Набавка софтвера за обраду, анализу и визуелизацију података добијених из беспилотне летелице и обука запослених у оквиру имплементације пројекта “Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина”
Документација

Одлука о додели
25.02.2021.

05.04.2021.
04.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-29/21

Услуге прања возила Градске управе
Документација

Одлука о додели
22.03.2021.

02.04.2021.
26.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-31/21

Услуге теоријско практичне обуке за каменоресца, керамичара, терацера, касир, продавац, фризери и др. за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
19.03.2021.

01.04.2021.
25.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-27/21

Услуге теоријско практичне обуке за возаче Ц и Е категорије за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
19.03.2021.

01.04.2021.
25.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-12/21

Услуге мониторинга подземних и површинских вода, отпадних вода,квалитета земљишта,праћење алергеног полена, дератизација и дезинфекције простора
Документација

Одлука о додели
23.02.2021.

18.03.2021.
05.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-13/21

Гуме и остали материјал за возила Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Измена конкурсне документације
19.02.2021.

23.02.2021.
03.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-9/21

Радови на рушењу бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација11.02.2021. 01.03.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-3/21

Радови на текућем одржавању Куле мотриље у градском парку
Документација

Обавештење о изменама

Одлука о додели
02.02.2021.

03.02.2021.

05.03.2021.
17.02.2021.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-6/21

Измена пројектне документације (ПГД и ПЗИ) за хотел на атлетском стадиону КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
01.02.2021.

19.02.2021.
11.02.2021.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-11/21

Услуге на изради саобраћајне анализе која је потребна за израду пројектно-техничке документације за избор предложене трасе за севернозападну обилазницу
Документација

Одлука о додели
05.02.2021.

18.02.2021.
10.02.2021.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-10/21

Набавка огревног дрвета за 20 социјално угрожених породица и ИРЛ
Документација

Одлука о додели
03.02.2021.

18.02.2021.
08.02.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-149/20

Радови на инвестиционом одржавању 3 градске саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања
Документација

Одлука о додели
29.12.2020.

09.02.2021.
13.01.2021.

-

2021.

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-178/21 Инвестиционо одржавање градских саобраћајница и локалних путева у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања у Новом Пазару Јавни позив - пречишћен текст30.12.2021.

17.01.2022.
24.01.2022.

31.01.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-177/21 Осигурање имовине (Градска управа, основне и средње школе) Јавни позив30.12.2021. 12.01.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-170/21 Израда пројекта-елабората укрштања далековода 110кв са трасом измештања државног пута ДП29 Јавни позив14.12.2021. 24.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-160/21 Инвестиционо одржавање градских саобраћајница и локалних путева у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања у Новом Пазару Јавни позив - пречишћен текст09.12.2021. 16.12.2021. 21.12.2021. 29.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-162/21 Радови на изградњи потпорног зида код вртића на Шестову КО Нови Пазар Јавни позив22.11.2021. 07.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-153/21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив04.11.2021. 18.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-152/21 Набавка и уградња брзинских дисплеја Јавни позив04.11.2021. 16.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-151/21 Радови на надоградњи хотела на Атлетском стадиону у Новом Пазару - I фаза Јавни позив - пречишћени текст29.10.2021. 23.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-149/21 Канцеларијски материјал за потребе Градске управе Јавни позив26.10.2021. 05.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-141/21 Радови на текућем одржавању степеница у градском парку Јавни позив19.10.2021. 03.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-139/21 Радови на изградњи дела улице до обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару (ул.Бранислава Бакрачевића Л=200,08+28,45м) Јавни позив - пречишћени текст19.10.2021. 15.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-136/21 Одржавање и сервисирање возила Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив07.10.2021. 18.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-129/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив23.09.2021. 08.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-109/21 Тонери и остала рачунарска опрема за потребе Градске управе Јавни позив31.08.2021. 13.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-110-21 Радови на осветљењу зграде Градске управе Нови Пазар Јавни позив31.08.2021. 15.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-107/21 Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив25.08.2021. 06.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-97/21 Геодетске услуге Јавни позив16.08.2021. 26.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-93/21 Геомеханичка ( геолошка ) истраживања/испитивања на Новопазарској тврђави Јавни позив12.08.2021. 20.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-92/21 Набавка и монтажа аутобуских стајалишта ( 1 стајалиште са рекламним дисплејом и 19 стајалишта без рекламног дисплеја) Јавни позив12.08.2021. 27.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-75/21 Услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2020. год. Јавни позив30.06.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-72/21 Набавка услуга социјалне заштите на територији града Новог Пазара Јавни позив24.06.2021. 29.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-63/21 Набавка техничких средстава за успоравање саобраћаја - лежећи полицајци Јавни позив15.06.2021. 24.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-56/21 Набавка контејнера Јавни позив20.05.2021. 31.05.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-44/21 Аутомобилско гориво Јавни позив13.04.2021. 23.04.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-21/21 Изградња трафостанице са прикључним далеководом МБТС 2x630 за насеље Војниће Јавни позив08.03.2021. 23.03.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-16/21 Услуге мапирања и израде 3Д модела једног дела старе чаршије Новог Пазара у оквиру имплементације пројекта “Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“ Јавни позив27.02.2021. 10.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-14/21 Набавка беспилотне летилице за израду ортфото снимака И проверу енергетске ефикасности зграда у оквиру имплементације пројеката “Географски иновациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина Јавни позив25.02.2021. 04.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-175/21 Набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
23.12.2021. 06.01.2022. 29.12.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-172/21 Набавка 200 пакета хране за ромске породице у насељу Блажево у оквиру пројекта „Унапређење пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево“ Јавни позив

Одлука о додели
17.12.2021. 06.01.2021. 24.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-171/21 Израда пројектне документације за пројекат лифта за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив

Одлука о обустави поступка
17.12.2021. 30.12.2021. 27.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-169/21 Набавка дечијих ауто седишта Јавни позив

Одлука о додели уговора
08.12.2021. 29.12.2021. 20.12.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-168/21 Набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
07.12.2021. 16.12.2021. 10.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-161/21 Радови на партерном уређењу дворишта Центра за социјални рад у Новом Пазару (на КП бр.478/1КО Нови Пазар) Јавни позив

Одлука о додели
22.11.2021. 23.12.2021. 06.12.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге– 404-159/21 Услуге оглашавања јавних позива у штампаним медијима који се дистрибуирају на целој територији Р. Србије за потребе ГУ Јавни позив

Одлука о додели
22.11.2021. 03.12.2021. 29.11.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-164/21 Надоградња рачуноводственог софтвера за буџетски систем Јавни позив

Одлука о додели
26.11.2021. 08.12.2021. 03.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-155/21 Текуће одржавање WC просторија на Зеленој пијаци у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о обустави
08.11.2021. 10.12.2021. 23.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-147/21 Набавка 260 тона техничке путарске соли Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-145/21 Рачунари и рачунарска опрема за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-144/21 Набавка и монтажа металног намештаја за потребе Градске управе у улици Шабана Коче (партија1) Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-143/21 Набавка 300 хигијенских пакета за ромске породице у насељу Блажево у оквиру пројекта „Унапређење пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево“ Јавни позив

Одлука о додели
22.10.2021. 09.11.2021. 29.10.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге– 404-142/21 Продужетак лиценци мрежног антивирусног програма за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели уговора
22.10.2021. 08.11.2021. 29.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-138/21 Радови на партерном уређењу дворишта Центра за социјални рад у Новом Пазару (на КП бр.478/1КО Нови Пазар) Јавни позив

Одлука о обустави
21.10.2021. 03.11.2021. 01.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-135/21 Набавка два нова путничка возила за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив

Одлука о додели
06.10.2021. 26.10.2021. 18.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-128/21 Текуће одржавање WЦ просторија на Зеленој пијаци у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о обустави
21.09.2021. 02.11.2021. 06.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-121/21 Набавка и монтажа аудио опреме за потребе Културног центра у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели
13.09.2021. 19.10.2021. 08.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-146/21 Осигурање запослених Јавни позив

Одлука о додели
25.10.2021.

08.11.2021.
04.11.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-137/21 Закуп дисплеја на стубовима јавне расвете Јавни позив

Одлука о обустави
07.10.2021. 15.10.2021. 18.10.2021. -
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – 404-132/21 Израда акустичке студије система за јавно узбуњивање за град Нови Пазар Јавни позив

Одлука о додели
29.09.2021. 18.10.2021. 07.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-125/21 Радови за изградњу MINI PITCH спортског терена са вештачком травом на локацији: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење Јавни позив

Одлука о додели
20.09.2021. 14.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-113/21 Израда пројектно-техничке документације за изградњу основне школе са фискултурном салом у насељу Шутеновац Јавни позив - пречишћен текст

Обавештење о изменама

Одлука о обустави
27.08.2021. 22.09.2021. 15.10.2021. 13.10.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-91-21 Набавка радова за изградњу зграде за социјално становање у складу са пројектом бр. УНОПС-СХАИ-2021-ГРАНТ-012 Јавни позив

Одлука о обустави
19.08.2021. 15.10.2021. 06.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-127/21 Радови на текућем одржавању степеница у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави
20.09.2021. 08.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-126/21 Радови за изградњу спортског терена и дечијег игралишта ( Еко парк ) на локацијама: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење и ул. Генерала Живковића у Новом Пазару, кат . парцела 6486 КО Нови Пазар Јавни позив - пречишћен текст

Одлука о додели
17.09.2021. 11.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-122/21 Набавка и монтажа канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
14.09.2021. 24.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-117/21 Набавка 5 комада клима уређаја са уградњом и монтажом за потребе вакциналног пункта у Културном центру у сали Градске скупштине и 2 комада клима уређаја са уградњом и монтажом за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели уговора
31.08.2021. 09.09.2021. 03.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-116/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави
31.08.2021. 17.09.2021. 15.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-114/21 Набавка флуоресцентних торбица са штампом за ђаке основних школа Јавни позив

Одлука о додели уговора
30.08.2021. 09.09.2021. 03.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-112/21 Набавка школског прибора за ђаке прваке Јавни позив

Одлука о додели
26.08.2021. 03.09.2021. 30.08.2021. 03.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-111/21 Набавка ауто седишта за децу Јавни позив

Одлука о додели
26.08.2021. 28.09.2021. 06.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-105/21 Набавка намештаја за потребе Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив

Одлука о обустави поступка за партију I

Одлука о додели уговора за партије II и III
25.08.2021. 22.09.2021. 22.09.2021. 06.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-108-21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
25.08.2021. 22.09.2021. 14.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-98/21 Израда техничке документације и прибављање услова и дозвола за извођење радова на простору Северне табије са кулом Џепханом на Новопазарској тврђави Јавни позив

Одука о додели
19.08.2021. 04.10.2021. 07.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-90-21 Набавка радова за изградњу спортског терена и дечијег игралишта ( Еко парк ) на локацијама: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење и ул. Генерала Живковића у Новом Пазару, кат. парцела 6486 КО Нови Пазар Јавни позив

Одлука о обустави
13.08.2021. 17.09.2021. 08.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-95/21 Грађевински радови на адаптацији пословног простора Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив

Одука о додели
12.08.2021. 14.09.2021. 07.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-94/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
11.08.2021. 30.08.2021. 30.08.2021. 26.08.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-89/21 Радови на изградњи спортског терена у Новом Пазару на КП бр. 4580/1 КО Нови Пазар Јавни позив

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
06.08.2021. 30.08.2021. 01.09.2021. 23.08.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-88/21 Набавка металне поцинковане конструкције за пластенике Јавни позив

Одлука о додели
06.08.2021. 24.08.2021. 16.08.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-84/21 Набавка енергената за потребе Градске управе, основне и средње школе и друге кориснике Јавни позив

Одлука о додели
06.08.2021. 28.09.2021. 13.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-85/21 Текуће одржавање речних токова II реда и антиерозивних брана на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
05.08.2021. 17.09.2021. 20.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-58/21 Услуге фиксне телефоније Јавни позив

Обавештење о додели уговора
08.06.2021. 11.08.2021. 17.06.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-73/21 Набавка машина за обраду земљишта, заштиту биљних култура, садњу, бербу, припрему сточне хране и опреме у сточарству Јавни позивОдлука о додели25.06.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-70/21 Набавка седмослојне фолије за пластенике и фолије за врата Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.15.07.2021. 06.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-69/21 Набавка металне поцинковане конструкције за пластенике Јавни позивОдлука о обустави25.06.2021.16.07.2021. 06.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-68/21 Набавка пчеларске опреме Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-67/21 Набавка опреме за наводњавање и црева за довод воде Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-62/21 Електрична енергија - општа потрошња Јавни позивОдлука о додели09.06.2021.22.07.2021. 14.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-61/21 Електрична енергија - јавна расвета Јавни позивОдлука о додели09.06.2021.22.07.2021. 13.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-60/21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позивОдлука о обустави08.06.2021.22.07.2021. 22.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-55/21 Радови на уређењу улице према обданишту у насељу Шестово у Новом Пазару Јавни позивОдлука о додели25.05.2021.12.07.2021. 09.06.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-57/21 Боксови за контејнере Јавни позивОдлука о додели20.05.2021.11.06.2021. 31.05.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-49/21 Електрична енергија за потребе Градске управе - средње и основне школе Јавни позивОдлука о додели26.04.2021.11.06.2021. 21.05.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-50/21

Радови на реконструкцији котларнице и замени котлова у Спортској дворани "Пендик" у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
27.04.2021.

20.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-47/21

Набавка мотоцикала за потребе Саобраћајне полиције ПУ Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
21.04.2021.

20.05.2021.
05.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-52/21

Активности повећања зелених површина-набавка,испорука и садња садница цвећа
Документација

Одлука о додели
29.04.2021.

19.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-53/21

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе
Документација

Одлука о додели
29.04.2021.

19.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-51/21

Контејнери и канте за отпад и смеће
Документација

Обавештење обустави поступка
27.04.2021.

12.05.2021.
07.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-33/21

Израда пројектно-техничке документације Опремање деоница државних путева ИБ реда број 29 и број 22 системом видео надзора за детекцију саобраћајних прекршаја
Документација

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
22.03.2021.


07.05.2021.
01.04.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-20/21

Услуге социјалне заштите социо-рехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима кроз понашању кроз обезбеђивање стручних радника психолога, социолога каријерног саветника
Документација

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
09.03.2021.


07.05.2021.
15.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– JNMV 404-45/21

Набавка опреме и машина за обезбеђивање субвенција за самозапошљавање према реализацији пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
16.04.2021.

29.04.2021.
23.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-46/21

Набавка металних архивских ормара са клизним вратима за потребе Одељења за општу управу у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Обавештење о изменама или додатним информацијама

Одлука о обустави
15.04.2021.

20.04.2021.

28.04.2021.
26.04.2021.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-32/21

Радови на уградњи електроенергетске опреме на прикључењу спортске хале у улици Генерала Живковића бб
Документација

Одлука о додели
30.03.2021.

08.04.2021.
14.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-24/21

Израда стратешке процене утицаја плана на животну средину за план детаљне регулације на територији КП 63 на КО Бања
Документација

Одлука о додели
25.03.2021.

28.04.2021.
06.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-26/21

Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави
23.03.2021.

23.04.2021.
05.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-38/21

Услуге пошумљавања необраслих површина на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
02.04.2021.

20.04.2021.
15.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-37/21

Набавка садница
Документација

Одлука о додели
02.04.2021.

20.04.2021.
12.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-34/21

Израда елабората геотехничких услова санације клизишта у насељу Осоје и Јошаничка обала Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
29.03.2021.

14.04.2021.
08.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-28/21

Радови на изградњи спортског терена у Новом Пазару (на КП бр.4580/1КО Нови Пазар)
Документација

Одлука о додели
22.03.2021.

14.04.2021.
06.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-19/21

Услуге на изради пројектне документације (ПГД и ПЗИ) за доградњу хотела на атлетском стадиону на КП 4856/5 КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
08.03.2021.

31.03.2021.
18.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-15/21

Набавка софтвера за обраду, анализу и визуелизацију података добијених из беспилотне летелице и обука запослених у оквиру имплементације пројекта “Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина”
Документација

Одлука о додели
25.02.2021.

05.04.2021.
04.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-29/21

Услуге прања возила Градске управе
Документација

Одлука о додели
22.03.2021.

02.04.2021.
26.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-31/21

Услуге теоријско практичне обуке за каменоресца, керамичара, терацера, касир, продавац, фризери и др. за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
19.03.2021.

01.04.2021.
25.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-27/21

Услуге теоријско практичне обуке за возаче Ц и Е категорије за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
19.03.2021.

01.04.2021.
25.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-12/21

Услуге мониторинга подземних и површинских вода, отпадних вода,квалитета земљишта,праћење алергеног полена, дератизација и дезинфекције простора
Документација

Одлука о додели
23.02.2021.

18.03.2021.
05.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-13/21

Гуме и остали материјал за возила Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Измена конкурсне документације
19.02.2021.

23.02.2021.
03.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-9/21

Радови на рушењу бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација11.02.2021. 01.03.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-3/21

Радови на текућем одржавању Куле мотриље у градском парку
Документација

Обавештење о изменама

Одлука о додели
02.02.2021.

03.02.2021.

05.03.2021.
17.02.2021.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-6/21

Измена пројектне документације (ПГД и ПЗИ) за хотел на атлетском стадиону КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
01.02.2021.

19.02.2021.
11.02.2021.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-11/21

Услуге на изради саобраћајне анализе која је потребна за израду пројектно-техничке документације за избор предложене трасе за севернозападну обилазницу
Документација

Одлука о додели
05.02.2021.

18.02.2021.
10.02.2021.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-10/21

Набавка огревног дрвета за 20 социјално угрожених породица и ИРЛ
Документација

Одлука о додели
03.02.2021.

18.02.2021.
08.02.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-149/20

Радови на инвестиционом одржавању 3 градске саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања
Документација

Одлука о додели
29.12.2020.

09.02.2021.
13.01.2021.

-

2020.

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-150/20

Надоградња и проширење система за евиденцију радног времена и контролу приступа у Градској управи за изворне и поверене послове
Документација

Одлука о додели
04.01.2020.

21.01.2021.
11.01.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-147/20

Набавка металних архивских ормара са клизним вратима за потребе Градске управе
Документација 31.12.2020. 11.01.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-148/20

Надоградња и проширење система за евиденцију радног времена и контролу приступа у Градској управи за изворне и поверене послове
Документација 24.12.2020. 29.12.2020.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-146/20

Израда пројектно-техничке документације за изградњу стамбених објеката-зграда социјалног становања у улици Сутјеској и у насељу Ерозија у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о измени уговора - партија I

Обавештење о измени уговора - партија II
09.12.2020.

22.01.2021.

02.02.2021.

02.02.2021.
18.12.2020.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-141/20

Електроенергетски радови (ел.осветљење, ниски напон, средњи напон) на уређењу платоа код Симпових зграда
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.11.2020.

11.01.2021.

08.02.2021.
11.12.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-144/20

Радови на инвестиционом одржавању градских саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања - наставак улице Бисеровачке према спортским теренима (Борићи) у Новом Пазару
Документација

Обавештење о измени

Одлука о додели
24.11.2020.

25.11.2020.

11.01.2021.
04.12.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-78/20

Услуге социјалне заштите
Документација 07.05.2020. 15.05.2020.
Преговарачки поступак | Радови – ЈНМВ 404-253/19

Додатни, непредвиђени радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару
Документација 12.11.2019. -
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-66-8/20

Машине за производњу намештаја
Dokumentacija

Одлука о додели
11.12.2020.

06.01.2021.
21.12.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-7/20

Услуге осигурања од свих ризика уговарача
Документација

Измена и допуна документације

II Измена и допуна документације

Одлука о додели
10.12.2020.

16.12.2020.

16.12.2020.

29.12.2020.
18.12.2020.

21.12.2020.

21.12.2020.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-145/20

Партија I Услуге испитивања подземних вода Партија II услуге испитивања површинских вода Партија III услуге квалитета земљишта Партија IV услуге испитивања нивоа буке Партија V услуге детатизације и дезинфекције
Документација

Одлука о додели

Одлука о обустави
09.12.2020.

31.12.2020.

31.12.2020.
17.12.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-66-6/20

Услуге надоградње и развоја десткопа и веб ГИС-а у оквиру имплементације пројекта „Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“
Документација

Одлука о додели
26.10.2020.

16.12.2020.
25.11.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-66-5/20

Услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.10.2020.

17.12.2020.

11.01.2021.
25.11.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-66-4/20

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о обустави
22.10.2020.

14.12.2020.

25.12.2020.
23.11.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-1/20

Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгода), добровољно здравствено осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција и смрт услед болести, 66512000 услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања, 6651100 услуге животног осигурања
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели
16.10.2020.

23.10.2020.

19.11.2020.
26.10.2020.

28.10.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-3/20

Услуге снимања подземних инсталација у оквиру имплементације пројекта „Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“
Документација

Одлука о додели
15.10.2020.

24.11.2020.
23.10.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-2/20

Услуге одржавања и сервисирања возила Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
14.10.2020.

10.11.2020.

13.11.2020.
23.10.2020.

-

-
Позив за подношење понуда | Радови – ЈНМВ 404-131/20

Радови на скидању слоја земље, нивелација и постављање тепих траве (бусена) на Рекреационом центру
Документација

Одлука о додели
25.09.2020.

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Позив за подношење понуда | Радови – ЈНМВ 404-130/20

Радови на уклањању вишка земље са северног бедема ради наставка археолошког истраживања у Градском парку
Документација

Одлука о додели
25.09.2020

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-121/20

Набавка енергената - 09111000 - угаљ за огрев, 03410000 – дрва за огрев, 09111400 – горива на бази дрвета, 09135100 – лож уље
Документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори 2

Одлука о додели
06.08.2020.

17.08.2020.

21.08.2020.

26.08.2020.

18.09.2020.
07.09.2020.

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-110/20

Набавка канцеларијског материјала
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
16.06.2020.

18.06.2020.

25.08.2020.

08.09.2020.
24.06.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-82/20

Израда пројектно-техничке документације за објекат – комбинована дечија установа “Наше дете” у улици Гојка Бачанина у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
27.05.2020

17.08.2020.

26.08.2020.
04.06.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-119/20

Набавка тонера и осталог материјала за рачунаре за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
30.06.2020.

20.07.2020.
08.07.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-108/20

Медицинска опрема за потребе Завода за јавно здравље Нови Пазар и Дома здравља Нови Пазар
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
08.06.2020.

21.07.2020.

07.08.2020.
16.06.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-103/20

Услуге штампања за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
01.06.2020.

08.07.2020.
09.06.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-71/20

Набавка добара-електричне енергије за јавну расвету у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
07.05.2020.

20.07.2020.
08.06.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-77/20

Набавка добара-електричне енергије за општу потрошњу у Новом Пазару
Документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели
13.05.2020.

09.06.2020.

09.06.2020.

03.08.2020.
11.06.2020.

-

15.06.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-79/20

Набавка и испорука клупа за опремање града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
08.05.2020.

28.05.2020.
18.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-87/20

Радови на замени столарије ради унапредјења енергетских својстава зграда на територији града Новог Пазара КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
20.05.2020.

10.06.2020.
28.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-70/20

Набавка теренског возила за потребе Дома здравља Нови Пазар
Документација

Позив са измењеним датумом

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Трећа измена конкурсне документације
30.04.2020.

05.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.
08.06.2020.

-

-

-

12.05.2020.

-

14.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-73/20

Набавка садница цвећа (са доставом и садњом на територији града Новог Пазара)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.04.2020.

15.05.2020.

01.06.2020.
07.05.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-72/20

Електрична енергија
Документација

Измена и допуна Конкурсне документације

Одлука о додели
29.04.2020.

20.05.2020.

10.06.2020.
29.05.2020.

-

-
Прва фаза квалификационог поступка јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-61/20

Рушење и разбијање зграда, земљани радови
Документација

Одлука о обустави
21.04.2020.

10.06.2020.
22.05.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-64/20

Аутомобилско гориво за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
15.04.2020.

18.05.2020.
15.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-80/20

Набавка 40 клима уређаја (испорука, уградња и пуштање у рад) за потребе Предшколске установе Младост Нови Пазар
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
08.05.2020.

14.05.2020.

26.05.2020.

05.06.2020.
18.05.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-106/20

Радови (текуће одржавање) на изградњи платоа испред спортске хале "Изудин Шушевић" у Новом Пазару
Документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора
02.06.2020.

10.06.2020.

10.06.2020.

18.06.2020.
10.06.2020.

-

12.06.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-59/20

Услуге фиксне телефоније за потребе Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Одговори на постављена питања

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одговори на постављена питања 2

Одговори на постављена питања 3

Одлука о додели
21.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

28.04.2020.

30.04.2020.

13.05.2020.
29.04.2020.

-

-

04.05.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-65/20

Озелењавање платоа на Рекреационом центру (набавка, испорука и садња садница)
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
16.04.2020.

30.04.2020.

15.05.2020.
24.04.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-58/20

Радови на замени столарије на спортској хали-Изудин Шушевић у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измењен предмер и предрачун радова

Друго обавештење о продужењу рока

Одговори на постављена питања 2

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

14.04.2020.

14.04.2020.

17.04.2020.

28.04.2020.

07.05.2020.
13.04.2020.

-

-

16.04.2020.

-

21.04.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-55/20

Набавка опреме за угоститељство, производњу хране и кетеринг
Документација

Питања и одговори

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.

07.04.2020.

08.05.2020.

05.06.2020.
10.04.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-52/20

Набавка опреме за фризерски салон за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.

08.05.2020.

01.06.2020.
10.04.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-54/20

Текстилне машине
Документација

Одлука о додели
02.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-53/20

Машине за производњу намештаја
Документација

Одлука о додели
01.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-35/20

Рачунари и рачунарска опрема за потребе имплементације пројекта „еУправаУправа по мери грађана“
Документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели
16.03.2020.

20.03.2020.

06.04.2020.
24.03.2020.

27.03.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-47/20

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2020.

03.04.2020.

29.04.2020.
23.03.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-37/20

Радови на инвестиционом и текућем одржавању зграда које пропадају Градској управи Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2020.

23.04.2020.

05.05.2020.
13.04.2020.

-

-
Позив за подношење понуда – JNMV 112-103/20

Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Документација

Мишљење министарства о задуживању и Одлука Скупштине

Измена позива
12.03.2020.

13.03.2020.

19.03.2020.
25.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-36/20

Радови на осветљењу ул Светосавска (код градског бедема) у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
11.03.2020.

26.03.2020.
19.03.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-45/20

Радови на уређењу локалних путева и градских саобраћајница улица у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Одлука о обустави
10.03.2020.

25.04.2020.

25.04.2020.
09.04.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-41/20

Набавка материјала за кречење улаза зграда на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
10.03.2020.

23.04.2020.

13.05.2020.
18.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-40/20

Набавка услуга - прање возила за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација 10.03.2020. 18.03.2020.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-33/20

Радови на изградњи спортских терена у Борићима на Паричком брду у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора II
02.03.2020.

07.04.2020.

03.08.2020.

15.10.2020.
01.04.2020.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-32/20

Радови на грађењу платоа на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
28.02.2020.

08.04.2020.

12.06.2020.

30.07.2020.
30.03.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-26/20

Набавка 177 металних контејнера
Документација

Одлука о додели
28.02.2020.

20.03.2020.
10.03.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-24/20

Гуме и остали материјал за потребе возила Градске управе за изворне и поверене послове за 2020.годину
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
27.02.2020.

03.04.2020.

03.04.2020.
06.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-25/20

Радови на текућем одржавању сеоског гробља у селу Дежева у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.02.2020.

31.03.2020.

05.05.2020.
05.03.2020.

-

-
Квалификациони поступак I фаза | Радови – JNMV 404-27/20

Набавка радова на уклањању бесправно изградјених објеката за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави
26.02.2020.

13.04.2020.
27.03.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-28/20

Набавка добара - половно возило
Документација

Прва измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.02.2020.

03.03.2020.

03.03.2020.

02.04.2020.

08.05.2020.
05.03.2020.

-

09.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-303/19

Радови на санацији (текуће одржавање) просторија обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
15.01.2020.

03.03.2020.

05.05.2020.

30.07.2020.
23.01.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-285/19

Радови на инвестиционом одржавању улице Бранислава Бакрачевића у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
19.12.2019.

19.02.2020.
27.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-269/19

Радови на текућем одржавању зграде Градске управе у Новом Пазару
Документација 02.12.2019. 10.12.2019.
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-304/19

Набавка дрва за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
10.01.2020.

31.01.2020.

05.05.2020.
20.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-288/19

Радови на текућем одржавању простора око малог базена на Рекрационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
19.12.2019.

31.01.2020.

31.01.2020.
27.12.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-275/19

Радови на уређењу локалних путева и градских саобраћајница улица у Новом Пазару
Документација

Прва измена конкурсне документације

Прво појашњење конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлукао o обустави једне партије

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за једну партију

Одлука о додели уговора за још једну партију
09.12.2019.

19.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

28.01.2020.

28.01.2020.

27.02.2020.

12.03.2020.

26.06.2020.
08.01.2020.

-

-

-

15.01.2020.

-

-

-

-

-
Отворени поступак | Добра – ЈНМВ 404-295/19

Опрема за снимање подземних инсталација у оквиру имплементације пројекта „Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“
Документација

Одговор на постављено питање

Одлука о додели
30.12.2019.

20.01.2020.

10.02.2020.
30.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-299/19

Радови на текућем одржавању зграде Центра за социјални рад у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
30.12.2019.

28.01.2020.

10.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-300/19

Изградња надстрешнице у ССУ “Пендик” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
10.01.2020.

27.01.2020.

14.02.2020.
20.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-298/19

Израда пројектно-техничке документације кишне канализације за реализацију пројекта изградње новопројектоване улице “12.Српске бригаде” од стамбено-пословног објекта “Лепа Брена” до Царске ћуприје у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
08.01.2020.

24.01.2020.

24.02.2020.
16.01.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-271/19

Радови на уређењу платоа, приступних саобраћајница и паркинга на потесу зграде Симпо у Новом Пазару
Документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели
03.12.2019.

09.01.2020.

22.01.2020.
09.01.2020.

16.01.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-267/19

Радови на реконструкцији, доградњи О.Ш. „Братство“ и изградњи базена у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања 1

Одговори на постављена питања 2

Одговори на постављена питања 3

Измењена конкурсна документација

Одговори на постављена питања 4

Одговори на постављена питања 5

Одговори на постављена питања 6

Одговори на постављена питања 7

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Трећа измена конкурсне документације

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Четврта измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
28.11.2019.

05.12.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.

23.12.2019.

26.12.2019.

26.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

30.12.2019.

31.12.2019

31.12.2019

23.01.2020.

28.01.2020.
03.01.2020.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.01.2019.

-

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-294/19

Радови на изградњи заливног система на Рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
23.12.2019. 03.01.2020.
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-293/19

Набавка црева за довод воде и система за наводњавање “кап по кап“
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
25.12.2019.

16.01.2020.

05.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-297/19

Набавка добара - половно возило
Документација

Одлука о обустави
24.12.2019.

20.01.2020.
10.01.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-277/19

Уклањање радиоактивних громобрана
Документација

Одлука о додели
09.12.2019.

17.01.2020.
17.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-266/19

Радови на изградњи заливног система на Рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
28.11.2019.

13.12.2019.
06.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-283/19

Набавка неурофидбек апарата за потребе Удружења психолога Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-272/19

Радови на изради и уградњи металне заштитне пешачке ограде у близини основних школа у Новом Пазару у дужини 800м
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-

2019.

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-283/19

Набавка неурофидбек апарата за потребе Удружења психолога Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-287/19

Радови на текућем одржавању зграде Градске управе у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
18.12.2019.

27.12.2019.
26.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-272/19

Радови на изради и уградњи металне заштитне пешачке ограде у близини основних школа у Новом Пазару у дужини 800м
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-265/19

Радови на уређењу платоа на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
28.11.2019.

16.12.2019.

23.12.2019.
06.12.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-279/19

Извођење грађевинских и занатских радова на санацији стана број 2 у згради за избегла лица у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
11.12.2019.

06.01.2020.
19.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-250/19

Изградња возног окна путничког лифта, набавка и уградња лифта носивости 630 кг у згради Дома здравља у Новом Пазару
Документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели
06.11.2019.

12.11.2019.

16.12.2019.
14.11.2019.

18.11.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-242/19

Рачунари и рачунарска опрема за потребе Градске управе
Документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели
31.10.2019.

15.11.2019.
02.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-264/19

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе за изворне и поверене послове - Град Нови Пазар
Документација

Прва измена конкурсне документације

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
27.11.2019.

28.11.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.
05.12.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-256/19

Радови на инвестиционом одржавању заштите наставка археолошких истраживања северне табије Новопазарске тврђаве
Документација

Одлука о додели
22.11.2019.

09.12.2019.
02.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-259/19

Набавка прскалица за пољопривреду за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
21.11.2019.

21.11.2019

04.12.2019.

18.12.2019.
29.11.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-258/19

Додатни (непредвиђени) радови на инвестиционом одржавању Музеја “Рас” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
19.11.2019.

04.12.2019.

12.12.2019.
27.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-255/19

Извођење радова на прилазној саобраћајници зграде вишепородичног стамбеног објекта за избеглице и расељена лица (КО Постење) Нови Пазар
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
18.11.2019.

03.12.2019.

09.12.2019.
26.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-251/19

Уклањање радиоактивних громобрана
Документација

Одговор на тражена појашњења

Допуна конкурсне документације са сликама

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави
08.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

29.11.2019.
18.11.2019.

-

-

21.11.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-246/19

Пружање услуга социјалне заштите на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученим уговорима по партијама
05.11.2019.

29.11.2019.

03.12.2019.
13.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-245/19

Набавка садница дрвећа за уређење површина на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
04.11.2019.

19.11.2019.

16.12.2019.
12.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-238/19

Осигурање имовине; 66513200 - Услуге осигурања од свих ризика уговарача
Документација

Одговори на постављена питања

Одлука о додели
30.10.2019.

04.11.2019.

26.11.2019.
12.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-236/19

Грађевинско занантски радови на санацији локалних и некатегорисаних путева, оштећених приликом поплава у 2019 године
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
23.10.2019.

13.11.2019.

13.11.2019.
31.10.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-230/19

Извођење грађевинских и занатских радова на санацији стана број 2 у згради за избегла лица у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
16.10.2019.

01.11.2019.
24.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-226/19

Извођење радова на прилазној саобраћајници зграде вишепородичног стамбеног објекта за избеглице и расељена лица (КО Постење) Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
15.10.2019.

24.10.2019.

24.10.2019.
23.10.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-225/19

Изградња прихватилишта за псе и мачке луталице у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
11.10.2019.

18.11.2019.
11.11.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-224/19

Грађевинско занантски радови на санацији локалних и некатегорисаних путева, оштећених приликом поплава у 2019.години
Документација

Одлука о обустави
11.10.2019.

23.10.2019.
19.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-220/19

Радови на чишћењу и одржавању антиерозивних брана и вода II реда
Документација

Одлука о додели
10.10.2019.

25.10.2019.
18.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-215/19

Набавка неурофидбек апарата за потребе Удружења психолога Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави
10.10.2019.

24.10.2019.
21.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-212/19

Набавка путарске соли. Со и чисти натријум хлорид
Документација

Одлука о додели
30.09.2019.

15.10.2019.
08.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-211/19

Радови на инвестиционом одржавању Музеја “Рас” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
25.09.2019.

15.10.2019.

21.10.2019.
03.10.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-200/19

Завршетак ССУ „Пендик”, сала за борилачке вештине
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
17.09.2019.

18.10.2019.

18.10.2019.
17.10.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-189/19

Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгода), добровољно здравствено осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција и смрт услед болести
Документација

Одлука о додели уговора
04.09.2019.

23.09.2019.
12.09.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-188/19

Текуће одржавање паркета у спортско сајамској установи Пендик у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
03.09.2019.

18.09.2019.

09.10.2019.
11.09.2019.

-

-
Преговарачки поступак | Радови - ЈН 404-185/19

Завршетак радова у ССУ "Пендик" - сала за борилачке вештине
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Измена и допуна Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
26.08.2019.

26.08.2019.

28.08.2019.

12.09.2019.

17.09.2019.
-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-184/19

Радови: Рампе за особе са инвалидитетом – Техничка школа Нови Пазар, Спортско сајамска установа „Пендик” и градски базен Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави
23.08.2019.

11.09.2019.
03.09.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-181/19

Изградња прихватилишта за псе и мачке луталице у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
20.08.2019.

27.09.2019.
19.09.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-171/19

Набавка енергената за грејање
Документација

Измена kонкурсне документације

Друга измена kонкурсне документације

Одговор на постављена питања

Други одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора
09.08.2019.

22.08.2019.

30.08.2019.

30.08.2019.

05.09.2019.

26.09.2019.
09.09.2019.

-

-

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-167/19

Радови на уређењу платоа и дечијих игралишта у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Одлука о обустави IV партије

Обавештење о закљученом уговору
06.08.2019.

02.10.2019.

02.10.2019.

01.11.2019.
05.09.2019.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-161/19

Израда пројектно-техничке документације за изградњу, доградњу и реконструкцију опште болнице у Новом Пазар
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.07.2019.

12.09.2019.

01.10.2019.
28.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-182/19

Набавка линије за производњу погачица за прехрану пчелињих друштава за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
21.08.2019.

11.09.2019.
29.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-178/19

Машине за сејање и сађење
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
29.08.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-176/19

Машине за бербу и жетву
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
28.08.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-179/19

Набавка црева за довод воде и система за наводњавање “кап по кап“
Документација

Одлука о додели уговора
19.08.2019.

11.09.2019
27.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-177/19

Машине за припрему и култивисање земље
Документација

Измена kонкурсне документације

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
19.08.2019.

20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

18.12.2019.
27.08.2019.

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-175/19

Радови на уређењу платоа у старој лучној згради у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
15.08.2019.

06.09.2019.
26.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-183/19

Радови на текућем одржавању асфалтних пешачких стаза на Рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
23.08.2019.

06.09.2019.
31.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-164/19

Рампе за особе са инвалидитетом – Техничка школа Нови Пазар, Спортско сајамска установа „Пендик” и градски базен Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка
06.08.2019.

22.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-163/19

Набавка линије за производњу погачица за прехрану пчелињих друштава за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о обустави
02.08.2019.

16.08.2019.
13.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-160/19

Осигурање запослених у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градској управи за наплату јавних прихода, органима и службама града (Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Служба интерне ревизије и Служба буџетске инспекције)
Документација

Одлука о обустави
29.07.2019.

20.08.2019.
06.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-153/19

Продужетак лиценци мрежног антивирусног програма за потребе Градске управе
Документација

Одлука о додели уговора
26.07.2019.

16.08.2019.
05.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности обликована у 5 (пет) партија | Услуге – ЈНМВ 404-155/19

Партија I - Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања, Партија II - Испитивање квалитета земљишта, Партија III - Мерење јачине буке у животној средини Партија IV - Мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара, Партија V - Испитивање површинских вода
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
25.07.2019.

26.09.2019.

24.10.2019.
02.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-154/19

Израда пројектно-техничке документације за изградњу потпорног зида у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.07.2019.

06.08.2019.

19.08.2019.
02.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-152/19

Радови на демонтажи старе и монтажи нове вештачке траве на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања I

Одговори на постављена питања II

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора
23.07.2019.


25.07.2019.


26.07.2019.


30.07.2019.


30.07.2019.


07.08.2019.
31.07.2019.


-


-


05.08.2019.


-


-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-151/19

Припремни радови на инвестиционом одржавању бедема у Новом Пазару(археолошка ископавања и истраживања)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.07.2019.

06.08.2019.

08.08.2019.
30.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-149/19

Радови на одржавњу АБ степеништа у насељу Раковац у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора
22.07.2019.

05.08.2019.

18.12.2019.
30.07.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-142/19

Завршетак ССУ „Пендик”, сала за борилачке вештине
Документација

Прва измена конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације I

Конкурсна документација са изменама и допунама

Измена и допуна конкурсне документације II

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка
16.07.2019.

18.07.2019.

05.08.2019.

05.08.2019.

06.08.2019.

16.08.2019.

29.08.2019.