Почетна

       

Отворене јавне набавке

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Отворени поступак јавне набавке | Добра | 404-194/22 Набавка једног новог минибуса за потребе превоза сеоског становништва Јавни позив06.10.2022. 17.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге | 404-189/22 Услуге надзора за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта О.Ш."Десанка Максимовић" у Новом Пазару и радови на изградњи спортске сале О.Ш."Десанка Максимовић" у Новом Пазару Јавни позив06.10.2022. 17.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-192/22 Изградња спортских терена у улици Рајка Ацковића у насељу Ћерамиџиница - И Фаза Јавни позив04.10.2022. 19.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра | 404-190/22 Набавка компјутера, фото опреме и апарата (Партија 1) Јавни позив10.03.2022. 10.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-188/22 Текуће одржавање свечане сале Културног центра у Новом Пазару Јавни позив30.09.2022. 17.10.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-187/22 Набавка машина и алата за уградњу бехатон коцки за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив28.09.2022. 06.10.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-178/22 Процес доквалификације и преквалификације књиговођа у оквиру пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив27.09.2022. 05.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра | 404-185/22 Набавка, транспорт и тапљење садница лишћара и четинара Јавни позив27.09.2022. 06.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-184/22 Текуће одржавање - тротоар и простор испред Куле мотриље Јавни позив23.09.2022. 10.10.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-177/22 Процес доквалификације и преквалификације возача у оквиру пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
23.09.2022. 06.10.2022. 30.09.2022. -
Позив за понуду - дугорочни кредит Јавни позив21.09.2022. 07.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра | 404-182/22 Набавка енергената за потребе Градске управе, основних и средњих школа и других корисника Јавни позив21.09.2022. 06.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-181/22 Текуће одржавање тоалета на источној трибини градског стадиона фудбалског стадиона Јавни позив21.09.2022. 05.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра | 404-180/22 Дечија ауто седишта Јавни позив

Одлука о додели
20.09.2022. 05.10.2022. 30.09.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-179/22 Набавка инвентара за уређење простора (столови, столице,полице) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
16.09.2022. 03.10.2022. 23.09.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-175/22 Извођење радова на изградњи улице 12.Српске бригаде Јавни позив16.09.2022. 03.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-172/22 Реконструкција термичког омотача и реконструкција термотехничких инсталација-система за грејање Културног центра у Новом Пазару (К.П. бр. 3355 КО Нови Пазар) Јавни позив13.09.2022. 10.10.2020.
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-169/22 Текуће одржавање просторија ИИИ М.З. (шаховски клуб) града Новог Пазара (ул.Стевана Немање-нова Лучна зграда) Јавни позив13.09.2022. 29.09.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-173/22 Израда локалног Плана управљања комуналним отпадом за град Нови Пазар Јавни позив

Одлука о додели
13.09.2022. 30.09.2022. 21.09.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-167/22 Набавка опреме за обраду металних цеви (машина за савијање и гер за метал) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
12.09.2022. 28.09.2022. 19.09.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-168/22 Радови на текућем одржавању постојећих трибина градског стадиона (К.П.бр. 8110/1 КО Нови Пазар) Јавни позив06.09.2022. 21.09.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови | 404-164/22 - Радови на асфалтирању, уређењу пешачких стаза и радови на шахтама и сливничким решеткама улице Херцеговачке у Новом Пазару Јавни позив-пречишћен текст06.09.2022. 11.10.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-166/22 Текуће одржавање пословне зграде службе друштвених делатности Нови Пазар Јавни позив02.09.2022. 16.09.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-165/22 Радови на доградњи постојећег објекта Културног центра у Новом Пазару Јавни позив-пречишћен текст02.09.2022. 06.10.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-161/22 Услуге дератизације и дезинфекције Јавни позив

Одлука о додели
30.08.2022. 04.10.2022. 07.09.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-162/22 Мерење нивоа буке у животној средини Јавни позив29.08.2022. 06.09.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-160/22 Испитивање квалитета земљишта Јавни позив29.08.2022. 06.09.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-159/22 Испитивање површинских вода Јавни позив29.08.2022. 06.09.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-163/22 Школски прибор за ђаке прваке Јавни позив26.08.2022. 30.08.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-158/22 Набавка компјутера, фото опреме и апарата за реализацију пројекта "Нови Пазар за нове послове" Јавни позив

Одлука о обустави - Партија 2

Одлука о обустави - Партија 1
26.08.2022. 15.09.2022. 15.09.2022. 05.09.2022. - -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-131/22 Набавка рамовске скеле за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив

Одлука о додели
23.08.2022. 16.09.2022. 31.08.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-141/22 Набавка опреме за планинарење за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив

Одлука о додели
22.08.2022. 16.09.2022. 30.08.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-129/22 Набавка реквизита за дечије полигоне за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив

Одлука о додели
22.08.2022. 16.09.2022. 30.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-151/22 Набавка рачунарске опреме за реализацију активности пројекта "пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе" Јавни позив

Одлука о додели
19.08.2022.

09.09.2022.
29.08.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге - 404-155/22 Услуге надзора над извођењем радова и услуге координатора за безбедност и здравље на раду на изградњи, доградњи, реконструкцији и адаптацији објеката Опште болнице Нови Пазар Јавни позив19.08.2022. 23.09.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-153/22 Набавка возила за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
18.08.2022. 29.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-154/22 Набавка опреме за производњу сокова (пунилице и буради) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
18.08.2022. 14.09.2022. 25.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-152/22 Набавка једног новог минибуса за потребе превоза сеоског становништва Јавни позив - пречишћен текст

Одлука о обустави
17.08.2022. 23.08.2022. 14.09.2022. 29.08.2022. 06.09.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-135/22 Набавка опреме за паковање шећерића (пакерица) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
17.08.2022. 15.09.2022. 25.08.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-145/22 Снимак стања Информационо-комуникационог система Градске управе Нови Пазар Јавни позив

Одлука о додели
16.08.2022. 01.09.2022. 22.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-147/22 Извођење радова и испорука електро опреме за опремање 10кв ћелије која се налази у склопу ТС 10/04 Кв Нови Пазар Јавни позив

Одлука о додели
12.08.2022.

08.09.2022.
22.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-144/22 Израда локалног Плана управљања комуналним отпадом за град Нови Пазар Јавни позив

Одлука о обустави
12.08.2022. 01.09.2022. 19.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-142/22 Набавка униформе и личних заштитних средстава за запослене у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели - Партија 1

Одлука о обустави - Партије 2 и 3
12.08.2022. 15.09.2022. 15.09.2022. 22.08.2022. - -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-131/22 Набавка рамовске скеле за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив11.08.2022. 18.08.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-146/22 Набавка енергената за потребе Градске управе, основних и средњих школа и других корисника Јавни позив

Јавни позив-пречишћен текст (партија 1)

Одлука о обустави (партија 1)
11.08.2022. 02.09.2022. 19.09.2022. 05.09.2022. 16.09.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-145/22 Снимак стања Информационо-комуникационог система Градске управе Нови Пазар Јавни позив09.08.2022. 15.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-137/22 Набавка опреме за обраду металних цеви (машина за савијање и гер за метал) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о обустави
09.08.2022. 22.08.2022. 16.08.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-132/22 Набавка машина и алата за уградњу бехатон коцки за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о обустави
08.08.2022.

23.08.2022.
15.08.2022.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-139/22 Набавка машина и алата за молере и производњу плочастог намештаја за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив

Одлука о додели
05.08.2022. 12.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-141/22 Набавка опреме за планинарење за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив03.08.2022. 11.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-129/22 Набавка реквизита за дечије полигоне за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив03.08.2022. 11.08.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-123/22 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив01.08.2022. 08.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-137/22 Набавка опреме за обраду металних цеви (машина за савијање и гер за метал) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив01.08.2022. 08.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-136/22 Набавка опреме за цвеће (витрина за цвеће) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
01.08.2022. 18.08.2022. 08.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-138/22 Радови на текућем одржавању постојећих трибина градског стадиона Јавни позив

Одлука о обустави
01.08.2022. 24.08.2022. 16.08.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-131/22 Набавка рамовске скеле за реализацију пројекта „Нови Пазар за нове послове“ Јавни позив01.08.2022. 08.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-135/22 Набавка опреме за паковање шећерића (пакерица) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив01.08.2022. 08.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-134/22 Набавка опреме за производњу сокова (пунилице и буради) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о обустави
29.07.2022. 09.08.2022. 05.08.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-133/22 Набавка опреме за шивење коже (машине за шивење) за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
29.07.2022. 11.08.2022. 05.08.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-132/22 Набавка машина и алата за уградњу бехатон коцки за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив29.07.2022. 05.08.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра 404-130/22 Набавка професионалног расхладног стола за реализацију пројекта “Нови Пазар за нове послове” Јавни позив

Одлука о додели
29.07.2022. 15.08.2022. 05.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге - 404-128/22 Услуге на изради пројектне документације за пројекат лифта за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив

Одлука о обустави
29.07.2022. 24.08.2022. 08.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-127/22 Набавка једног новог минибуса за потребе превоза сеоског становништва Јавни позив

Одлука о обустави
27.07.2022. 09.08.2022. 08.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-125/22 Реконструкција објекта основне школе «Десанка Максимовић» у Новом Пазару и изградња фискултурне сале основне школе «Десанка Максимовић» у Новом Пазару Јавни позив-пречишћен текст27.07.2022. 24.08.2022. 22.08.2022. 07.09.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-122/22 Набавка опреме (испорука и монтажа) II фазе хотела спортскотуристичког објекта у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели
25.07.2022. 15.09.2022. 22.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге - 404-111/22 Услуге фиксне телефоније и интернета Јавни позив

Одлука о додели
19.07.2022. 23.08.2022. 01.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-117/22 Унапређење спортско-туристичке инфраструктуре у граду Новом ПазаруИИ фаза-Радови на доградњи хотела у улици Хаџет Јавни позив19.07.2022. 03.08.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-115/22 Радови на доградњи постојећег објекта Културног центра у Новом Пазару Јавни позив15.07.2022. 09.08.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-106/22 Фолија за пластенике и фолија за врата Јавни позив

Одлука о додели
15.07.2022. 03.08.2022. 25.07.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-113/22 Радови на изградњи трафостанице МБТС 1x1000кВа, 10/04КВ, са прикључним далеководом за потребе нове топлане на биомасу Јавни позив

Одлука о додели
15.07.2022. 24.08.2022. 01.08.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-108/22 Радови на изградњи, доградњи, реконструкцији и адаптацији објекта опште болнице Нови Пазар Јавни позив

Contract notice-consolidated text

Захтев за заштиту права

Одговор на захтев за заштиту права
13.07.2022. 26.08.2022. 19.09.2022. 21.09.2022. 18.08.2022. 07.09.2022. - -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-101/22 Ангажовање фотографа за потребе израде Монографије града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
06.07.2022. 01.08.2022. 14.07.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-103/22 Набавка 1400 оброка за исхрану извиђача интернационалног мултиетничког извиђачког кампа у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели
05.07.2022. 12.07.2022. 07.07.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-95/22 Геодетске услуге Јавни позив

Одлука о додели
29.06.2022. 14.07.2022. 07.07.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге 404-93/22 Набавка 1400 оброка за исхрану извиђача интернационалног мултиетничког извиђачког кампа у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о обустави поступка
24.06.2022.

04.07.2022.
04.07.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-90/22 Набавка металне поцинковане конструкције за пластенике Јавни позив

Одлука о додели уговора
23.06.2022.

11.07.2022.
04.07.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови - 404-89/22 Радови на бојењу демит фасаде зграде Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
21.06.2022. 26.07.2022. 04.07.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-88/22 Машине за обраду земљишта, заштиту биљних култура,садњу,бербу,припрему сточне хране и опреме у сточарству Јавни позив15.06.2022. 27.06.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-86/22 Опрема за наводњавање и црево за довод воде Јавни позив - пречишћен текст

Одлука о додели
14.06.2022. 13.07.2022. 29.06.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Радови – 404-74/22 Радови на реконструкцији котларница на чврсто гориво у основним школама "Мур" и "Вук Караџић" у Новом Пазару Јавни позив - пречишћен текст

Одлука о додели
13.06.2022. 10.08.2022. 11.07.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-82/22 Набавка пчеларске опреме Јавни позив10.06.2022. 20.06.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-77/22 Услуге дизајна – припреме текстова, превод, прелом и обраду фотографија и текстова за потребе израде Монографије града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели уговора
09.06.2022.

30.06.2022.
17.06.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-85/22 Набавка опреме и машина за потребе удружења грађана МНРО у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели уговора
08.06.2022.

23.06.2022.
20.06.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-63/22 Електрична енергија за потребе Градске управе, основне и средње школе (заједничка набавка) Јавни позив - пречишћен текст07.06.2022. 20.06.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-81/22 Набавка енергената за потребе Градске управе, основних и средњих школа и друге кориснике (заједничка набавка) Јавни позив06.06.2022. 08.07.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-80/22 Електрична енергија - јавна расвета Јавни позив03.06.2022. 08.07.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-76/22 Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
30.05.2022. 16.06.2022. 09.06.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-73/22 Услуге социјалне заштите на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
23.05.2022. 06.06.2022. 27.05.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-71/22 Електрична енергија - општа потрошња Јавни позив - пречишћен текст23.05.2022. 23.06.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-69/22 Опште ресторанске услуге Јавни позив

Одлука о додели уговора
23.05.2022.

22.06.2022.
30.05.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-68/22 Ресторанске услуге (традиционална јела) Јавни позив

Одлука о додели
20.05.2022. 14.06.2022. 27.05.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-67/22 Хотелске услуге (смештај са доручком) Јавни позив

Одлука о додели уговора
20.05.2022.

27.06.2022.
27.05.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-62/22 Систем за управљање редовима у услужном центру - Редомат Јавни позив

Одлука о додели уговора
19.05.2022.

20.06.2022.
30.05.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Радови – 404-59/22 Радови на санацији клизишта у насељу Шестово у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели уговора
17.05.2022.

22.06.2022.
10.06.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-61/22 Набавка садног материјала за уређење зелених површина града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
10.05.2022. 25.05.2022. 23.05.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра - 404-60/22 Аутомобилско гориво Јавни позив06.05.2022. 16.05.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Радови – 404-45/22 Текуће одржавање сеоског гробља у селу Шароње – КП 191, 192 КО Шароње Јавни позив27.04.2022. 05.05.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-52/22 Радови на уређењу прилазне стазе градској цркви “Свети Никола” у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели
20.04.2022. 06.06.2022. 05.05.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-51/22 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
20.04.2022. 16.05.2022. 11.05.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови 404-47/22– Радови на адаптацији Услужног центра Градске управе за потребе реализације пројекта “Услужни центар по мери грађана” Јавни позив

Одлука о додели
15.04.2022. 06.05.2022. 26.04.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра 404-48/22– Набавка унифицираног канцеларијског намештаја за потребе реализације пројекта “Услужни центар по мери грађана” Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
15.04.2022. 06.05.2022. 26.04.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-46/22 Услуге дизајна – припреме текстова, превод, прелом и обраду фотографија и текстова за потребе израде Монографије града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
14.04.2022. 10.05.2022. 21.04.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Радови – 404-45/22 Текуће одржавање сеоског гробља у селу Шароње – КП 191, 192 КО Шароње Јавни позив

Одлука о додели
13.04.2022.

20.05.2022.
21.04.2022.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-41/22 Набавка садног материјала за уређење зелених површина града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
06.04.2022.

21.04.2022.
18.04.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-40/22 Радови на рушењу постојећих објеката (КП бр. 736/1 и КП 736/2 КО Нови Пазар) Јавни позив31.03.2022. 18.04.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-34/22 Гуме и остали материјал за потребе возила Градске управе Јавни позив23.03.2022. 04.04.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-33/22 Набавка декларисаног садног материјала јабуке ( подлога М 106 ) и шљиве ( подлога џанарика ) Јавни позив

Одлука о додели
17.03.2022. 25.03.2022. 24.03.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-32/22 Израда пројектно-техничке документације за санацију и ремедијацију постојеће несанитарне депоније комуналног отпада "Нови Пазар" Јавни позив17.03.2022. 28.03.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-26/22 Услуге прање возила Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
16.03.2022. 07.04.2022. 24.03.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-25/22 Рачунари и рачунарска опрема за потребе реализације пројекта "Услужни центар по мери грађана" Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
16.03.2022. 25.03.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-19/22 Услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2021. год Јавни позив

Одлука о додели
09.03.2022. 30.03.2022. 17.03.2022. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-14/22 Набавка средстава за хигијену за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
21.02.2022. 17.03.2022. 01.03.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-9/22 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
14.02.2022. 17.03.2022. 07.03.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-10/22 Набавка и монтажа канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
11.02.2022. 03.03.2022. 23.02.2022. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-5/22 Радови на текућем одржавању постојећег трга са припремним радовима на уклањању градског тоалета Јавни позив04.02.2022. 21.02.2022.

Завршене јавне набавке

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-183/21 Штампарске услуге за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
04.01.2022. 12.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-182/21 Набавка флуоресцентних прслука са натписом “саобраћајна полиција” Јавни позив

Одлука о додели
04.01.2022. 10.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-181/21 Набавка батеријских лампи са црвеним купастим дифузером Јавни позив

Одлука о додели
04.01.2022. 10.01.2022.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-180/21 Набавка алкометара са комплетом опреме за саобраћајну полицију Јавни позив

Одлука о додели
04.01.2022. 10.01.2022.

2021.

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-178/21 Инвестиционо одржавање градских саобраћајница и локалних путева у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања у Новом Пазару Јавни позив - пречишћен текст30.12.2021.

17.01.2022.
24.01.2022.

31.01.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-177/21 Осигурање имовине (Градска управа, основне и средње школе) Јавни позив30.12.2021. 12.01.2022.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-170/21 Израда пројекта-елабората укрштања далековода 110кв са трасом измештања државног пута ДП29 Јавни позив14.12.2021. 24.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-160/21 Инвестиционо одржавање градских саобраћајница и локалних путева у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања у Новом Пазару Јавни позив - пречишћен текст09.12.2021. 16.12.2021. 21.12.2021. 29.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-162/21 Радови на изградњи потпорног зида код вртића на Шестову КО Нови Пазар Јавни позив22.11.2021. 07.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-153/21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив04.11.2021. 18.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-152/21 Набавка и уградња брзинских дисплеја Јавни позив04.11.2021. 16.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-151/21 Радови на надоградњи хотела на Атлетском стадиону у Новом Пазару - I фаза Јавни позив - пречишћени текст29.10.2021. 23.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-149/21 Канцеларијски материјал за потребе Градске управе Јавни позив26.10.2021. 05.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-141/21 Радови на текућем одржавању степеница у градском парку Јавни позив19.10.2021. 03.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-139/21 Радови на изградњи дела улице до обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару (ул.Бранислава Бакрачевића Л=200,08+28,45м) Јавни позив - пречишћени текст19.10.2021. 15.11.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-136/21 Одржавање и сервисирање возила Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив07.10.2021. 18.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-129/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив23.09.2021. 08.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-109/21 Тонери и остала рачунарска опрема за потребе Градске управе Јавни позив31.08.2021. 13.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-110-21 Радови на осветљењу зграде Градске управе Нови Пазар Јавни позив31.08.2021. 15.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-107/21 Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив25.08.2021. 06.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-97/21 Геодетске услуге Јавни позив16.08.2021. 26.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-93/21 Геомеханичка ( геолошка ) истраживања/испитивања на Новопазарској тврђави Јавни позив12.08.2021. 20.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-92/21 Набавка и монтажа аутобуских стајалишта ( 1 стајалиште са рекламним дисплејом и 19 стајалишта без рекламног дисплеја) Јавни позив12.08.2021. 27.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-75/21 Услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2020. год. Јавни позив30.06.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-72/21 Набавка услуга социјалне заштите на територији града Новог Пазара Јавни позив24.06.2021. 29.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-63/21 Набавка техничких средстава за успоравање саобраћаја - лежећи полицајци Јавни позив15.06.2021. 24.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-56/21 Набавка контејнера Јавни позив20.05.2021. 31.05.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-44/21 Аутомобилско гориво Јавни позив13.04.2021. 23.04.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-21/21 Изградња трафостанице са прикључним далеководом МБТС 2x630 за насеље Војниће Јавни позив08.03.2021. 23.03.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-16/21 Услуге мапирања и израде 3Д модела једног дела старе чаршије Новог Пазара у оквиру имплементације пројекта “Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“ Јавни позив27.02.2021. 10.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-14/21 Набавка беспилотне летилице за израду ортфото снимака И проверу енергетске ефикасности зграда у оквиру имплементације пројеката “Географски иновациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина Јавни позив25.02.2021. 04.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-175/21 Набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
23.12.2021. 06.01.2022. 29.12.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-172/21 Набавка 200 пакета хране за ромске породице у насељу Блажево у оквиру пројекта „Унапређење пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево“ Јавни позив

Одлука о додели
17.12.2021. 06.01.2021. 24.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-171/21 Израда пројектне документације за пројекат лифта за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив

Одлука о обустави поступка
17.12.2021. 30.12.2021. 27.12.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-169/21 Набавка дечијих ауто седишта Јавни позив

Одлука о додели уговора
08.12.2021. 29.12.2021. 20.12.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– 404-168/21 Набавка огревног дрвета за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
07.12.2021. 16.12.2021. 10.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-161/21 Радови на партерном уређењу дворишта Центра за социјални рад у Новом Пазару (на КП бр.478/1КО Нови Пазар) Јавни позив

Одлука о додели
22.11.2021. 23.12.2021. 06.12.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге– 404-159/21 Услуге оглашавања јавних позива у штампаним медијима који се дистрибуирају на целој територији Р. Србије за потребе ГУ Јавни позив

Одлука о додели
22.11.2021. 03.12.2021. 29.11.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – 404-164/21 Надоградња рачуноводственог софтвера за буџетски систем Јавни позив

Одлука о додели
26.11.2021. 08.12.2021. 03.12.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-155/21 Текуће одржавање WC просторија на Зеленој пијаци у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о обустави
08.11.2021. 10.12.2021. 23.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-147/21 Набавка 260 тона техничке путарске соли Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-145/21 Рачунари и рачунарска опрема за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-144/21 Набавка и монтажа металног намештаја за потребе Градске управе у улици Шабана Коче (партија1) Јавни позив

Одлука о додели
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Добра – 404-143/21 Набавка 300 хигијенских пакета за ромске породице у насељу Блажево у оквиру пројекта „Унапређење пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево“ Јавни позив

Одлука о додели
22.10.2021. 09.11.2021. 29.10.2021. -
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге– 404-142/21 Продужетак лиценци мрежног антивирусног програма за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели уговора
22.10.2021. 08.11.2021. 29.10.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-138/21 Радови на партерном уређењу дворишта Центра за социјални рад у Новом Пазару (на КП бр.478/1КО Нови Пазар) Јавни позив

Одлука о обустави
21.10.2021. 03.11.2021. 01.11.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-135/21 Набавка два нова путничка возила за потребе Градске управе за изворне и поверене послове Јавни позив

Одлука о додели
06.10.2021. 26.10.2021. 18.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-128/21 Текуће одржавање WЦ просторија на Зеленој пијаци у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о обустави
21.09.2021. 02.11.2021. 06.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-121/21 Набавка и монтажа аудио опреме за потребе Културног центра у Новом Пазару Јавни позив

Одлука о додели
13.09.2021. 19.10.2021. 08.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-146/21 Осигурање запослених Јавни позив

Одлука о додели
25.10.2021.

08.11.2021.
04.11.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-137/21 Закуп дисплеја на стубовима јавне расвете Јавни позив

Одлука о обустави
07.10.2021. 15.10.2021. 18.10.2021. -
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – 404-132/21 Израда акустичке студије система за јавно узбуњивање за град Нови Пазар Јавни позив

Одлука о додели
29.09.2021. 18.10.2021. 07.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-125/21 Радови за изградњу MINI PITCH спортског терена са вештачком травом на локацији: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење Јавни позив

Одлука о додели
20.09.2021. 14.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-113/21 Израда пројектно-техничке документације за изградњу основне школе са фискултурном салом у насељу Шутеновац Јавни позив - пречишћен текст

Обавештење о изменама

Одлука о обустави
27.08.2021. 22.09.2021. 15.10.2021. 13.10.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-91-21 Набавка радова за изградњу зграде за социјално становање у складу са пројектом бр. УНОПС-СХАИ-2021-ГРАНТ-012 Јавни позив

Одлука о обустави
19.08.2021. 15.10.2021. 06.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-127/21 Радови на текућем одржавању степеница у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави
20.09.2021. 08.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-126/21 Радови за изградњу спортског терена и дечијег игралишта ( Еко парк ) на локацијама: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење и ул. Генерала Живковића у Новом Пазару, кат . парцела 6486 КО Нови Пазар Јавни позив - пречишћен текст

Одлука о додели
17.09.2021. 11.10.2021. 05.10.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-122/21 Набавка и монтажа канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели
14.09.2021. 24.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-117/21 Набавка 5 комада клима уређаја са уградњом и монтажом за потребе вакциналног пункта у Културном центру у сали Градске скупштине и 2 комада клима уређаја са уградњом и монтажом за потребе Градске управе Јавни позив

Одлука о додели уговора
31.08.2021. 09.09.2021. 03.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-116/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави
31.08.2021. 17.09.2021. 15.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-114/21 Набавка флуоресцентних торбица са штампом за ђаке основних школа Јавни позив

Одлука о додели уговора
30.08.2021. 09.09.2021. 03.09.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Добра – 404-112/21 Набавка школског прибора за ђаке прваке Јавни позив

Одлука о додели
26.08.2021. 03.09.2021. 30.08.2021. 03.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-111/21 Набавка ауто седишта за децу Јавни позив

Одлука о додели
26.08.2021. 28.09.2021. 06.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-105/21 Набавка намештаја за потребе Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив

Одлука о обустави поступка за партију I

Одлука о додели уговора за партије II и III
25.08.2021. 22.09.2021. 22.09.2021. 06.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови –404-108-21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о обустави
25.08.2021. 22.09.2021. 14.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-98/21 Израда техничке документације и прибављање услова и дозвола за извођење радова на простору Северне табије са кулом Џепханом на Новопазарској тврђави Јавни позив

Одука о додели
19.08.2021. 04.10.2021. 07.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-90-21 Набавка радова за изградњу спортског терена и дечијег игралишта ( Еко парк ) на локацијама: Постење у Новом Пазару, кат. парцела 4580/1 КО Постење и ул. Генерала Живковића у Новом Пазару, кат. парцела 6486 КО Нови Пазар Јавни позив

Одлука о обустави
13.08.2021. 17.09.2021. 08.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-95/21 Грађевински радови на адаптацији пословног простора Градске управе у Улици Шабана Коче Јавни позив

Одука о додели
12.08.2021. 14.09.2021. 07.09.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-94/21 Текуће одржавање постојеће чесме у градском парку Јавни позив

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
11.08.2021. 30.08.2021. 30.08.2021. 26.08.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-89/21 Радови на изградњи спортског терена у Новом Пазару на КП бр. 4580/1 КО Нови Пазар Јавни позив

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
06.08.2021. 30.08.2021. 01.09.2021. 23.08.2021. - -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-88/21 Набавка металне поцинковане конструкције за пластенике Јавни позив

Одлука о додели
06.08.2021. 24.08.2021. 16.08.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-84/21 Набавка енергената за потребе Градске управе, основне и средње школе и друге кориснике Јавни позив

Одлука о додели
06.08.2021. 28.09.2021. 13.09.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-85/21 Текуће одржавање речних токова II реда и антиерозивних брана на територији града Новог Пазара Јавни позив

Одлука о додели
05.08.2021. 17.09.2021. 20.08.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – 404-58/21 Услуге фиксне телефоније Јавни позив

Обавештење о додели уговора
08.06.2021. 11.08.2021. 17.06.2021. -
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-73/21 Набавка машина за обраду земљишта, заштиту биљних култура, садњу, бербу, припрему сточне хране и опреме у сточарству Јавни позивОдлука о додели25.06.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-70/21 Набавка седмослојне фолије за пластенике и фолије за врата Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.15.07.2021. 06.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-69/21 Набавка металне поцинковане конструкције за пластенике Јавни позивОдлука о обустави25.06.2021.16.07.2021. 06.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-68/21 Набавка пчеларске опреме Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-67/21 Набавка опреме за наводњавање и црева за довод воде Јавни позивОдлука о додели25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-62/21 Електрична енергија - општа потрошња Јавни позивОдлука о додели09.06.2021.22.07.2021. 14.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-61/21 Електрична енергија - јавна расвета Јавни позивОдлука о додели09.06.2021.22.07.2021. 13.07.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-60/21 Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара Јавни позивОдлука о обустави08.06.2021.22.07.2021. 22.06.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – 404-55/21 Радови на уређењу улице према обданишту у насељу Шестово у Новом Пазару Јавни позивОдлука о додели25.05.2021.12.07.2021. 09.06.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-57/21 Боксови за контејнере Јавни позивОдлука о додели20.05.2021.11.06.2021. 31.05.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – 404-49/21 Електрична енергија за потребе Градске управе - средње и основне школе Јавни позивОдлука о додели26.04.2021.11.06.2021. 21.05.2021.-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-50/21

Радови на реконструкцији котларнице и замени котлова у Спортској дворани "Пендик" у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
27.04.2021.

20.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-47/21

Набавка мотоцикала за потребе Саобраћајне полиције ПУ Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
21.04.2021.

20.05.2021.
05.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-52/21

Активности повећања зелених површина-набавка,испорука и садња садница цвећа
Документација

Одлука о додели
29.04.2021.

19.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-53/21

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе
Документација

Одлука о додели
29.04.2021.

19.05.2021.
12.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-51/21

Контејнери и канте за отпад и смеће
Документација

Обавештење обустави поступка
27.04.2021.

12.05.2021.
07.05.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-33/21

Израда пројектно-техничке документације Опремање деоница државних путева ИБ реда број 29 и број 22 системом видео надзора за детекцију саобраћајних прекршаја
Документација

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
22.03.2021.


07.05.2021.
01.04.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-20/21

Услуге социјалне заштите социо-рехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима кроз понашању кроз обезбеђивање стручних радника психолога, социолога каријерног саветника
Документација

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
09.03.2021.


07.05.2021.
15.03.2021.
Набавка на коју се закон не примењује | Добра– JNMV 404-45/21

Набавка опреме и машина за обезбеђивање субвенција за самозапошљавање према реализацији пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
16.04.2021.

29.04.2021.
23.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-46/21

Набавка металних архивских ормара са клизним вратима за потребе Одељења за општу управу у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Обавештење о изменама или додатним информацијама

Одлука о обустави
15.04.2021.

20.04.2021.

28.04.2021.
26.04.2021.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-32/21

Радови на уградњи електроенергетске опреме на прикључењу спортске хале у улици Генерала Живковића бб
Документација

Одлука о додели
30.03.2021.

08.04.2021.
14.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-24/21

Израда стратешке процене утицаја плана на животну средину за план детаљне регулације на територији КП 63 на КО Бања
Документација

Одлука о додели
25.03.2021.

28.04.2021.
06.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-26/21

Рушење бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави
23.03.2021.

23.04.2021.
05.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-38/21

Услуге пошумљавања необраслих површина на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
02.04.2021.

20.04.2021.
15.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-37/21

Набавка садница
Документација

Одлука о додели
02.04.2021.

20.04.2021.
12.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-34/21

Израда елабората геотехничких услова санације клизишта у насељу Осоје и Јошаничка обала Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
29.03.2021.

14.04.2021.
08.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-28/21

Радови на изградњи спортског терена у Новом Пазару (на КП бр.4580/1КО Нови Пазар)
Документација

Одлука о додели
22.03.2021.

14.04.2021.
06.04.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-19/21

Услуге на изради пројектне документације (ПГД и ПЗИ) за доградњу хотела на атлетском стадиону на КП 4856/5 КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
08.03.2021.

31.03.2021.
18.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-15/21

Набавка софтвера за обраду, анализу и визуелизацију података добијених из беспилотне летелице и обука запослених у оквиру имплементације пројекта “Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина”
Документација

Одлука о додели
25.02.2021.

05.04.2021.
04.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-29/21

Услуге прања возила Градске управе
Документација

Одлука о додели
22.03.2021.

02.04.2021.
26.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-31/21

Услуге теоријско практичне обуке за каменоресца, керамичара, терацера, касир, продавац, фризери и др. за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
19.03.2021.

01.04.2021.
25.03.2021.

-
Набавка на коју се закон не примењује | Услуге – JNMV 404-27/21

Услуге теоријско практичне обуке за возаче Ц и Е категорије за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – Од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели
19.03.2021.

01.04.2021.
25.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-12/21

Услуге мониторинга подземних и површинских вода, отпадних вода,квалитета земљишта,праћење алергеног полена, дератизација и дезинфекције простора
Документација

Одлука о додели
23.02.2021.

18.03.2021.
05.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – JNMV 404-13/21

Гуме и остали материјал за возила Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Измена конкурсне документације
19.02.2021.

23.02.2021.
03.03.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-9/21

Радови на рушењу бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација11.02.2021. 01.03.2021.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-3/21

Радови на текућем одржавању Куле мотриље у градском парку
Документација

Обавештење о изменама

Одлука о додели
02.02.2021.

03.02.2021.

05.03.2021.
17.02.2021.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – JNMV 404-6/21

Измена пројектне документације (ПГД и ПЗИ) за хотел на атлетском стадиону КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
01.02.2021.

19.02.2021.
11.02.2021.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-11/21

Услуге на изради саобраћајне анализе која је потребна за израду пројектно-техничке документације за избор предложене трасе за севернозападну обилазницу
Документација

Одлука о додели
05.02.2021.

18.02.2021.
10.02.2021.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-10/21

Набавка огревног дрвета за 20 социјално угрожених породица и ИРЛ
Документација

Одлука о додели
03.02.2021.

18.02.2021.
08.02.2021.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-149/20

Радови на инвестиционом одржавању 3 градске саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања
Документација

Одлука о додели
29.12.2020.

09.02.2021.
13.01.2021.

-

2020.

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-150/20

Надоградња и проширење система за евиденцију радног времена и контролу приступа у Градској управи за изворне и поверене послове
Документација

Одлука о додели
04.01.2020.

21.01.2021.
11.01.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – JNMV 404-147/20

Набавка металних архивских ормара са клизним вратима за потребе Градске управе
Документација 31.12.2020. 11.01.2021.
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-148/20

Надоградња и проширење система за евиденцију радног времена и контролу приступа у Градској управи за изворне и поверене послове
Документација 24.12.2020. 29.12.2020.
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-146/20

Израда пројектно-техничке документације за изградњу стамбених објеката-зграда социјалног становања у улици Сутјеској и у насељу Ерозија у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о измени уговора - партија I

Обавештење о измени уговора - партија II
09.12.2020.

22.01.2021.

02.02.2021.

02.02.2021.
18.12.2020.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-141/20

Електроенергетски радови (ел.осветљење, ниски напон, средњи напон) на уређењу платоа код Симпових зграда
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.11.2020.

11.01.2021.

08.02.2021.
11.12.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-144/20

Радови на инвестиционом одржавању градских саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица и фактичког стања - наставак улице Бисеровачке према спортским теренима (Борићи) у Новом Пазару
Документација

Обавештење о измени

Одлука о додели
24.11.2020.

25.11.2020.

11.01.2021.
04.12.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-78/20

Услуге социјалне заштите
Документација 07.05.2020. 15.05.2020.
Преговарачки поступак | Радови – ЈНМВ 404-253/19

Додатни, непредвиђени радови на реконструкцији зграде „Гимназије“ у Новом Пазару
Документација 12.11.2019. -
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-66-8/20

Машине за производњу намештаја
Dokumentacija

Одлука о додели
11.12.2020.

06.01.2021.
21.12.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-7/20

Услуге осигурања од свих ризика уговарача
Документација

Измена и допуна документације

II Измена и допуна документације

Одлука о додели
10.12.2020.

16.12.2020.

16.12.2020.

29.12.2020.
18.12.2020.

21.12.2020.

21.12.2020.

-
Набавка на коју се Закон не примењује | Услуге – JNMV 404-145/20

Партија I Услуге испитивања подземних вода Партија II услуге испитивања површинских вода Партија III услуге квалитета земљишта Партија IV услуге испитивања нивоа буке Партија V услуге детатизације и дезинфекције
Документација

Одлука о додели

Одлука о обустави
09.12.2020.

31.12.2020.

31.12.2020.
17.12.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-66-6/20

Услуге надоградње и развоја десткопа и веб ГИС-а у оквиру имплементације пројекта „Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“
Документација

Одлука о додели
26.10.2020.

16.12.2020.
25.11.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-66-5/20

Услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.10.2020.

17.12.2020.

11.01.2021.
25.11.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-66-4/20

Радови на уклањању бесправно подигнутих објеката на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о обустави
22.10.2020.

14.12.2020.

25.12.2020.
23.11.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-1/20

Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгода), добровољно здравствено осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција и смрт услед болести, 66512000 услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања, 6651100 услуге животног осигурања
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели
16.10.2020.

23.10.2020.

19.11.2020.
26.10.2020.

28.10.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-3/20

Услуге снимања подземних инсталација у оквиру имплементације пројекта „Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“
Документација

Одлука о додели
15.10.2020.

24.11.2020.
23.10.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-66-2/20

Услуге одржавања и сервисирања возила Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
14.10.2020.

10.11.2020.

13.11.2020.
23.10.2020.

-

-
Позив за подношење понуда | Радови – ЈНМВ 404-131/20

Радови на скидању слоја земље, нивелација и постављање тепих траве (бусена) на Рекреационом центру
Документација

Одлука о додели
25.09.2020.

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Позив за подношење понуда | Радови – ЈНМВ 404-130/20

Радови на уклањању вишка земље са северног бедема ради наставка археолошког истраживања у Градском парку
Документација

Одлука о додели
25.09.2020

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-121/20

Набавка енергената - 09111000 - угаљ за огрев, 03410000 – дрва за огрев, 09111400 – горива на бази дрвета, 09135100 – лож уље
Документација

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

Питања и одговори 2

Одлука о додели
06.08.2020.

17.08.2020.

21.08.2020.

26.08.2020.

18.09.2020.
07.09.2020.

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-110/20

Набавка канцеларијског материјала
Документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
16.06.2020.

18.06.2020.

25.08.2020.

08.09.2020.
24.06.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-82/20

Израда пројектно-техничке документације за објекат – комбинована дечија установа “Наше дете” у улици Гојка Бачанина у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
27.05.2020

17.08.2020.

26.08.2020.
04.06.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-119/20

Набавка тонера и осталог материјала за рачунаре за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
30.06.2020.

20.07.2020.
08.07.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-108/20

Медицинска опрема за потребе Завода за јавно здравље Нови Пазар и Дома здравља Нови Пазар
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
08.06.2020.

21.07.2020.

07.08.2020.
16.06.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-103/20

Услуге штампања за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
01.06.2020.

08.07.2020.
09.06.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-71/20

Набавка добара-електричне енергије за јавну расвету у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
07.05.2020.

20.07.2020.
08.06.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-77/20

Набавка добара-електричне енергије за општу потрошњу у Новом Пазару
Документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели
13.05.2020.

09.06.2020.

09.06.2020.

03.08.2020.
11.06.2020.

-

15.06.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-79/20

Набавка и испорука клупа за опремање града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели
08.05.2020.

28.05.2020.
18.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-87/20

Радови на замени столарије ради унапредјења енергетских својстава зграда на територији града Новог Пазара КО Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
20.05.2020.

10.06.2020.
28.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-70/20

Набавка теренског возила за потребе Дома здравља Нови Пазар
Документација

Позив са измењеним датумом

Питања и одговори

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Трећа измена конкурсне документације
30.04.2020.

05.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.
08.06.2020.

-

-

-

12.05.2020.

-

14.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-73/20

Набавка садница цвећа (са доставом и садњом на територији града Новог Пазара)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.04.2020.

15.05.2020.

01.06.2020.
07.05.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-72/20

Електрична енергија
Документација

Измена и допуна Конкурсне документације

Одлука о додели
29.04.2020.

20.05.2020.

10.06.2020.
29.05.2020.

-

-
Прва фаза квалификационог поступка јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-61/20

Рушење и разбијање зграда, земљани радови
Документација

Одлука о обустави
21.04.2020.

10.06.2020.
22.05.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-64/20

Аутомобилско гориво за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора
15.04.2020.

18.05.2020.
15.05.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-80/20

Набавка 40 клима уређаја (испорука, уградња и пуштање у рад) за потребе Предшколске установе Младост Нови Пазар
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
08.05.2020.

14.05.2020.

26.05.2020.

05.06.2020.
18.05.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-106/20

Радови (текуће одржавање) на изградњи платоа испред спортске хале "Изудин Шушевић" у Новом Пазару
Документација

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора
02.06.2020.

10.06.2020.

10.06.2020.

18.06.2020.
10.06.2020.

-

12.06.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-59/20

Услуге фиксне телефоније за потребе Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Одговори на постављена питања

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одговори на постављена питања 2

Одговори на постављена питања 3

Одлука о додели
21.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

28.04.2020.

30.04.2020.

13.05.2020.
29.04.2020.

-

-

04.05.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-65/20

Озелењавање платоа на Рекреационом центру (набавка, испорука и садња садница)
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
16.04.2020.

30.04.2020.

15.05.2020.
24.04.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-58/20

Радови на замени столарије на спортској хали-Изудин Шушевић у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измењен предмер и предрачун радова

Друго обавештење о продужењу рока

Одговори на постављена питања 2

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

14.04.2020.

14.04.2020.

17.04.2020.

28.04.2020.

07.05.2020.
13.04.2020.

-

-

16.04.2020.

-

21.04.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-55/20

Набавка опреме за угоститељство, производњу хране и кетеринг
Документација

Питања и одговори

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.

07.04.2020.

08.05.2020.

05.06.2020.
10.04.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-52/20

Набавка опреме за фризерски салон за реализацију пројекта „Одрживе заједнице у Санџаку – од мере до каријере“
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
02.04.2020.

08.05.2020.

01.06.2020.
10.04.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-54/20

Текстилне машине
Документација

Одлука о додели
02.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-53/20

Машине за производњу намештаја
Документација

Одлука о додели
01.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-35/20

Рачунари и рачунарска опрема за потребе имплементације пројекта „еУправаУправа по мери грађана“
Документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели
16.03.2020.

20.03.2020.

06.04.2020.
24.03.2020.

27.03.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-47/20

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2020.

03.04.2020.

29.04.2020.
23.03.2020.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-37/20

Радови на инвестиционом и текућем одржавању зграда које пропадају Градској управи Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2020.

23.04.2020.

05.05.2020.
13.04.2020.

-

-
Позив за подношење понуда – JNMV 112-103/20

Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Документација

Мишљење министарства о задуживању и Одлука Скупштине

Измена позива
12.03.2020.

13.03.2020.

19.03.2020.
25.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-36/20

Радови на осветљењу ул Светосавска (код градског бедема) у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
11.03.2020.

26.03.2020.
19.03.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-45/20

Радови на уређењу локалних путева и градских саобраћајница улица у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Одлука о обустави
10.03.2020.

25.04.2020.

25.04.2020.
09.04.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-41/20

Набавка материјала за кречење улаза зграда на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
10.03.2020.

23.04.2020.

13.05.2020.
18.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-40/20

Набавка услуга - прање возила за потребе Градске управе за изворене и поверене послове града Новог Пазара
Документација 10.03.2020. 18.03.2020.
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-33/20

Радови на изградњи спортских терена у Борићима на Паричком брду у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора II
02.03.2020.

07.04.2020.

03.08.2020.

15.10.2020.
01.04.2020.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-32/20

Радови на грађењу платоа на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
28.02.2020.

08.04.2020.

12.06.2020.

30.07.2020.
30.03.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-26/20

Набавка 177 металних контејнера
Документација

Одлука о додели
28.02.2020.

20.03.2020.
10.03.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-24/20

Гуме и остали материјал за потребе возила Градске управе за изворне и поверене послове за 2020.годину
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
27.02.2020.

03.04.2020.

03.04.2020.
06.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-25/20

Радови на текућем одржавању сеоског гробља у селу Дежева у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.02.2020.

31.03.2020.

05.05.2020.
05.03.2020.

-

-
Квалификациони поступак I фаза | Радови – JNMV 404-27/20

Набавка радова на уклањању бесправно изградјених објеката за потребе Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара
Документација

Одлука о обустави
26.02.2020.

13.04.2020.
27.03.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-28/20

Набавка добара - половно возило
Документација

Прва измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
26.02.2020.

03.03.2020.

03.03.2020.

02.04.2020.

08.05.2020.
05.03.2020.

-

09.03.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-303/19

Радови на санацији (текуће одржавање) просторија обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
15.01.2020.

03.03.2020.

05.05.2020.

30.07.2020.
23.01.2020.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-285/19

Радови на инвестиционом одржавању улице Бранислава Бакрачевића у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
19.12.2019.

19.02.2020.
27.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-269/19

Радови на текућем одржавању зграде Градске управе у Новом Пазару
Документација 02.12.2019. 10.12.2019.
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-304/19

Набавка дрва за социјално угрожене породице избеглих и ИРЛ
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
10.01.2020.

31.01.2020.

05.05.2020.
20.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-288/19

Радови на текућем одржавању простора око малог базена на Рекрационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
19.12.2019.

31.01.2020.

31.01.2020.
27.12.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-275/19

Радови на уређењу локалних путева и градских саобраћајница улица у Новом Пазару
Документација

Прва измена конкурсне документације

Прво појашњење конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлукао o обустави једне партије

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за једну партију

Одлука о додели уговора за још једну партију
09.12.2019.

19.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

28.01.2020.

28.01.2020.

27.02.2020.

12.03.2020.

26.06.2020.
08.01.2020.

-

-

-

15.01.2020.

-

-

-

-

-
Отворени поступак | Добра – ЈНМВ 404-295/19

Опрема за снимање подземних инсталација у оквиру имплементације пројекта „Географски информациони систем као средство за конкурентнији развој Новог Пазара и Тутина“
Документација

Одговор на постављено питање

Одлука о додели
30.12.2019.

20.01.2020.

10.02.2020.
30.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-299/19

Радови на текућем одржавању зграде Центра за социјални рад у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
30.12.2019.

28.01.2020.

10.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-300/19

Изградња надстрешнице у ССУ “Пендик” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
10.01.2020.

27.01.2020.

14.02.2020.
20.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-298/19

Израда пројектно-техничке документације кишне канализације за реализацију пројекта изградње новопројектоване улице “12.Српске бригаде” од стамбено-пословног објекта “Лепа Брена” до Царске ћуприје у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
08.01.2020.

24.01.2020.

24.02.2020.
16.01.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-271/19

Радови на уређењу платоа, приступних саобраћајница и паркинга на потесу зграде Симпо у Новом Пазару
Документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели
03.12.2019.

09.01.2020.

22.01.2020.
09.01.2020.

16.01.2020.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-267/19

Радови на реконструкцији, доградњи О.Ш. „Братство“ и изградњи базена у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања 1

Одговори на постављена питања 2

Одговори на постављена питања 3

Измењена конкурсна документација

Одговори на постављена питања 4

Одговори на постављена питања 5

Одговори на постављена питања 6

Одговори на постављена питања 7

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Трећа измена конкурсне документације

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Четврта измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
28.11.2019.

05.12.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.

23.12.2019.

26.12.2019.

26.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

30.12.2019.

31.12.2019

31.12.2019

23.01.2020.

28.01.2020.
03.01.2020.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.01.2019.

-

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-294/19

Радови на изградњи заливног система на Рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
23.12.2019. 03.01.2020.
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-293/19

Набавка црева за довод воде и система за наводњавање “кап по кап“
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
25.12.2019.

16.01.2020.

05.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-297/19

Набавка добара - половно возило
Документација

Одлука о обустави
24.12.2019.

20.01.2020.
10.01.2020.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-277/19

Уклањање радиоактивних громобрана
Документација

Одлука о додели
09.12.2019.

17.01.2020.
17.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-266/19

Радови на изградњи заливног система на Рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
28.11.2019.

13.12.2019.
06.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-283/19

Набавка неурофидбек апарата за потребе Удружења психолога Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-272/19

Радови на изради и уградњи металне заштитне пешачке ограде у близини основних школа у Новом Пазару у дужини 800м
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-

2019.

Предмет Датум објаве Рок за предају понуда
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-283/19

Набавка неурофидбек апарата за потребе Удружења психолога Нови Пазар
Документација

Одлука о додели
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-287/19

Радови на текућем одржавању зграде Градске управе у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
18.12.2019.

27.12.2019.
26.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-272/19

Радови на изради и уградњи металне заштитне пешачке ограде у близини основних школа у Новом Пазару у дужини 800м
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-265/19

Радови на уређењу платоа на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
28.11.2019.

16.12.2019.

23.12.2019.
06.12.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-279/19

Извођење грађевинских и занатских радова на санацији стана број 2 у згради за избегла лица у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
11.12.2019.

06.01.2020.
19.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-250/19

Изградња возног окна путничког лифта, набавка и уградња лифта носивости 630 кг у згради Дома здравља у Новом Пазару
Документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели
06.11.2019.

12.11.2019.

16.12.2019.
14.11.2019.

18.11.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-242/19

Рачунари и рачунарска опрема за потребе Градске управе
Документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели
31.10.2019.

15.11.2019.
02.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-264/19

Набавка напитака и остале робе за потребе бифеа Градске управе за изворне и поверене послове - Град Нови Пазар
Документација

Прва измена конкурсне документације

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
27.11.2019.

28.11.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.
05.12.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-256/19

Радови на инвестиционом одржавању заштите наставка археолошких истраживања северне табије Новопазарске тврђаве
Документација

Одлука о додели
22.11.2019.

09.12.2019.
02.12.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-259/19

Набавка прскалица за пољопривреду за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
21.11.2019.

21.11.2019

04.12.2019.

18.12.2019.
29.11.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-258/19

Додатни (непредвиђени) радови на инвестиционом одржавању Музеја “Рас” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
19.11.2019.

04.12.2019.

12.12.2019.
27.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-255/19

Извођење радова на прилазној саобраћајници зграде вишепородичног стамбеног објекта за избеглице и расељена лица (КО Постење) Нови Пазар
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
18.11.2019.

03.12.2019.

09.12.2019.
26.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-251/19

Уклањање радиоактивних громобрана
Документација

Одговор на тражена појашњења

Допуна конкурсне документације са сликама

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави
08.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

29.11.2019.
18.11.2019.

-

-

21.11.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-246/19

Пружање услуга социјалне заштите на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученим уговорима по партијама
05.11.2019.

29.11.2019.

03.12.2019.
13.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-245/19

Набавка садница дрвећа за уређење површина на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
04.11.2019.

19.11.2019.

16.12.2019.
12.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-238/19

Осигурање имовине; 66513200 - Услуге осигурања од свих ризика уговарача
Документација

Одговори на постављена питања

Одлука о додели
30.10.2019.

04.11.2019.

26.11.2019.
12.11.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-236/19

Грађевинско занантски радови на санацији локалних и некатегорисаних путева, оштећених приликом поплава у 2019 године
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
23.10.2019.

13.11.2019.

13.11.2019.
31.10.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-230/19

Извођење грађевинских и занатских радова на санацији стана број 2 у згради за избегла лица у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
16.10.2019.

01.11.2019.
24.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-226/19

Извођење радова на прилазној саобраћајници зграде вишепородичног стамбеног објекта за избеглице и расељена лица (КО Постење) Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
15.10.2019.

24.10.2019.

24.10.2019.
23.10.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-225/19

Изградња прихватилишта за псе и мачке луталице у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели
11.10.2019.

18.11.2019.
11.11.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-224/19

Грађевинско занантски радови на санацији локалних и некатегорисаних путева, оштећених приликом поплава у 2019.години
Документација

Одлука о обустави
11.10.2019.

23.10.2019.
19.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-220/19

Радови на чишћењу и одржавању антиерозивних брана и вода II реда
Документација

Одлука о додели
10.10.2019.

25.10.2019.
18.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-215/19

Набавка неурофидбек апарата за потребе Удружења психолога Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави
10.10.2019.

24.10.2019.
21.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-212/19

Набавка путарске соли. Со и чисти натријум хлорид
Документација

Одлука о додели
30.09.2019.

15.10.2019.
08.10.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-211/19

Радови на инвестиционом одржавању Музеја “Рас” у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
25.09.2019.

15.10.2019.

21.10.2019.
03.10.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-200/19

Завршетак ССУ „Пендик”, сала за борилачке вештине
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
17.09.2019.

18.10.2019.

18.10.2019.
17.10.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-189/19

Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгода), добровољно здравствено осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција и смрт услед болести
Документација

Одлука о додели уговора
04.09.2019.

23.09.2019.
12.09.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-188/19

Текуће одржавање паркета у спортско сајамској установи Пендик у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
03.09.2019.

18.09.2019.

09.10.2019.
11.09.2019.

-

-
Преговарачки поступак | Радови - ЈН 404-185/19

Завршетак радова у ССУ "Пендик" - сала за борилачке вештине
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Измена и допуна Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави
26.08.2019.

26.08.2019.

28.08.2019.

12.09.2019.

17.09.2019.
-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-184/19

Радови: Рампе за особе са инвалидитетом – Техничка школа Нови Пазар, Спортско сајамска установа „Пендик” и градски базен Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави
23.08.2019.

11.09.2019.
03.09.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-181/19

Изградња прихватилишта за псе и мачке луталице у Новом Пазару
Документација

Одлука о обустави
20.08.2019.

27.09.2019.
19.09.2019.

-
Отворени поступак јавне набавке | Добра – ЈНМВ 404-171/19

Набавка енергената за грејање
Документација

Измена kонкурсне документације

Друга измена kонкурсне документације

Одговор на постављена питања

Други одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора
09.08.2019.

22.08.2019.

30.08.2019.

30.08.2019.

05.09.2019.

26.09.2019.
09.09.2019.

-

-

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-167/19

Радови на уређењу платоа и дечијих игралишта у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели

Одлука о обустави IV партије

Обавештење о закљученом уговору
06.08.2019.

02.10.2019.

02.10.2019.

01.11.2019.
05.09.2019.

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Услуге – ЈНМВ 404-161/19

Израда пројектно-техничке документације за изградњу, доградњу и реконструкцију опште болнице у Новом Пазар
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.07.2019.

12.09.2019.

01.10.2019.
28.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-182/19

Набавка линије за производњу погачица за прехрану пчелињих друштава за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
21.08.2019.

11.09.2019.
29.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-178/19

Машине за сејање и сађење
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
29.08.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-176/19

Машине за бербу и жетву
Документација

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
28.08.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-179/19

Набавка црева за довод воде и система за наводњавање “кап по кап“
Документација

Одлука о додели уговора
19.08.2019.

11.09.2019
27.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-177/19

Машине за припрему и култивисање земље
Документација

Измена kонкурсне документације

Одговор на постављена питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
19.08.2019.

20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

18.12.2019.
27.08.2019.

-

-

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-175/19

Радови на уређењу платоа у старој лучној згради у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
15.08.2019.

06.09.2019.
26.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-183/19

Радови на текућем одржавању асфалтних пешачких стаза на Рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора
23.08.2019.

06.09.2019.
31.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-164/19

Рампе за особе са инвалидитетом – Техничка школа Нови Пазар, Спортско сајамска установа „Пендик” и градски базен Нови Пазар
Документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка
06.08.2019.

22.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-163/19

Набавка линије за производњу погачица за прехрану пчелињих друштава за потребе Међуопштинске уније пољопривредних удружења у Новом Пазару на име помоћи пољопривредницима
Документација

Одлука о обустави
02.08.2019.

16.08.2019.
13.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-160/19

Осигурање запослених у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градској управи за наплату јавних прихода, органима и службама града (Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Служба интерне ревизије и Служба буџетске инспекције)
Документација

Одлука о обустави
29.07.2019.

20.08.2019.
06.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-153/19

Продужетак лиценци мрежног антивирусног програма за потребе Градске управе
Документација

Одлука о додели уговора
26.07.2019.

16.08.2019.
05.08.2019.

-
Јавна набавка мале вредности обликована у 5 (пет) партија | Услуге – ЈНМВ 404-155/19

Партија I - Испитивање квалитета вода са јавних чесама и школских водовода који имају сопствене изворе снабдевања, Партија II - Испитивање квалитета земљишта, Партија III - Мерење јачине буке у животној средини Партија IV - Мерење квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара, Партија V - Испитивање површинских вода
Документација

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
25.07.2019.

26.09.2019.

24.10.2019.
02.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-154/19

Израда пројектно-техничке документације за изградњу потпорног зида у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.07.2019.

06.08.2019.

19.08.2019.
02.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-152/19

Радови на демонтажи старе и монтажи нове вештачке траве на рекреационом центру у Новом Пазару
Документација

Одговори на постављена питања I

Одговори на постављена питања II

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора
23.07.2019.


25.07.2019.


26.07.2019.


30.07.2019.


30.07.2019.


07.08.2019.
31.07.2019.


-


-


05.08.2019.


-


-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-151/19

Припремни радови на инвестиционом одржавању бедема у Новом Пазару(археолошка ископавања и истраживања)
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.07.2019.

06.08.2019.

08.08.2019.
30.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Радови – ЈНМВ 404-149/19

Радови на одржавњу АБ степеништа у насељу Раковац у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора
22.07.2019.

05.08.2019.

18.12.2019.
30.07.2019.

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-142/19

Завршетак ССУ „Пендик”, сала за борилачке вештине
Документација

Прва измена конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације I

Конкурсна документација са изменама и допунама

Измена и допуна конкурсне документације II

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка
16.07.2019.

18.07.2019.

05.08.2019.

05.08.2019.

06.08.2019.

16.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-

-

-

-

-
Отворени поступак јавне набавке | Радови – ЈНМВ 404-90/19

Радови на уредјењу дворишта обданишта у насељу Шестово у Новом Пазару
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
15.07.2019.

28.08.2019.

01.10.2019.
14.08.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Добра – ЈНМВ 404-146/19

Набавка техничких успоривача брзине
Документација

Прва измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
15.07.2019.

18.07.2019.

30.07.2019.

23.08.2019.
23.07.2019.

24.07.2019.

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-144/19

Услуге фиксне телефоније за потребе Градске управе за изворне и поверене послове
Документација

Одговори на постављена питања

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору
12.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
22.07.2019.

-

-

-
Јавна набавка мале вредности | Услуге – ЈНМВ 404-143/19

Услуге социјалне заштите на територији града Новог Пазара
Документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима
11.07.2019.

30.07.2019.

20.09.2019.
19.07.2019.

-

-