Pоčetna

       

Otvorene javne nabavke

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-67/23 Eksterna revizija Završnog računa budžeta Grada Novog Pazara za 2022. godinu i izrada izveštaja o obavljenoj reviziji Javni poziv29.03.2023. 06.04.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-66/23 Nabavka deklarisanog sadnog materijala jabuke i šljive Javni poziv29.03.2023. 31.03.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-56/23 Restoranske usluge - tradicionalna jela za potrebe Gradske uprave Javni poziv27.03.2023. 04.04.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-54/23 Opšte restoranske usluge za potrebe Gradske uprave Javni poziv27.03.2023. 03.04.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-57/23 Seča rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda 1 kV; 10 kV; 35 kV i 110 kV a koji se nalaze na kozumu grada Novog Pazara Javni poziv24.03.2023. 31.03.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-62/23 Nabavka foto opreme i aparata za Socijalna preduzeća za projekat ”Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju” Javni poziv

Odluka o dodeli
23.03.2023.

29.03.2023.
27.03.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-58/23 Nabavka sadnog materijala za uređenje zelenih površina Grada Novog Pazara Javni poziv22.03.2023. 03.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-55/23 Izrada elaborata o analizi ukrštanja projektovanih regulisanih korita reke Raške, Trnavice i Jošanice sa postojećim instalacijama Javni poziv-prečišćeni tekst21.03.2023. 07.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-52/23 Tekuće održavanje podtribinskog prostora na Atletskom stadionu za potrebe Atletskog kluba Novi Pazar Javni poziv17.03.2023. 03.04.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-53/23 Usluge štampe za potrebe organa grada Novog Pazara Javni poziv17.03.2023. 24.03.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-50/23 Nabavka ogreva socijalno ugroženim porodicama i interno raseljenim licima Javni poziv-prečišćeni tekst17.03.2023. 03.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-49/23 Izrada projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima kroz naselja na terotoriji Grada Novog Pazara sa potrebnim georeferenciranim podlogama Javni poziv-prečišćeni tekst14.03.2023. 04.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-45/23 Izrada projektno - tehničke dokumentacije ( IDR - idejno rešenje, IDP - idejni projekat i PZI - projekat za izvođenje ) za lift u zgradi Gradske uprave Novi Pazar Javni poziv10.03.2023. 20.03.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-40/23 Nabavka i ugradnja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja - ležećih policajaca Javni poziv10.03.2023. 20.03.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-42/23 Hotelske usluge za potrebe Gradske uprave (smeštaj sa doručkom) Javni poziv09.03.2023. 17.03.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-30/23 Usluge angažovanja udruženja ili NVO za realizaciju projekta “Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru na teritoriji grada Novog Pazara” i usluge prevoza Javni poziv09.03.2023. 16.03.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-44/23 Izgradnja javne rasvete - nastavak ulice Kejske prema Carskoj ćupriji, Ulica 12.Srpske brigade - Jalija Javni poziv-prečišćeni tekst08.03.2023. 30.03.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-41/23 Usluge pranja vozila Gradske uprave Javni poziv06.03.2023. 14.03.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-36/23 Izgradnja i isporuka opreme za izgradnju razvodnog ormana sa priključnim kablom za napajanje Kule motrilje i letnje pozornice Javni poziv

Odluka o dodeli
28.02.2023.

27.03.2023.
15.03.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-28/23 Nabavka vozila za obezbeđenje saobraćajnih nezgoda i vršenje uviđaja za potrebe MUP-a Javni poziv27.02.2023. 10.03.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-29/23 Izrada Projekta mašinskih instalacija, Projekta stabilnog sistema za dojavu i Glavnog projekta zaštite od požara vezanih za dečiji vrtić u naselju Deževa Javni poziv

Odluka o dodeli
24.02.2023.

24.03.2023.
06.03.2023.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-30/23 Usluge angažovanja udruženja ili NVO za realizaciju projekta “Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru na teritoriji grada Novog Pazara” i usluge prevoza Javni poziv24.02.2023. 08.03.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-31/23 Izvođenje radova na izgradnji ulice 12. Srpske brigade Javni poziv24.02.2023. 13.03.2023.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-25/23 Proces dokvalifikacije i prekvalifikacije za vozača u okviru projekta „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv

Odluka o dodeli
17.02.2023.

03.03.2023.
24.02.2023.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-24/23 Proces dokvalifikacije i prekvalifikacije raznih zanimanja ( knjigovođa, kozmetičar ) u okviru projekta „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv

Odluka o dodeli
17.02.2023.

03.03.2023.
24.02.2023.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-18/23 Sertifikovane obuke za otpočinjanje sopstvenog posla i obuke prijavljenih kandidata za socijalna preduzeća „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv

Odluka o dodeli
13.02.2023.

24.02.2023.
20.02.2023.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-22/23 Dizajn, priprema i izrada promo materijala za projekat ”Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju” Javni poziv

Odluka o dodeli
13.02.2023.

06.03.2023.
23.02.2023.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-16/23 - Nabavka testova za psihoaktivne supstance za potrebe MUP-a Javni poziv

Odluka o dodeli
21.02.2023.

01.03.2023.
28.02.2023.

-

Završene javne nabavke

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-21/23 - Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Gradske uprave za 2023. godinu Javni poziv

Odluka o dodeli
09.02.2023. 23.02.2023. 21.02.2023. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-235/22 - Radovi na seči rastinja ispod dalekovoda na konzumu Elektrodistribucije Srbije - Ogranak Novi Pazar Javni poziv

Odluka o obustavi
05.01.2023. 09.02.2023. 13.01.2023. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-14/23 - Usluge oglašavanja javnih poziva u štampanim medijima koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije za potrebe GU Javni poziv

Odluka o dodeli
03.02.2023. 17.02.2023. 10.02.2023. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-15/23 - Usluge prevoza, pakovanja i podele 282.720 kg merkantilnog kukuruza poljoprivrednicima na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
07.02.2023. 22.02.2023. 17.02.2023. -

2022.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-234/22 Osiguranje imovine (Gradska uprava, osnovne i srednje škole) Javni poziv-prečišćeni tekst

Odluka o dodeli
30.12.2022.

18.01.2023.
16.01.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-233/22 Usluge mobilne telefonije za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
30.12.2022.

20.01.2023.
18.01.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-232/22 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
29.12.2022.

13.02.2023.
27.01.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-229/22 Zaštitna oprema za potrebe zaposlenih u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara (Partija 2) Javni poziv

Odluka o dodeli
27.12.2022.

12.01.2023.
06.01.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-225/22 Opremanje nameštajem prostorije Odeljenja komunalne milicije i Kancelarije za saradnju sa dijasporom Javni poziv-prečišćeni tekst

Odluka o dodeli
14.12.2022.

12.01.2023.
04.01.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-226/22 Održavanje i servisiranje vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv

Odluka o dodeli
07.12.2022.

30.12.2022.
19.12.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-217/22 Izrada Programa energetske efikasnosti za grad Novi Pazar za period 2023-2025.godina Javni poziv

Odluka o dodeli
01.12.2022.

23.12.2022.
12.12.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-221/22 Uzorkovanje i hemijska analiza parametara životne sredine (podzemne vode, površinske vode, zemljište i deponijski gas) na deponiji ”Golo brdo” Javni poziv

Odluka o dodeli
29.11.2022.

14.12.2022.
07.12.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-222/22 Nabavka jednog novog montažnog kontejnera za potrebe zaposlenih na održavanju groblja u naselju Deževski put Javni poziv

Odluka o dodeli
29.11.2022.

19.12.2022.
07.12.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-220/22 Radovi na tekućem održavanju postojećih tribina gradskog stadiona Javni poziv23.11.2022. 08.12.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-219/22 Osiguranje zaposlenih Javni poziv

Odluka o dodeli
22.11.2022. 08.12.2022. 02.12.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-218/22 Kancelarijski materijal za potrebe Gradske uprave Javni poziv17.11.2022. 28.11.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-216/22 Nabavka posuda za selektivno odvajanje otpada Javni poziv

Odluka o dodeli
16.11.2022.

12.12.2022.
28.11.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-213/22 Fluorescentne torbice za decu, sa grbom grada i natpisom „Grad Novi Pazar“, Savet za bezbednost saobraćaja Javni poziv

Odluka o dodeli
15.11.2022.

01.12.2022.
23.11.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-215/22 Produžetak licenci mrežnog antivirusnog programa za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
14.11.2022.

30.11.2022.
22.11.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-211/22 Tekuće održavanje poslovne zgrade službe društvenih delatnosti Novi Pazar Javni poziv04.11.2022. 21.11.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-210/22 Odela za vozače, konobare i obezbeđenje u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
04.11.2022.

06.12.2022.
14.11.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-208/22 Servis štampača i fotokopir uređaja za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv27.10.2022. 07.11.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-209/22 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
26.10.2022.

07.12.2022.
25.11.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-203/22 Toneri i ostala oprema za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
20.10.2022.

22.11.2022.
31.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-199/22 Nabavka 260 tona tehničke putarske soli Javni poziv

Odluka o dodeli
20.10.2022.

08.11.2022.
31.10.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-202/22 Usluge nadogradnje elektronske pisarnice za realizaciju aktivnosti projekta “Paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne samouprave” Javni poziv

Odluka o dodeli
19.10.2022.

27.10.2022.
26.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-200/22 Izrada Programa energetske efikasnosti za grad Novi Pazar za period 2023-2025.godina Javni poziv

Odluka o obustavi
19.10.2022.

02.11.2022.
31.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-198/22 Održavanje i servisiranje vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv

Odluka o obustavi
18.10.2022.

22.11.2022.
28.10.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-197/22 Oprema Komunalne milicije Javni poziv

Odluka o dodeli
14.10.2022.

04.11.2022.
21.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-196/22 Investiciono održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja u Novom Pazaru Javni poziv-prečišćeni tekst

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zašitu prava
13.10.2022.

14.11.2022.
23.01.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-195/22 Nabavka posuda za selektivno odvajanje otpada Javni poziv

Odluka o obustavi
07.10.2022.

26.10.2022.
19.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-194/22 Nabavka jednog novog minibusa za potrebe prevoza seoskog stanovništva Javni poziv-prečišćeni tekst

Odluka o dodeli
06.10.2022.

10.11.2022.
26.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge | 404-189/22 Usluge nadzora za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekta O.Š."Desanka Maksimović" u Novom Pazaru i radovi na izgradnji sportske sale O.Š."Desanka Maksimović" u Novom Pazaru Javni poziv-prečišćeni tekst06.10.2022. 31.10.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-192/22 Izgradnja sportskih terena u ulici Rajka Ackovića u naselju Ćeramidžinica - I Faza Javni poziv-prečišćeni tekst

Odluka o dodeli
04.10.2022.

24.11.2022.
27.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-190/22 Nabavka kompjutera, foto opreme i aparata (Partija 1) Javni poziv

Odluka o dodeli
03.10.2022.

19.10.2022.
10.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-188/22 Tekuće održavanje svečane sale Kulturnog centra u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli
30.09.2022.

13.12.2022.
17.10.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-187/22 Nabavka mašina i alata za ugradnju behaton kocki za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv28.09.2022. 06.10.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-178/22 Proces dokvalifikacije i prekvalifikacije knjigovođa u okviru projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
27.09.2022.

11.10.2022.
05.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-185/22 Nabavka, transport i tapljenje sadnica lišćara i četinara Javni poziv

Odluka o dodeli
27.09.2022.

01.11.2022.
06.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-184/22 Tekuće održavanje - trotoar i prostor ispred Kule motrilje Javni poziv

Odluka o dodeli
23.09.2022.

14.10.2022.
10.10.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-177/22 Proces dokvalifikacije i prekvalifikacije vozača u okviru projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
23.09.2022.

06.10.2022.
30.09.2022.

-
Poziv za ponudu - dugoročni kredit Javni poziv21.09.2022. 07.10.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-182/22 Nabavka energenata za potrebe Gradske uprave, osnovnih i srednjih škola i drugih korisnika Javni poziv21.09.2022. 06.10.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-181/22 Tekuće održavanje toaleta na istočnoj tribini gradskog stadiona fudbalskog stadiona Javni poziv

Odluka o dodeli
21.09.2022.

04.11.2022.
05.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra | 404-180/22 Dečija auto sedišta Javni poziv

Odluka o dodeli
20.09.2022.

05.10.2022.
30.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-179/22 Nabavka inventara za uređenje prostora (stolovi, stolice,police) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
16.09.2022.

03.10.2022.
23.09.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-175/22 Izvođenje radova na izgradnji ulice 12.Srpske brigade Javni poziv16.09.2022. 03.10.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-172/22 Rekonstrukcija termičkog omotača i rekonstrukcija termotehničkih instalacija-sistema za grejanje Kulturnog centra u Novom Pazaru (K.P. br. 3355 KO Novi Pazar) Javni poziv

Odluka o dodeli
13.09.2022.

21.11.2022.
10.10.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-169/22 Tekuće održavanje prostorija III M.Z. (šahovski klub) grada Novog Pazara (ul.Stevana Nemanje-nova Lučna zgrada) Javni poziv

Odluka o dodeli
13.09.2022.

25.10.2022.
29.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-173/22 Izrada lokalnog Plana upravljanja komunalnim otpadom za grad Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
13.09.2022.

30.09.2022.
21.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-167/22 Nabavka opreme za obradu metalnih cevi (mašina za savijanje i ger za metal) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
12.09.2022.

28.09.2022.
19.09.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-168/22 Radovi na tekućem održavanju postojećih tribina gradskog stadiona (K.P.br. 8110/1 KO Novi Pazar) Javni poziv06.09.2022. 21.09.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi | 404-164/22 - Radovi na asfaltiranju, uređenju pešačkih staza i radovi na šahtama i slivničkim rešetkama ulice Hercegovačke u Novom Pazaru Javni poziv-prečišćen tekst

Odluka o dodeli
06.09.2022.

30.11.2022.
11.10.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-166/22 Tekuće održavanje poslovne zgrade službe društvenih delatnosti Novi Pazar Javni poziv02.09.2022. 16.09.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-165/22 Radovi na dogradnji postojećeg objekta Kulturnog centra u Novom Pazaru Javni poziv - prečišćeni tekst02.09.2022. 06.10.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-161/22 Usluge deratizacije i dezinfekcije Javni poziv

Odluka o dodeli
30.08.2022.

04.10.2022.
07.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-162/22 Merenje nivoa buke u životnoj sredini Javni poziv

Odluka o dodeli
29.08.2022.

21.10.2022.
06.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-160/22 Ispitivanje kvaliteta zemljišta Javni poziv

Odluka o dodeli
29.08.2022.

21.10.2022.
06.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-159/22 Ispitivanje površinskih voda Javni poziv

Odluka o dodeli
29.08.2022.

21.10.2022.
06.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-163/22 Školski pribor za đake prvake Javni poziv26.08.2022. 30.08.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-158/22 Nabavka kompjutera, foto opreme i aparata za realizaciju projekta "Novi Pazar za nove poslove" Javni poziv

Odluka o dodeli-Partija 2

Odluka o obustavi-Partija 1
26.08.2022.

15.09.2022.

15.09.2022.
05.09.2022.

-

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-131/22 Nabavka ramovske skele za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv

Odluka o dodeli
23.08.2022.

16.09.2022.
31.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-141/22 Nabavka opreme za planinarenje za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv

Odluka o dodeli
22.08.2022.

16.09.2022.
30.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-129/22 Nabavka rekvizita za dečije poligone za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv

Odluka o dodeli
22.08.2022.

16.09.2022.
30.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-151/22 Nabavka računarske opreme za realizaciju aktivnosti projekta "paket podrške za organizaciono i funkcionalno unapređenje lokalne uprave" Javni poziv

Odluka o dodeli
19.08.2022.

09.09.2022.
29.08.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge - 404-155/22 Usluge nadzora nad izvođenjem radova i usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata Opšte bolnice Novi Pazar Javni poziv19.08.2022. 23.09.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-153/22 Nabavka vozila za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
18.08.2022.

14.09.2022.
29.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-154/22 Nabavka opreme za proizvodnju sokova (punilice i buradi) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
18.08.2022.

14.09.2022.
25.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-152/22 Nabavka jednog novog minibusa za potrebe prevoza seoskog stanovništva Javni poziv - prečišćen tekst

Odluka o obustavi
17.08.2022.

14.09.2022.
29.08.2022.

06.09.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-135/22 Nabavka opreme za pakovanje šećerića (pakerica) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
17.08.2022.

15.09.2022.
25.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-145/22 Snimak stanja Informaciono-komunikacionog sistema Gradske uprave Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
16.08.2022.

01.09.2022.
22.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-147/22 Izvođenje radova i isporuka elektro opreme za opremanje 10kv ćelije koja se nalazi u sklopu TS 10/04 Kv Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
12.08.2022.

08.09.2022.
22.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-144/22 Izrada lokalnog Plana upravljanja komunalnim otpadom za grad Novi Pazar Javni poziv

Odluka o obustavi
12.08.2022.

01.09.2022.
19.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-142/22 Nabavka uniforme i ličnih zaštitnih sredstava za zaposlene u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli - Partija 1

Odluka o obustavi - Partije 2 i 3
12.08.2022.

15.09.2022.

15.09.2022.
22.08.2022.

-

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-131/22 Nabavka ramovske skele za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv11.08.2022. 18.08.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-146/22 Nabavka energenata za potrebe Gradske uprave, osnovnih i srednjih škola i drugih korisnika Javni poziv

Javni poziv-prečišćen tekst (partija 1)

Odluka o obustavi (partija 1)
11.08.2022.

02.09.2022.

19.09.2022.
05.09.2022.

16.09.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-145/22 Snimak stanja Informaciono-komunikacionog sistema Gradske uprave Novi Pazar Javni poziv09.08.2022. 15.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-137/22 Nabavka opreme za obradu metalnih cevi (mašina za savijanje i ger za metal) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o obustavi
09.08.2022.

22.08.2022.
16.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-135/22 Nabavka opreme za pakovanje šećerića (pakerica) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv09.08.2022. 16.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-132/22 Nabavka mašina i alata za ugradnju behaton kocki za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o obustavi
08.08.2022. 23.08.2022. 15.08.2022. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-139/22 Nabavka mašina i alata za molere i proizvodnju pločastog nameštaja za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv

Odluka o dodeli
05.08.2022.

14.09.2022.
12.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-141/22 Nabavka opreme za planinarenje za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv03.08.2022. 11.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-129/22 Nabavka rekvizita za dečije poligone za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv03.08.2022. 11.08.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-123/22 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv02.08.2022. 31.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-137/22 Nabavka opreme za obradu metalnih cevi (mašina za savijanje i ger za metal) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv01.08.2022. 08.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-136/22 Nabavka opreme za cveće (vitrina za cveće) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
01.08.2022.

18.08.2022.
08.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-138/22 Radovi na tekućem održavanju postojećih tribina gradskog stadiona Javni poziv

Odluka o obustavi
01.08.2022.

24.08.2022.
16.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-131/22 Nabavka ramovske skele za realizaciju projekta „Novi Pazar za nove poslove“ Javni poziv01.08.2022. 08.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-135/22 Nabavka opreme za pakovanje šećerića (pakerica) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv01.08.2022. 08.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-134/22 Nabavka opreme za proizvodnju sokova (punilice i buradi) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o obustavi
29.07.2022.

09.08.2022.
05.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-133/22 Nabavka opreme za šivenje kože (mašine za šivenje) za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
29.07.2022.

11.08.2022.
05.08.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-132/22 Nabavka mašina i alata za ugradnju behaton kocki za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv29.07.2022. 05.08.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra 404-130/22 Nabavka profesionalnog rashladnog stola za realizaciju projekta “Novi Pazar za nove poslove” Javni poziv

Odluka o dodeli
29.07.2022.

15.08.2022.
05.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge - 404-128/22 Usluge na izradi projektne dokumentacije za projekat lifta za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv

Odluka o obustavi
29.07.2022.

24.08.2022.
08.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-127/22 Nabavka jednog novog minibusa za potrebe prevoza seoskog stanovništva Javni poziv

Odluka o obustavi
27.07.2022.

09.08.2022.
08.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-125/22 Rekonstrukcija objekta osnovne škole «Desanka Maksimović» u Novom Pazaru i izgradnja fiskulturne sale osnovne škole «Desanka Maksimović» u Novom Pazaru Javni poziv-prečišćen tekst

Odluka o dodeliObaveštenje o dodeli
27.07.2022.

24.08.2022.

13.10.2022.

08.11.2022.
22.08.2022.

07.09.2022.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-122/22 Nabavka opreme (isporuka i montaža) II faze hotela sportskoturističkog objekta u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli
25.07.2022.

15.09.2022.
22.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge - 404-111/22 Usluge fiksne telefonije i interneta Javni poziv

Odluka o dodeli
19.07.2022.

23.08.2022.
01.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-117/22 Unapređenje sportsko-turističke infrastrukture u gradu Novom PazaruII faza-Radovi na dogradnji hotela u ulici Hadžet Javni poziv19.07.2022. 03.08.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-115/22 Radovi na dogradnji postojećeg objekta Kulturnog centra u Novom Pazaru Javni poziv15.07.2022. 09.08.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-113/22 Radovi na izgradnji trafostanice MBTS 1x1000kVa, 10/04KV, sa priključnim dalekovodom za potrebe nove toplane na biomasu Javni poziv

Odluka o dodeli
15.07.2022.

24.08.2022.
01.08.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-108/22 Radovi na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta opšte bolnice Novi Pazar Javni poziv-prečišćen tekst

Contract notice-consolidated text

Zahtev za zaštitu prava

Odgovor na zahtev za zaštitu prava

Odluka o dodeli

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
13.07.2022.

26.08.2022.

19.09.2022.

21.09.2022.

23.12.2022.

04.01.2023.
18.10.2022.

07.09.2022.

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-88/22 Mašine za obradu zemljišta, zaštitu biljnih kultura,sadnju,berbu,pripremu stočne hrane i opreme u stočarstvu Javni poziv15.06.2022. 27.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-74/22 Radovi na rekonstrukciji kotlarnica na čvrsto gorivo u osnovnim školama "Mur" i "Vuk Karadžić" u Novom Pazaru Javni poziv - prečišćeni tekst

Odluka o dodeli
13.06.2022.

10.08.2022.
11.07.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-82/22 Nabavka pčelarske opreme Javni poziv10.06.2022. 20.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-63/22 Električna energija za potrebe Gradske uprave, osnovne i srednje škole (zajednička nabavka) Javni poziv - prečišćen tekst07.06.2022. 20.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-81/22 Nabavka energenata za potrebe Gradske uprave, osnovnih i srednjih škola i druge korisnike (zajednička nabavka) Javni poziv06.06.2022. 08.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-80/22 Električna energija - javna rasveta Javni poziv03.06.2022. 08.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-71/22 Električna energija - opšta potrošnja Javni poziv - prečišćen tekst23.05.2022. 23.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-60/22 Automobilsko gorivo Javni poziv06.05.2022. 16.05.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Radovi – 404-45/22 Tekuće održavanje seoskog groblja u selu Šaronje – KP 191, 192 KO Šaronje Javni poziv27.04.2022. 05.05.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-40/22 Radovi na rušenju postojećih objekata (KP br. 736/1 i KP 736/2 KO Novi Pazar) Javni poziv31.03.2022. 18.04.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-34/22 Gume i ostali materijal za potrebe vozila Gradske uprave Javni poziv23.03.2022. 04.04.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-32/22 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije komunalnog otpada "Novi Pazar" Javni poziv17.03.2022. 28.03.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-5/22 Radovi na tekućem održavanju postojećeg trga sa pripremnim radovima na uklanjanju gradskog toaleta Javni poziv04.02.2022. 21.02.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-10/22 Nabavka i montaža kancelarijskog nameštaja za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
11.02.2022. 03.03.2022. 23.02.2022. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-183/21 Štamparske usluge za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 12.01.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-182/21 Nabavka fluorescentnih prsluka sa natpisom “saobraćajna policija” Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 10.01.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-181/21 Nabavka baterijskih lampi sa crvenim kupastim difuzerom Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 10.01.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-180/21 Nabavka alkometara sa kompletom opreme za saobraćajnu policiju Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 10.01.2022.

2021.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-178/21 Investiciono održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja u Novom Pazaru Javni poziv-prečišćen tekst30.12.2021.

17.01.2022.
24.01.2022.

31.01.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-177/21 Osiguranje imovine (Gradska uprava, osnovne i srednje škole) Javni poziv30.12.2021. 12.01.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-170/21 Izrada projekta-elaborata ukrštanja dalekovoda 110kv sa trasom izmeštanja državnog puta DP29 Javni poziv14.12.2021. 24.12.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-160/21 Investiciono održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja u Novom Pazaru Javni poziv - prečišćen tekst09.12.2021. 16.12.2021. 21.12.2021. 29.12.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-162/21 Radovi na izgradnji potpornog zida kod vrtića na Šestovu KO Novi Pazar Javni poziv22.11.2021. 07.12.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-153/21 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv04.11.2021. 18.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-152/21 Nabavka i ugradnja brzinskih displeja Javni poziv04.11.2021. 16.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-151/21 Radovi na nadogradnji hotela na Atletskom stadionu u Novom Pazaru - I faza Javni poziv - prečišćeni tekst29.10.2021. 23.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-149/21 Kancelarijski materijal za potrebe Gradske uprave Javni poziv26.10.2021. 05.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-141/21 Radovi na tekućem održavanju stepenica u gradskom parku Javni poziv19.10.2021. 03.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-139/21 Radovi na izgradnji dela ulice do obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru (ul.Branislava Bakračevića L=200,08+28,45m) Javni poziv - prečišćeni tekst19.10.2021. 15.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-136/21 Održavanje i servisiranje vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv07.10.2021. 18.10.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-129/21 Tekuće održavanje postojeće česme u gradskom parku Javni poziv23.09.2021. 08.10.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-109/21 Toneri i ostala računarska oprema za potrebe Gradske uprave Javni poziv31.08.2021. 13.09.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv25.08.2021. 06.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-91-21 Nabavka radova za izgradnju zgrade za socijalno stanovanje u skladu sa projektom br. UNOPS-SHAI-2021-GRANT-012 Javni poziv19.08.2021. 06.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-97/21 Geodetske usluge Javni poziv16.08.2021. 26.08.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv12.08.2021. 20.08.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-92-21 Nabavka i montaža autobuskih stajališta ( 1 stajalište sa reklamnim displejom i 19 stajališta bez reklamnog displeja) Javni poziv12.08.2021. 27.08.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-75/21 Usluge eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2020. god. Javni poziv30.06.2021. 05.07.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv24.06.2021. 29.06.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-63/21 Nabavka tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja - ležeći policajci Javni poziv15.06.2021. 24.06.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-56/21 Nabavka kontejnera Javni poziv20.05.2021. 31.05.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv13.04.2021. 23.04.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-21/21 Izgradnja trafostanice sa priključnim dalekovodom MBTS 2x630 za naselje Vojniće Javni poziv08.03.2021. 23.03.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-16/21 Usluge mapiranja i izrade 3D modela jednog dela stare čaršije Novog Pazara u okviru implementacije projekta “Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“ Javni poziv27.02.2021. 10.03.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv25.02.2021. 04.03.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-175/21 Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice izbeglih i IRL na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
23.12.2021. 06.01.2022. 29.12.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-172/21 Nabavka 200 paketa hrane za romske porodice u naselju Blaževo u okviru projekta „Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga u romskom naselju Blaževo“ Javni poziv

Odluka o dodeli
17.12.2021. 06.01.2021. 24.12.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-171/21 Izrada projektne dokumentacije za projekat lifta za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv

Odluka o obustavi postupka
17.12.2021. 30.12.2021. 27.12.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-169/21 Nabavka dečijih auto sedišta Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
08.12.2021. 29.12.2021. 20.12.2021.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-168/21 Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice izbeglih i IRL na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
07.12.2021. 16.12.2021. 10.12.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-161/21 Radovi na parternom uređenju dvorišta Centra za socijalni rad u Novom Pazaru (na KP br.478/1KO Novi Pazar) Javni poziv

Odluka o dodeli
22.11.2021. 23.12.2021. 06.12.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-159/21 Usluge oglašavanja javnih poziva u štampanim medijima koji se distribuiraju na celoj teritoriji R. Srbije za potrebe GU Javni poziv

Odluka o dodeli
22.11.2021. 03.12.2021. 29.11.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-164/21 Nadogradnja računovodstvenog softvera za budžetski sistem Javni poziv

Odluka o dodeli
26.11.2021. 08.12.2021. 03.12.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-155/21 Tekuće održavanje WC prostorija na Zelenoj pijaci u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o obustavi
08.11.2021. 10.12.2021. 23.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-147/21 Nabavka 260 tona tehničke putarske soli Javni poziv

Odluka o dodeli
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-145/21 Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-144/21 Nabavka i montaža metalnog nameštaja za potrebe Gradske uprave u ulici Šabana Koče (partija1) Javni poziv

Odluka o dodeli
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-143/21 Nabavka 300 higijenskih paketa za romske porodice u naselju Blaževo u okviru projekta „Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga u romskom naselju Blaževo“ Javni poziv

Odluka o dodeli
22.10.2021. 09.11.2021. 29.10.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-142/21 Produžetak licenci mrežnog antivirusnog programa za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
22.10.2021. 08.11.2021. 29.10.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-138/21 Radovi na parternom uređenju dvorišta Centra za socijalni rad u Novom Pazaru (na KP br.478/1KO Novi Pazar) Javni poziv

Odluka o obustavi
21.10.2021. 03.11.2021. 01.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-135/21 Nabavka dva nova putnička vozila za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv

Odluka o dodeli
06.10.2021. 26.0.2021. 18.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-128/21 Tekuće održavanje WC prostorija na Zelenoj pijaci u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o obustavi
21.09.2021.

02.11.2021.
06.10.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-121/21 Nabavka i montaža audio opreme za potrebe Kulturnog centra u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli
13.09.2021. 19.10.2021. 08.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-146/21 Osiguranje zaposlenih Javni poziv

Odluka o dodeli
25.10.2021.

08.11.2021.
04.11.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-137/21 Zakup displeja na stubovima javne rasvete Javni poziv

Odluka o obustavi
07.10.2021. 15.10.2021. 18.10.2021. -
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – 404-132/21 Izrada akustičke studije sistema za javno uzbunjivanje za grad Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
29.09.2021. 18.10.2021. 07.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-125/21 Radovi za izgradnju MINI PITCH sportskog terena sa veštačkom travom na lokaciji: Postenje u Novom Pazaru, kat. parcela 4580/1 KO Postenje Javni poziv

Odluka o dodeli
20.09.2021. 14.10.2021. 05.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-91/21 Nabavka radova za izgradnju zgrade za socijalno stanovanje u skladu sa projektom br. UNOPS-SHAI-2021-GRANT-012 Javni poziv - prečišćen tekst

Odluka o obustavi
08.09.2021. 15.10.2021. 30.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-113/21 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole sa fiskulturnom salom u naselju Šutenovac Javni poziv - prečišćen tekst

Obaveštenje o izmenama

Odluka o obustavi
27.08.2021. 22.09.2021. 15.10.2021. 13.10.2021. - -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-94-21 Tekuće održavanje postojeće česme u gradskom parku Javni poziv

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
11.08.2021. 30.08.2021. 30.08.2021. 26.08.2021. - -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-89-21 Radovi na izgradnji sportskog terena u Novom Pazaru na KP br. 4580/1 KO Novi Pazar Javni poziv

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
06.08.2021. 30.08.2021. 01.09.2021. 23.08.2021. - -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-88/21 Nabavka metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike Javni poziv

Odluka o dodeli
06.08.2021. 24.08.2021. 16.08.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-84/21 Nabavka energenata za potrebe Gradske uprave, osnovne i srednje škole i druge korisnike Javni poziv

Odluka o dodeli
06.08.2021. 28.09.2021. 13.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-85-21 Tekuće održavanje rečnih tokova II reda i antierozivnih brana na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
05.08.2021. 17.09.2021. 20.08.2021
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-58/21 Usluge fiksne telefonije Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora
08.06.2021. 11.08.2021. 17.06.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-95-21 Građevinski radovi na adaptaciji poslovnog prostora Gradske uprave u Ulici Šabana Koče Javni poziv

Odluka o dodeli
12.08.2021. 14.09.2021. 07.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-90/21 Nabavka radova za izgradnju sportskog terena i dečijeg igrališta ( Eko park ) na lokacijama: Postenje u Novom Pazaru, kat. parcela 4580/1 KO Postenje i ul. Generala Živkovića u Novom Pazaru, kat. parcela 6486 KO Novi Pazar Javni poziv

Odluka o obustavi
13.08.2021. 17.09.2021. 08.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-98/21 Izrada tehničke dokumentacije i pribavljanje uslova i dozvola za izvođenje radova na prostoru Severne tabije sa kulom Džephanom na Novopazarskoj tvrđavi Javni poziv

Odluka o dodeli
19.08.2021. 04.10.2021. 07.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-108-21 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
25.08.2021. 22.09.2021. 14.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-105/21 Nabavka nameštaja za potrebe Gradske uprave u Ulici Šabana Koče Javni poziv

Odluka o obustavi postupka za partiju I

Odluka o dodeli ugovora za pratije II i III
25.08.2021. 22.09.2021. 22.09.2021. 06.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-111/21 Nabavka auto sedišta za decu Javni poziv

Odluka o dodeli
26.08.2021. 28.09.2021. 06.09.2021. -
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra – 404-112/21 Nabavka školskog pribora za đake prvake Javni poziv

Odluka o dodeli
26.08.2021. 03.09.2021. 30.08.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-110-21 Radovi na osvetljenju zgrade Gradske uprave Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
31.08.2021. 23.09.2021. 15.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-116-21 Tekuće održavanje postojeće česme u gradskom parku Javni poziv

Odluka o obustavi
31.08.2021. 17.09.2021. 15.09.2021.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra – 404-117/21 Nabavka 5 komada klima uređaja sa ugradnjom i montažom za potrebe vakcinalnog punkta u Kulturnom centru u sali Gradske skupštine i 2 komada klima uređaja sa ugradnjom i montažom za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Oduka o dodeli ugovoa
31.08.2021. 09.09.2021 03.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-122/21 Nabavka i montaža kancelarijskog nameštaja za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
14.09.2021. 05.10.2021. 24.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-126/21 Radovi za izgradnju sportskog terena i dečijeg igrališta ( Eko park ) na lokacijama: Postenje u Novom Pazaru, kat. parcela 4580/1 KO Postenje i ul. Generala Živkovića u Novom Pazaru, kat . parcela 6486 KO Novi Pazar Javni poziv - prečišćen tekst

Odluka o dodeli
17.09.2021. 11.10.2021. 05.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-127/21 Radovi na tekućem održavanju stepenica u gradskom parku Javni poziv

Odluka o obustavi
20.09.2021. 08.10.2021. 05.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-62/21Električna energija - opšta potrošnja Javni poziv

Odluka o dodeli
09.06.2021. 22.07.2021. 14.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-61/21Električna energija - javna rasveta Javni poziv

Odluka o dodeli
09.06.2021. 13.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-60/21 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
08.06.2021.22.07.2021. 22.06.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-55/21 Radovi na uređenju ulice prema obdaništu u naselju Šestovo u Novom Pazaru Javni pozivOdluka o dodeli25.05.2021.12.07.2021. 09.06.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-57/21 Boksovi za kontejnere Javni pozivOdluka o dodeli20.05.2021.11.06.2021. 31.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-49/21 Električna energija za potrebe Gradske uprave - srednje i osnovne škole Javni pozivOdluka o dodeli26.04.2021.11.06.2021. 21.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-73/21 Nabavka mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljnih kultura, sadnju, berbu, pripremu stočne hrane i opreme u stočarstvu Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.16.07.2021 05.07.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-70/21 Nabavka sedmoslojne folije za plastenike i folije za vrata Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.15.07.2021. 06.07.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-69/21 Nabavka metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike Javni pozivOdluka o obustavi25.06.2021.16.07.2021. 06.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-68/21 Nabavka pčelarske opreme Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-67/21 Nabavka opreme za navodnjavanje i creva za dovod vode Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-47/21Nabavka motocikala za potrebe Saobraćajne policije PU Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli21.04.2021.20.05.2021. 05.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-50/21Radovi na rekonstrukciji kotlarnice i zameni kotlova u Sportskoj dvorani "Pendik" u Novom Pazaru DokumentacijaOdluka o dodeli27.04.2021.20.05.2021. 12.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-52/21Aktivnosti povećanja zelenih površina-nabavka,isporuka i sadnja sadnica cveća DokumentacijaOdluka o dodeli29.04.2021.19.05.2021. 12.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-53/21Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave DokumentacijaOdluka o dodeli29.04.2021.19.05.2021. 12.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-51/21Kontejneri i kante za otpad i smeće DokumentacijaOdluka o obustavi27.04.2021.12.05.2021. 07.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-33/21Izrada projektno-tehničke dokumentacije Opremanje deonica državnih puteva IB reda broj 29 i broj 22 sistemom video nadzora za detekciju saobraćajnih prekršaja DokumentacijaObaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka22.03.2021.07.05.2021. 01.04.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-20/21Usluge socijalne zaštite socio-rehabilitacioni klub za decu i mlade sa problemima kroz ponašanju kroz obezbeđivanje stručnih radnika psihologa, sociologa karijernog savetnika DokumentacijaObaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka09.03.2021.07.05.2021. 15.03.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – JNMV 404-45/21Nabavka opreme i mašina za obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje prema realizaciji projekta „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ DokumentacijaOdluka o dodeli16.04.2021.29.04.2021. 23.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-46/21Nabavka metalnih arhivskih ormara sa kliznim vratima za potrebe Odeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara DokumentacijaObaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijamaOdluka o obustavi15.04.2021.20.04.2021.28.04.2021. 26.04.2021.--
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-32/21Radovi na ugradnji elektroenergetske opreme na priključenju sportske hale u ulici Generala Živkovića bb DokumentacijaOdluka o dodeli30.03.2021.08.04.2021. 14.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-24/21Izrada strateške procene uticaja plana na životnu sredinu za plan detaljne regulacije na teritoriji KP 63 na KO Banja DokumentacijaOdluka o dodeli25.03.2021.28.04.2021. 06.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-26/21Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara DokumentacijaOdluka o obustavi23.03.2021.23.04.2021. 05.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-38/21Usluge pošumljavanja neobraslih površina na teritoriji grada Novog Pazara DokumentacijaOdluka o dodeli02.04.2021.20.04.2021. 15.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-37/21Nabavka sadnica DokumentacijaOdluka o dodeli02.04.2021.20.04.2021. 12.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-28/21Radovi na izgradnji sportskog terena u Novom Pazaru (na KP br.4580/1KO Novi Pazar) DokumentacijaOdluka o dodeli22.03.2021.14.04.2021. 06.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-34/21Izrada elaborata geotehničkih uslova sanacije klizišta u naselju Osoje i Jošanička obala Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli29.03.2021.14.04.2021. 08.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-19/21Usluge na izradi projektne dokumentacije (PGD i PZI) za dogradnju hotela na atletskom stadionu na KP 4856/5 KO Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli08.03.2021.31.03.2021. 18.03.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-15/21Nabavka softvera za obradu, analizu i vizuelizaciju podataka dobijenih iz bespilotne letelice i obuka zaposlenih u okviru implementacije projekta “Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina” DokumentacijaOdluka o dodeli25.02.2021.05.04.2021. 04.03.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-12/21Usluge monitoringa podzemnih i površinskih voda, otpadnih voda,kvaliteta zemljišta,praćenje alergenog polena, deratizacija i dezinfekcije prostora DokumentacijaOdluka o dodeli23.02.2021.18.03.2021. 05.03.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-13/21Gume i ostali materijal za vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove DokumentacijaIzmena konkursne dokumentacije19.02.2021.23.02.2021. 03.03.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-9/21Radovi na rušenju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Dokumentacija11.02.2021. 01.03.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-3/21Radovi na tekućem održavanju Kule motrilje u gradskom parku DokumentacijaObaveštenje o izmenamaOdluka o dodeli02.02.2021.03.02.2021.05.03.2021. 17.02.2021.--
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-6/21Izmena projektne dokumentacije (PGD i PZI) za hotel na atletskom stadionu KO Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli01.02.2021.19.02.2021. 11.02.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-29/21Usluge pranja vozila Gradske uprave DokumentacijaOdluka o dodeli22.03.2021.02.04.2021. 26.03.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-31/21Usluge teorijsko praktične obuke za kamenoresca, keramičara, teracera, kasir, prodavac, frizeri i dr. za realizaciju projekta „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ DokumentacijaOdluka o dodeli19.03.2021.01.04.2021. 25.03.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-27/21Usluge teorijsko praktične obuke za vozače C i E kategorije za realizaciju projekta „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ DokumentacijaOdluka o dodeli19.03.2021.01.04.2021. 25.03.2021.-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-11/21Usluge na izradi saobraćajne analize koja je potrebna za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izbor predložene trase za severnozapadnu obilaznicu DokumentacijaOdluka o dodeli05.02.2021.18.02.2021. 10.02.2021.-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-10/21Nabavka ogrevnog drveta za 20 socijalno ugroženih porodica i IRL DokumentacijaOdluka o dodeli03.02.2021.18.02.2021. 08.02.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-149/20Radovi na investicionom održavanju 3 gradske saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja DokumentacijaOdluka o dodeli29.12.2020.09.02.2021. 13.01.2021.-

2020.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-150/20

Nadogradnja i proširenje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o dodeli
04.01.2020.

21.01.2021
11.01.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-147/20

Nabavka metalnih arhivskih ormara sa kliznim vratima za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija 31.12.2020. 11.01.2021.
Pregovarački postupak | Radovi – JNMV 404-253/19

Dodatni, nepredviđeni radovi na rekonstrukciji zgrade „Gimnazije“ u Novom Pazaru
Dokumentacija 12.11.2019. -
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-148/20

Nadogradnja i proširenje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija 24.12.2020. 29.12.2020.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-66-8/20

Mašine za proizvodnju nameštaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.12.2020.

06.01.2021.
21.12.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-146/20

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata-zgrada socijalnog stanovanja u ulici Sutjeskoj i u naselju Erozija u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o izmeni ugovora - partija I

Obaveštenje o izmeni ugovora - partija II
09.12.2020.

22.01.2021.

02.02.2021.

02.02.2021.
18.12.2020.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-141/20

Elektroenergetski radovi (el.osvetljenje, niski napon, srednji napon) na uređenju platoa kod Simpovih zgrada
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.11.2020.

11.01.2021.

08.02.2021.
11.12.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-144/20

Radovi na investicionom održavanju gradskih saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja - nastavak ulice Biserovačke prema sportskim terenima (Borići) u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o izmeni

Odluka o dodeli
24.11.2020.

25.11.2020.

11.01.2021.
04.12.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-78/20

Usluge socijalne zaštite
Dokumentacija 07.05.2020. 15.05.2020.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-66-8/20

Mašine za proizvodnju nameštaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.12.2020.

06.01.2021.
21.12.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-66-6/20

Usluge nadogradnje i razvoja destkopa i veb GIS-a u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija

Odluka o dodeli
26.10.2020.

16.12.2020.
25.11.2020.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-145/20

Partija I Usluge ispitivanja podzemnih voda Partija II usluge ispitivanja površinskih voda Partija III usluge kvaliteta zemljišta Partija IV usluge ispitivanja nivoa buke Partija V usluge detatizacije i dezinfekcije
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o obustavi
09.12.2020.

31.12.2020.

31.12.2020.
17.12.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-66-5/20

Usluge mobilne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.10.2020.

17.12.2020.

11.01.2021.
25.11.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-66-4/20

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
22.10.2020.

14.12.2020.

25.12.2020.
23.11.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-1/20

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda), dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija i smrt usled bolesti, 66512000 usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja, 6651100 usluge životnog osiguranja
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
16.10.2020.

23.10.2020.

19.11.2020.
26.10.2020.

28.10.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-3/20

Usluge snimanja podzemnih instalacija u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija

Odluka o dodeli
15.10.2020.

24.11.2020.
23.10.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-2/20

Usluge održavanja i servisiranja vozila Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.10.2020.

10.11.2020.

12.11.2020.
23.10.2020.

-

-
Poziv za podnošenje ponuda | Radovi – JNMV 404-131/20

Radovi na skidanju sloja zemlje, nivelacija i postavljanje tepih trave (busena) na Rekreacionom centru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
25.09.2020.

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Poziv za podnošenje ponuda | Radovi – JNMV 404-130/20

Radovi na uklanjanju viška zemlje sa severnog bedema radi nastavka arheološkog istraživanja u Gradskom parku
Dokumentacija

Odluka o dodeli
25.09.2020

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-7/20

Usluge osiguranja od svih rizika ugovarača
Dokumentacija

Izmena i dopuna dokumentacije

II Izmena i dopuna dokumentacije

Odluka o dodeli
10.12.2020.

16.12.2020.

16.12.2020.

29.12.2020.
18.12.2020.

21.12.2020.

21.12.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-121/20

Nabavka energenata - 09111000 - ugalj za ogrev, 03410000 – drva za ogrev, 09111400 – goriva na bazi drveta, 09135100 – lož ulje
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli
06.08.2020.

17.08.2020.

21.08.2020.

26.08.2020.

18.09.2020.
07.09.2020.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-110/20

Nabavka kancelarijskog materijala
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.06.2020.

18.06.2020.

25.08.2020.

08.09.2020.
24.06.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-82/20

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za objekat – kombinovana dečija ustanova “Naše dete” u ulici Gojka Bačanina u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.05.2020

17.08.2020.

26.08.2020.
04.06.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-119/20

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara,
Dokumentacija

Odluka o dodeli
30.06.2020.

20.07.2020.
08.07.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-71/20

Nabavka dobara - električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
07.05.2020.

20.07.2020.
08.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-108/20

Medicinska oprema za potrebe Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Doma zdravlja Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.06.2020.

21.07.2020.

07.08.2020.
16.06.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-103/20

Usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
01.06.2020.

08.07.2020.
09.06.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-77/20

Nabavka dobara-električne energije za opštu potrošnju u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženu roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli
13.05.2020.

09.06.2020.

09.06.2020.

03.08.2020.
11.06.2020.

-

15.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-79/20

Nabavka i isporuka klupa za opremanje grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
08.05.2020.

28.05.2020.
18.05.2020.

-
Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavke | Radovi – JNMV 404-61/20

Rušenje i razbijanje zgrada, zemljani radovi
Dokumentacija

Odluka o obustavi
21.04.2020.

10.06.2020.
22.05.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-64/20

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.04.2020.

18.05.2020.
15.05.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-72/20

Električna energija
Dokumentacija

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
29.04.2020.

20.05.2020.

10.06.2020.
29.05.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-73/20

Nabavka sadnica cveća (sa dostavom i sadnjom na teritoriji grada Novog Pazara)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.04.2020.

15.05.2020.

01.06.2020.
07.05.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-87/20

Radovi na zameni stolarije radi unapredjenja energetskih svojstava zgrada na teritoriji grada Novog Pazara KO Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
20.05.2020.

10.06.2020.
28.05.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-70/20

Nabavka terenskog vozila za potrebe Doma zdravlja Novi Pazar
Dokumentacija

Poziv sa izmenjenim datumom

Pitanja i odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Treća izmena konkursne dokumentacije
30.04.2020.

05.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.
08.06.2020.

-

-

-

12.05.2020.

-

14.05.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-80/20

Nabavka 40 klima uređaja (isporuka, ugradnja i puštanje u rad) za potrebe Predškolske ustanove Mladost Novi Pazar
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2020.

14.05.2020.

26.05.2020.

05.06.2020.
18.05.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-106/20

Radovi (tekuće održavanje) na izgradnji platoa ispred sportske hale "Izudin Šušević" u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženu roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
02.06.2020.

10.06.2020.

10.06.2020.

18.06.2020.
10.06.2020.

-

12.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-59/20

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Odluka o dodeli
21.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

28.04.2020.

30.04.2020.

13.05.2020.
29.04.2020.

-

-

04.05.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-65/20

Ozelenjavanje platoa na Rekreacionom centru (nabavka, isporuka i sadnja sadnica)
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.04.2020.

30.04.2020.

15.05.2020.
24.04.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-58/20

Radovi na zameni stolarije na sportskoj hali-Izudin Šušević u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Izmenjen predmer i predračun radova

Drugo obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

14.04.2020.

14.04.2020.

17.04.2020.

28.04.2020.

07.05.2020.
13.04.2020.

-

-

16.04.2020.

-

21.04.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-55/20

Nabavka opreme za ugostiteljstvo, proizvodnju hrane i ketering
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

07.04.2020.

08.05.2020.

05.06.2020.
10.04.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-52/20

Nabavka opreme za frizerski salon za realizaciju projekta „Održive zajednice u Sandžaku – od mere do karijere“
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

08.05.2020.

01.06.2020.
10.04.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-54/20

Tekstilne mašine
Dokumentacija

Odluka o dodeli
02.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-53/20

Mašine za proizvodnju nameštaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli
01.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-35/20

Računari i računarska oprema za potrebe implementacije projekta „eUpravaUprava po meri građana“
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli
16.03.2020.

20.03.2020.

06.04.2020.
24.03.2020.

27.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-47/20

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2020.

03.04.2020.

29.04.2020.
23.03.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-37/20

Radovi na investicionom i tekućem održavanju zgrada koje propadaju Gradskoj upravi Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2020.

23.04.2020.

05.05.2020.
13.04.2020.

-

-
Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 112-103/20

Dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
Dokumentacija

Mišljenje ministarstva o zaduživanju i Odluka Skupstine

Izmena poziva
12.03.2020.

13.03.2020.

19.03.2020.
25.03.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-36/20

Radovi na osvetljenju ul Svetosavska (kod gradskog bedema) u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.03.2020.

26.03.2020.
19.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-41/20

Nabavka materijala za krečenje ulaza zgrada na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.03.2020.

23.04.2020.

13.05.2020.
18.03.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-40/20

Nabavka usluga - pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija 10.03.2020. 18.03.2020.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-33/20

Radovi na izgradnji sportskih terena u Borićima na Paričkom brdu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora II
02.03.2020.

07.04.2020.

03.08.2020.

15.10.2020.
01.04.2020.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-32/20

Radovi na građenju platoa na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2020.

08.04.2020.

12.06.2020.

30.07.2020.
30.03.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-26/20

Nabavka 177 metalnih kontejnera
Dokumentacija

Odluka o dodeli
28.02.2020.

20.03.2020.
10.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-24/20

Gume i ostali materijal za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove za 2020.godinu
Dokumentacija

Odluka o dodeli
27.02.2020.

03.04.2020.
06.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-25/20

Radovi na tekućem održavanju seoskog groblja u selu Deževa u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.02.2020.

31.03.2020.

05.05.2020.
05.03.2020.

-

-
Kvalifikacioni postupak I faza | Radovi – JNMV 404-27/20

Nabavka radova na uklanjanju bespravno izgradjenih objekata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi
26.02.2020.

13.04.2020.
27.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-28/20

Nabavka dobara - polovno vozilo
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.02.2020.

03.03.2020.

03.03.2020.

02.04.2020.

08.05.2020.
05.03.2020.

-

09.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-303/19

Radovi na sanaciji (tekuće održavanje) prostorija obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
15.01.2020.

03.03.2020.

05.05.2020.

30.07.2020.
23.01.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-285/19

Radovi na investicionom održavanju ulice Branislava Bakračevića u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
19.12.2019.

19.02.2020.
27.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-269/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Gradske uprave u Novom Pazaru
Dokumentacija 02.12.2019. 10.12.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-304/19

Nabavka drva za socijalno ugrožene porodice izbeglih i IRL
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.01.2020.

31.01.2020.

05.05.2020.
20.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak | Dobra – JNMV 404-295/19

Oprema za snimanje podzemnih instalacija u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli
30.12.2019.

20.01.2020.

10.02.2020.
30.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-275/19

Radovi na uređenju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi jedne partije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora za jednu partiju

Odluka o dodeli ugovora za još jednu partiju
09.12.2019.

19.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

28.01.2020.

28.01.2020.

27.02.2020.

12.03.2020.

26.06.2020.
08.01.2020.

-

-

-

15.01.2020.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-288/19

Radovi na tekućem održavanju prostora oko malog bazena na Rekracionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.12.2019.

31.01.2020.

31.01.2020.
27.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-299/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Centra za socijalni rad u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.12.2019.

28.01.2020.

10.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-300/19

Izgradnja nadstrešnice u SSU “Pendik” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.01.2020.

27.01.2020.

14.02.2020
20.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-298/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije kišne kanalizacije za realizaciju projekta izgradnje novoprojektovane ulice “12.Srpske brigade” od stambeno-poslovnog objekta “Lepa Brena” do Carske ćuprije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.01.2020.

24.01.2020.

24.02.2020.
16.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-271/19

Radovi na uređenju platoa, pristupnih saobraćajnica i parkinga na potesu zgrade Simpo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli
03.12.2019.

09.01.2020.

22.01.2020.
09.01.2020.

16.01.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-267/19

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji O.Š. „Bratstvo“ i izgradnji bazena u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 1

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 4

Odgovori na postavljena pitanja 5

Odgovori na postavljena pitanja 6

Odgovori na postavljena pitanja 7

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

Četvrta izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019.

05.12.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.

23.12.2019.

26.12.2019.

26.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

30.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

23.01.2020.

28.01.2020.
03.01.2020.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.01.2020.

-

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-294/19

Radovi na izgradnji zalivnog sistema na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
23.12.2019.

23.01.2020.
03.01.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-293/19

Nabavka creva za dovod vode i sistema za navodnjavanje “kap po kap“
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2019.

16.01.2020.

05.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-297/19

Nabavka dobara - polovno vozilo
Dokumentacija

Odluka o obustavi
24.12.2019.

20.01.2020.
10.01.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-277/19

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Dokumentacija

Odluka o dodeli
09.12.2019.

17.01.2020.
17.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-266/19

Radovi na izgradnji zalivnog sistema na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
28.11.2019.

13.12.2019.
06.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-283/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-272/19

Radovi na izradi i ugradnji metalne zaštitne pešačke ograde u blizini osnovnih škola u Novom Pazaru u dužini 800m
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-

2019.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-283/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-272/19

Radovi na izradi i ugradnji metalne zaštitne pešačke ograde u blizini osnovnih škola u Novom Pazaru u dužini 800m
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-287/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Gradske uprave u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
18.12.2019.

27.12.2019.
26.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-265/19

Radovi na uređenju platoa na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019.

16.12.2019.

23.12.2019.
06.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-279/19

Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na sanaciji stana broj 2 u zgradi za izbegla lica u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.12.2019.

06.01.2020.
19.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-250/19

Izgradnja voznog okna putničkog lifta, nabavka i ugradnja lifta nosivosti 630 kg u zgradi Doma zdravlja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
06.11.2019.

12.11.2019.

16.12.2019.
14.11.2019.

18.11.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-242/19

Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
31.10.2019.

15.11.2019.

16.12.2019.
02.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-264/19

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove - Grad Novi Pazar
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.11.2019.

28.11.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.
05.12.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-256/19

Radovi na investicionom održavanju zaštite nastavka arheoloških istraživanja severne tabije Novopazarske tvrđave
Dokumentacija

Odluka o dodeli
22.11.2019.

09.12.2019.
02.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-259/19

Nabavka prskalica za poljoprivredu za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.11.2019.

21.11.2019

04.12.2019.

18.12.2019.
29.11.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-258/19

Dodatni (nepredviđeni) radovi na investicionom održavanju Muzeja “Ras” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.11.2019

04.12.2019.

12.12.2019.
27.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-255/19

Izvođenje radova na prilaznoj saobraćajnici zgrade višeporodičnog stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica (KO Postenje) Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.11.2019.

03.12.2019.

09.12.2019.
26.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-251/19

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Dokumentacija

Odgovor na tražena pojašnjenja

Dopuna konkursne dokumentacije sa slikama

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi
08.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

29.11.2019.
18.11.2019.

-

-

21.11.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-246/19

Pružanje usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenim ugovorima po partijama
05.11.2019.

29.11.2019.

03.12.2019.
13.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-245/19

Nabavka sadnica drveća za uređenje površina na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.11.2019.

19.11.2019

16.12.2019.
12.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-238/19

Osiguranje imovine; 66513200 - Usluge osiguranja od svih rizika ugovarača
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli
30.10.2019.

04.11.2019.

26.11.2019
12.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-236/19

Građevinsko zanantski radovi na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, oštećenih prilikom poplava u 2019 godini
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2019.

13.11.2019.

13.11.2019.
31.10.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-230/19

Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na sanaciji stana broj 2 u zgradi za izbegla lica u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.10.2019.

01.11.2019.
24.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-226/19

Izvođenje radova na prilaznoj saobraćajnici zgrade višeporodičnog stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica (KO Postenje) Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
15.10.2019.

24.10.2019.

24.10.2019.
23.10.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-225/19

Izgradnja prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.10.2019.

18.11.2019.
11.11.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-224/19

Građevinsko zanantski radovi na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, oštećenih prilikom poplava u 2019.godini
Dokumentacija

Odluka o obustavi
11.10.2019.

23.10.2019.
19.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-220/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka o dodeli
10.10.2019.

25.10.2019.
18.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-215/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi
10.10.2019.

24.10.2019.
21.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-212/19

Nabavka putarske soli. So i čisti natrijum hlorid
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
30.09.2019.

15.10.2019.
08.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-211/19

Radovi na investicionom održavanju Muzeja “Ras” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.09.2019.

15.10.2019.

21.10.2019.
03.10.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-200/19

Završetak SSU „Pendik”, sala za borilačke veštine
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
17.09.2019.

18.10.2019.

18.10.2019.
17.10.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-189/19

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda), dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija i smrt usled bolesti
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
04.09.2019.

23.09.2019.
12.09.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-188/19

Tekuće održavanje parketa u sportsko sajamskoj ustanovi Pendik u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.09.2019.

18.09.2019.

09.10.2019.
11.09.2019.

-

-
Pregovarački postupak | Radovi - JN 404-185/19

Završetak radova u SSU "Pendik" - sala za borilačke veštine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
26.08.2019.

26.08.2019.

28.08.2019.

12.09.2019.

17.09.2019.
-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-184/19

Radovi: Rampe za osobe sa invaliditetom – Tehnička škola Novi Pazar, Sportsko sajamska ustanova „Pendik” i gradski bazen Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi
23.08.2019.

11.09.2019.
03.09.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-181/19

Izgradnja prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
20.08.2019.

27.09.2019.
19.09.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-171/19

Nabavka energenata za grejanje
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljena pitanja

Drugi odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora
09.08.2019.

22.08.2019.

30.08.2019.

30.08.2019.

05.09.2019.

26.09.2019.
09.09.2019.

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-167/19

Radovi na uređenju platoa i dečijih igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o obustavi IV partije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.08.2019.

02.10.2019.

02.10.2019.

01.11.2019.
05.09.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-161/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju opšte bolnice u Novom Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o potpisanom ugovoru
29.07.2019.

12.09.2019.

01.10.2019.
28.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-182/19

Nabavka linije za proizvodnju pogačica za prehranu pčelinjih društava za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
21.08.2019.

11.09.2019.
29.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-178/19

Mašine za sejanje i sađenje
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
29.08.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-176/19

Mašine za berbu i žetvu
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
28.08.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-179/19

Nabavka creva za dovod vode i sistema za navodnjavanje “kap po kap“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.08.2019.

11.09.2019.
27.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-177/19

Mašine za pripremu i kultivisanje zemlje
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
19.08.2019.

20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

18.12.2019.
27.08.2019.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-175/19

Radovi na uredjenju platoa u staroj lučnoj zgradi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.08.2019.

06.09.2019.
26.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-183/19

Radovi na tekućem održavanju asfaltnih pešačkih staza na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.08.2019.

06.09.2019.
31.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-164/19

Rampe za osobe sa invaliditetom – Tehnička škola Novi Pazar, Sportsko sajamska ustanova „Pendik” i gradski bazen Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi postupka
06.08.2019.

22.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-163/19

Nabavka linije za proizvodnju pogačica za prehranu pčelinjih društava za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o obustavi
02.08.2019.

16.08.2019.
13.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-160/19

Osiguranje zaposlenih u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda, organima i službama grada (Skupština grada, Gradonačelnik, Gradsko veće, Gradsko pravobranilaštvo, Služba interne revizije i Služba budžetske inspekcije)
Dokumentacija

Odluka o obustavi
29.07.2019.

20.08.2019.
06.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-153/19

Produžetak licenci mrežnog antivirusnog programa za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija

Odluka o dodeli
26.07.2019.

16.08.2019.
05.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti oblikovana u 5 (pet) partija | Usluge – JNMV 404-155/19

Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja, Partija II - Ispitivanje kvaliteta zemljišta, Partija III - Merenje jačine buke u životnoj sredini Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara, Partija V - Ispitivanje površinskih voda
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
25.07.2019.

26.09.2019.

24.10.2019.
02.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-154/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju potpornog zida u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.07.2019.

06.08.2019.

19.08.2019.
02.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-152/19

Radovi na demontaži stare i montaži nove veštačke trave na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja I

Odgovori na postavljena pitanja II

Obaveštenje o produženje roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.07.2019.


25.07.2019.


26.07.2019.


30.07.2019.


30.07.2019.


07.08.2019.
31.07.2019.


-


-


05.08.2019.


-


-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-151/19

Pripremni radovi na investicionom održavanju bedema u Novom Pazaru (arheološka iskopavanja i istraživanja)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.07.2019.

06.08.2019.

08.08.2019.
30.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-149/19

Radovi na održavnju AB stepeništa u naselju Rakovac u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora
22.07.2019.

05.08.2019.

18.12.2019.
30.07.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-142/19

Završetak SSU „Pendik”, sala za borilačke veštine
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I

Konkursna dokumentacija sa izmenama i dopunama

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi postupka
16.07.2019.

18.07.2019.

05.08.2019.

05.08.2019.

06.08.2019.

16.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-90/19

Radovi na uredjenju dvorišta obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2019.

28.08.2019.

.01.10.2019.
14.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-146/19

Nabavka tehničkih usporivača brzine
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2019.

18.07.2019.

30.07.2019.

23.08.2019.
23.07.2019.

24.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-143/19

Usluge socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
11.07.2019.

30.07.2019.

20.09.2019.
19.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-141/19

Završetak projekta „Izgradnja pešačke staze od Pazarišta do grada Ras“ u Novom Pazaru, izrada i montaža info tabli i radovi na osvetljenju
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
11.07.2019.

19.07.2019.

01.10.2019.

01.10.2019.

25.10.2019.
19.07.2019.

22.07.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-139/19

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o zaključenom ugovoru
08.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

29.07.2019.

14.08.2019.

02.09.2019.
16.07.2019.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-132/19

Uređenje platoa i dečijih igrališta na 2 lokacije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.06.2019.

02.08.2019.

22.08.2019.
29.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-144/19

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
22.07.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-133/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2019.

23.07.2019.

01.08.2019.
11.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-134/19

Radovi na tekućem održavanju fiskulturne sale O.Š “Halifa Bin Zaid Al Nahjan” u Požegi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
10.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-130/19

Investiciona održavanje terena za fudbal na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2019.

03.07.2019.

05.07.2019.
28.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-129/19

Radovi (tekuće održavanje) na izgradnji teretane na rekreacionom centru u Novom Pazaru (na katastarskoj parceli br. 3628 KO Novi Pazar)
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2019.

25.06.2019.

26.06.2019.

26.06.2019.

03.07.2019.

23.07.2019.
28.06.2019.

-

-

01.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-127/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za uređenje stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.06.2019.

10.07.2019.
27.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-121/19

Nabavka sadnica cveća za uređenje cvetnih površina na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2019.

04.07.2019.
21.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-120/19

Radovi na izgradnji košarkaškog terena (tekućue održavanje) na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.06.2019.

11.06.2019.

11.06.2019.

20.06.2019.

05.07.2019.
17.06.2019.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-117/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Postavljena pitanja i odgovori

Odluka o obustavi
07.06.2019.

11.06.2019.

18.06.2019.
17.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-115/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka i obaveštenje o obustavi
03.06.2019.

12.06.2019.
12.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-119/19

Radovi na tekućem održavanju fiskulturne sale O.Š “Halifa Bin Zaid Al Nahjan”
Dokumentacija

Odluka o obustavi
03.06.2019.

18.06.2019.
11.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-116/19

Radovi na izgradnji niskonaponske mreže u naselju Mur na ime pomoći Sadriji Ramović
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora
03.06.2019.

18.06.2019.

04.07.2019.
12.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-118/19

Radovi na tekućem održavanju hola i biletarnice Kulturnog centra u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
03.06.2019.

14.06.2019.
11.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-112/19

Nabavka opreme za potrebe obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.05.2019.

10.06.2019.

28.06.2019.
06.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-109/19

Molersko-farbarski radovi na krečenju zidova i stubova pasaža Nove lučne zgrade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

12.06.2019.
29.05.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-106/19

Radovi na uređenju 30 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.05.2019.

13.06.2019.

13.06.2019.

03.07.2019.

24.07.2019.
16.06.2019.

18.06.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-104/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.05.2019.

28.05.2019.
27.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-103/19

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
16.05.2019.

03.06.2019.
24.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-100/19

Nabavka dobara - jedno novo specijalizovano vozilo za prevoz hrane i namirnica za potrebe PU Mladost u Novom Pazaru
Dokumentacija 15.05.2019. 23.05.2019.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-87/19

Radovi na uređenju platoa i dečijih igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi
24.04.2019.

24.05.2019.

24.05.2019.

14.06.2019.

17.06.2019.
24.05.2019.

-

29.05.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-55/19

Radovi na uređenju šetališta leve i desne strane pored reke Raške u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
28.03.2019.

03.06.2019.
27.04.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-63/19

Izrada kablovske kanalizacije u sklopu projekta dislokacije srednje naponskih dalekovoda u ulici Save Kovačevića
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2019.

12.04.2019.

28.06.2019.
06.05.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-50/19

Nabavka dobara - Električne energije
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2019.

17.04.2019.

17.04.2019.

25.10.2019.

25.10.2019.
22.04.2019.

-

23.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-93/19

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja – Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.10.2019.

30.05.2019.

28.06.2019.
20.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-92/19

Nabavka 68 plastičnih kontejnera za otpad
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2019.

22.05.2019.

31.05.2019.
16.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-99/19

Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Šestovo
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
09.05.2019.

20.05.2019.
17.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-83/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za potrebe dobijanja lokacijskih uslova za izgradnju puta od naselja Bukres do Đurđevih stupova
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.04.2019.

20.05.2019.
07.05.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-75/19

Radovi na tekućem održavanju (nadstrešnice) pasaža nove lučne zgrade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.04.2019.

24.04.2019.

20.05.2019.
10.05.2019.

-

-