Pоčetna

       

Otvorene javne nabavke

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-30/18

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija16.03.2018.26.03.2018.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-26/18

Nabavka dobara-električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija15.03.2018.16.04.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-25/18

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
14.03.2018.

16.03.2018.

16.03.2018.
22.03.2018.

-

23.03.2018
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-16/18

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija13.03.2018.12.04.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-19/18

Nabavka usluga-pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija12.03.2018.20.03.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-17/18

Nabavka električne energije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija12.03.2018.11.04.2018.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-21/18

Radovi na uređenju 6 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija09.03.2018.08.04.2018.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-18/18

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija09.03.2018.08.04.2018.

Završene javne nabavke

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-12/18

Nabavka guma i ostalog materijala za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija01.03.2018.09.03.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-10/18

Kancelarijski nameštaj za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
22.02.2018.

12.03.2018.
02.03.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-8/18

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.02.2018.

06.03.2018.

14.03.2018.
01.03.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-9/18

Ugostiteljske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.02.2018.

20.02.2018.

20.02.2018.

01.03.2018.

05.03.2018.
22.02.2018.

-

23.02.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-183/17

Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije proširenja postrojenja za pripremu vode za piće „Hadžet“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.01.2018.

07.02.2018.

21.02.2018.
01.02.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-187/17

Izrada projektno-tehnicke dokumentacije izgradnje novog mosta preko reke Raške u centru grada i novog mosta preko reke Raške iza hotela Vrbak u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Drugo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.01.2018.


25.01.2018.


30.01.2018.


31.01.2018.


31.01.2018.


09.02.2018.


12.02.2018.


26.02.2018.

14.03.2018.
07.02.2018.


-


-


-


12.02.2018.


14.02.2018.


-


-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-182/17

Nabavka dobara – Električne energije, za potrebe Buster stanice, Reflektorskog osvetljenja FK Novi Pazar i Reciklažnog centra Blaževo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
22.12.2017.

31.01.2018.
21.01.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-181/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija22.12.2017.21.01.2018.

2017.

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-184/17

Radovi na izradi potpornog zida i sanacija klizišta u ulici Gornji Aleksinac u Novom Pazaru
Dokumentacija26.12.2017.03.01.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-185/17

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za 2017/18.god.
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2017.

08.01.2018.

11.01.2018.
03.01.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-179/17

Razdvajanje instalacija sa povećanjem snage objekta JMU „Radio Televizija Srbije“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.12.2017.

16.01.2018.
27.12.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-178/17

Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.12.2017.

28.12.2017.

10.01.2018.
22.12.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-173/17

“Čobanice“ za potrebe poljoprivrednih udruženja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.12.2017.

21.12.2017.

10.01.2018.
14.12.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-172/17

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uklapanje konstrukcije novosagrađenog mosta sa postojećim pristupnim putevima na desnoj strani reke Raške i pristupa sa ulice „Kej 12.Srpske brigade“ sa leve strane reke Raške
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori I

Pitanja i odgovori II

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2017.

06.12.2017.

07.12.2017.

11.12.2017.

19.12.2017.

10.01.2018.
13.12.2017.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-169/17

Radovi na investicionom održavanju pristupne saobraćajnice školi Bajevica L=391,68m
Dokumentacija

Izmena i dopuna

Konkursna dokumentacija - Prva izmena

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.11.2017.

01.12.2017.

01.12.2017.

12.12.2017.

19.12.2017.
08.12.2017.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-165/17

Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja,
Partija II - Ispitivanje kvaliteta zemljišta,
Partija III - Merenje jačine buke u životnoj sredini
Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija I, II i III

Odluka o obustavi postupka - Partija IV

Obaveštenje o obustavi postupka - Partija IV

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija II i III
09.11.2017.

28.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

14.12.2017.

14.12.2017.
17.11.2017.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-163/17

Nabavka sadnica za potrebe uređenja grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.11.2017.

17.11.2017.

13.12.2017.
15.11.2017.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-144/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
17.10.2017.

29.11.2017.
16.11.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-156/17

Nabavka creva za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2017.

08.11.2017.

14.12.2017.

14.12.2017.
01.11.2017.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-148/17

Radovi na izradi trim staze i potpornog zida u sklopu Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
17.10.2017.

31.10.2017.
25.10.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-145/17

Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja, ispitivanje kvaliteta zemljišta, merenje jačine buke u životnoj sredini i merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
17.10.2017.

30.10.2017.

31.10.2017.
26.10.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-143/17

Monitoring površinskih i podzemnih voda na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2017.

20.10.2017.

31.10.2017.

23.11.2017.
25.10.2017

-

-

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Radovi – JNMV 404-147/17

Radovi na izgradnji mini tribina u sklopu kompleksa Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.10.2017.

01.11.2017.

13.11.2017.
24.10.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-151/17

Nadogradnja postojećeg softverskog rešenja za elektronsko vođenje zahteva /predmeta
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.10.2017.

31.10.2017.

17.11.2017.
23.10.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-140/17

Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja, ispitivanje kvaliteta zemljišta, merenje jačine buke u životnoj sredini i merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
21.09.2017.

02.10.2017.
29.09.2017.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-128/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija15.08.2017.14.09.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-136/17

Izvođenje radova na izradi multifunkcionalne podloge na terenima za male sportove atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.08.2017.

19.09.2017.

30.10.2017.
07.09.2017.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-119/17

Građevinski radovi na sanaciji klizišta u naselju Barakovci, ul. Hercegovačka u Novim Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.08.2017.

08.09.2017.

20.09.2017.
04.09.2017

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-131/17

Nabavka usluga-usluge održavanja i popravki vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.08.2017.

08.09.2017.

06.10.2017.
26.08.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-129/17

Nabavka gumenih fizičkih prepreka za usporavanje saobraćaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.08.2017.

04.09.2017.

28.09.2017.
24.08.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-125/17

Izvođenje radova na kružoj raskrsnici ulica Veljka Vlahovića, Višegradska, Marka Kraljevića, Hadžet i Generala Živkovića u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.08.2017.

21.08.2017.

31.08.2017.
17.08.2017.

-

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Radovi - JNMV 404-124/17

Radovi na izgradnji mini tribina u sklopu kompleksa Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
03.08.2017.

18.08.2017.
11.08.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-123/17

Radovi na izradi trim staze i potpornog zida u sklopu Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
03.08.2017.

18.08.2017.

07.09.2017.
11.08.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-122/17

Elektro radovi dojave požara za O. Š. „Stefan Nemnja“ u Novom Pazaru
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
01.08.2017.

07.08.2017.

07.08.2017.

07.08.2017.
09.08.2017.

-

-

11.08.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-121/17

Radovi na sanaciji i adaptaciji unutrašnjeg prostora i radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u OŠ „Stefan Nemanja“
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.07.2017.

02.08.2017.

16.08.2017.

18.08.2017.
08.08.2017.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-118/17

Radovi na sanaciji pešačkog mosta preko reke Raške pod Hamamom u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
31.07.2017.

01.08.2017.

16.08.2017.

31.08.2017.

10.11.2017.
08.08.2017.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-120/17

Zanatski radovi na silaznom tunelu za Atletski stadion u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.07.2017.

16.08.2017.

18.08.2017.
07.08.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-116/17

Nabavka dobara - tri putnička motorna vozila
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
21.07.2017.

08.08.2017.
31.07.2017.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-97/17

Nabavka energenata (lož ulje, ugalj, ogrevno drvo, pelet) za grejnu sezonu 2017/2018. godinu
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
27.06.2017.

07.08.2017.
27.07.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-107/17

Nabavka opreme (klupe,stolice,oglasni panoi i dr.) za O.Š.“Stefan Nemanja“ u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora
14.07.2017.

20.07.2017.

08.08.2017.
24.07.2017

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-112/17

Osiguranje radnika od posledica nesrecnog slucaja (nezgoda) i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slucaj teže bolesti i hirurških intervencija
Dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.07.2017.

18.07.2017.

26.07.2017.

16.08.2017.
21.07.2017.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke| Radovi - OPJN 404-80/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija16.06.2017.16.07.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-106/17

Produženje licenci za korišćenje antivirusne zaštite za potrebe Gradske uprave Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.07.2017.

21.07.2017.

07.08.2017.
13.07.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-108/17

Radovi na uređenju dela fasade na krovnoj ravni zgrade Gradske uprave grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
04.07.2017.

02.10.2017.
13.07.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-105/17

Korekcija Nacrta Plana detaljne regulacije za Staru Čaršiju sa parkom u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.07.2017.

21.07.2017.

07.08.2017.
12.07.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-104/17

Nabavka dobara - tri putnička motorna vozila
Dokumentacija30.06.2017.08.07.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-103/17

Radovi na izgradnji ograde oko Filterskog postrojenja i trotoara u ul. Hadžet u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.06.2017.

12.07.2017.

01.08.2017.
10.07.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-99/17

Radovi na dislokaciji dalekovoda 10kv između TS „Tepe“ i TS „Filter-1“ u dužini četiri stubna polja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.06.2017.

12.07.2017.

18.07.2017.
10.07.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-100/17

Radovi na izgradnji vodovoda Pobrđe-Ivanča-Dojeviće u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.06.2017.

12.07.2017.

15.09.2017.
06.07.2017

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-88/17

Nabavka reprezentativnog biljnog materijala-sezonsko cveće, ukrasno šiblje i drugo (sa dostavom i sadnjom na teritoriji grada Novog Pazara)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.06.2017.

12.07.2017.

17.07.2017.
06.07.2017

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-81/17

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o obustavi postupka
23.06.2017.

29.06.2017.

06.07.2017.
03.07.2017

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-94/17

Radovi na izgradnji elektro energetske linije ulične rasvete u Biserovačkoj ulici i u delu ulice Lukare-Jukovača
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.06.2017.

13.07.2017.

18.07.2017.
30.06.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-92/17

Izgranja fekalne kanalizacije, Pobrđe pravac ka Ivanči
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.06.2017.

03.07.2017.
28.06.2017

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-91/17

Radovi na uređenju dela fasade na krovnoj ravni zgrade Gradske uprave grada Novog Pazara
Dokumentacija23.06.2017.29.06.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-95/17

Nabavka dobara-tri putnička motorna vozila
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
20.06.2017.

30.06.2017.
28.06.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-93/17

Radovi na izgradnji ograde oko Filterskog postrojenja i trotoara u ul. Hadžet u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
20.06.2017.

30.06.2017.
28.06.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-90/17

Radovi na osvetljenju Atletskog stadiona i pomoćnih terena u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odgovori na postavljena pitanja
16.06.2017.

19.06.2017.

21.06.2017.
27.06.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-82/17

Nabavka materijala za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija II
16.06.2017.

30.06.2017.

04.08.2017.

04.08.2017.
27.06.2017.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-89/17

Dobra: nabavka atletske opreme i rekvizita za opremanje atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.06.2017.

03.07.2017.
23.06.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-86/17

Korekcija Nacrta Plana detaljne regulacije za Staru Čaršiju sa parkom u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
15.06.2017.

29.06.2017.
23.06.2017.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Radovi - 404-83/17

Izgranja fekalne kanalizacije u selu Joloviće u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.06.2017.

03.07.2017.

27.07.2017.
23.06.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-79/17

Nabavka usluga-usluge održavanja i popravki vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.06.2017.

30.06.2017.
23.06.2017.

-
Otvoreni postupak javne nabavke| Radovi - OPJN 404-72/17

Radovi na uređenju prilazne saobraćajnice hotelu Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Drugo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.05.2017.

07.06.2017.

07.06.2017.

16.06.2017.

27.06.2017.

12.07.2017.
21.06.2017.

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke| Radovi - OPJN 404-71/17

Radovi na sanaciji i adaptaciji u OŠ “Stefan Nemanja” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.05.2017.

24.05.2017.

30.06.2017.

01.08.2017.
21.06.2017

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti - narudžbenica | Usluge - JNMV 404-75/17

Geodeske usluge
Dokumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije
31.05.2017.

02.06.2017.
08.06.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-68/17

Nabavka tuja za sadnju slobodnih zemljanih površina na šetalištu od Zelene pijace do hotela „Vrbak“
Dokumentacija23.05.2017.31.05.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-67/17

Nabavka dobara- kancelarijskog materijala (kopi papir A/3 i A/4)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.05.2017.

05.06.2017.

21.06.2017.
31.05.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-66/17

Nabavka usluga-usluge održavanja i popravki vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
23.05.2017.

05.06.2017.
31.05.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-69/17

Radovi na uređenju ulaza na tribine Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.05.2017.

07.06.2017.

19.06.2017.
30.05.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-54/17

Završni radovi na izgradnji hotela u ulici Hadžet u Novom Pazaru – II faza
Dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije
28.04.2017.

10.05.2017.
29.05.2017.

-
Otvoreni postupak javne nabavke| Usluge - OPJN 404-44/17

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i razvoj postrojenja za pripremu vode za piće “Hadžet” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljeno pitanje

Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.04.2017.

15.05.2017.

16.05.2017.

16.05.2017.

07.06.2017.

22.06.2017.
29.05.2017.

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke| Radovi - OPJN 404-50/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
26.04.2017.

31.05.2017.
26.05.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-60/17

Dobra: nabavka materijala za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija I

Odluka o obustavi postupka - Partija II i III

Obaveštenje o obustavi postupka - Partija II i III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija I
12.05.2017.

01.06.2017.

01.06.2017.

12.06.2017.

27.06.2017.
22.05.2017.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-57/17

Radovi na izgradnji elektro energetske linije ulične rasvete u Biserovačkoj ulici i u delu ulice Lukare-Jukovača
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
10.05.2017.

22.05.2017.
18.05.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-58/17

Radovi na izradi hidroizolacije betonske konstrukcije betonskih tribina Atletskog stadiona
Dokumentacija09.05.2017.17.05.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-55/17

Radovi: nabavka i montaža stolica za tribine atletskog stadiona
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.05.2017.

05.05.2017.

01.06.2017.

27.06.2017.
12.05.2017.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke| Radovi - OPJN 404-42/17

Radovi na spoljno (parterno) uređenje KP br. 4856/1 KO Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.04.2017.

31.05.2017.
19.05.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-43/17

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Zahtev za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.04.2017.

23.05.2017.

14.09.2017.
05.05.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-52/17

Nabavka dobara - kancelarijskog materijala
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
27.04.2017.

10.05.2017.
05.05.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-51/17

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
27.04.2017.

18.05.2017.
09.05.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-48/17

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora
27.04.2017.

05.05.2017.

22.05.2017.
08.05.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-49/17

Usluge socijalne zaštite
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.04.2017.

28.04.2017.

03.05.2017.

09.05.2017.

16.05.2017.
03.05.2017.

-

08.05.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-47/17

Radovi na izradi zaštitnih vetrobrana sa severne strane Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
25.04.2017.

09.05.2017.
03.05.2017.

-
Otvoreni postupak javne nabavke| Radovi - OPJN 404-29/17

Radovi na sanaciji i adaptaciji u O.Š. „Stefan Nemanja“ u Novom Pazaru
Dokumentacija21.03.2017.20.04.2017.
Otvoreni postupak javne nabavke| Dobra - OPJN 404-30/17

Nabavka dobara - električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2017.

25.04.2017.

30.05.2017.
16.04.2017

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-38/17

Nabavka usluga - usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
05.04.2017.

21.04.2017.
13.04.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-36/17

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.04.2017.

04.05.2017.

14.06.2017.
12.04.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-34/17

Usluge posredovanja pri kupovini avionskih karata, hotelskog smeštaja i osiguranja za potrebe službenih putovanja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.03.2017.

12.04.2017.

09.05.2017.
06.04.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-24/17

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija08.03.2017.07.04.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-20/17

Električna energija
Dokumentacija07.03.2017.06.04.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-33/17

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih i telefaks aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara
Dokumentacija23.03.2017.31.03.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-28/17

Nabavka robe i materijala dohodovnih aktivnosti za ekonomsko osnaživanje korisnika
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija III
23.03.2017.

13.04.2017.

15.05.2017.

15.05.2017.

19.05.2017.
31.03.2017.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-31/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
16.03.2017.

29.03.2017.
24.03.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-27/17

Radovi na izgradnji cevastog kolektora na delu potoka u naselju Gornji Šutenovac u Novom Pazaru
Dokumentacija16.03.2017.24.03.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-26/17

Nabavka dobara - kancelarijski materijal
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.03.2017.

22.03.2017.

11.04.2017.
20.03.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-21/17

Nabavka usluga - pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru/a>
03.03.2017.

14.03.2017.

16.03.2017.
13.03.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-19/17

Nabavka guma i ostalog materijala za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2017.

14.03.2017.

21.03.2017.
10.03.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-18/17

Osiguranje građevinskih objekata i opreme
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru/a>
01.03.2017.

10.03.2017.

29.03.2017.
09.03.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-13/17

Građevinsko zanatski radovi na objektu Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.02.2017.

15.03.2017.
03.03.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-16/17

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora/a>
23.02.2017.

13.03.2017.

27.03.2017.

18.09.2017.
03.03.2017.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-12/17

Radovi: Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju hidrauličnog putničkog lifta u objektu Doma zdravlja u Novom Pazaru
Dokumentacija22.02.2017.02.03.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-5/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija10.02.2017.24.02.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-8/17

Nabavka građevinskog materijala za potrebe interno raseljenih lica na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.02.2017.

03.03.2017.

27.03.2017.
22.02.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-7/17

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka- Partija I

Odluka o dodeli ugovora - Partija II
13.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.
21.02.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-6/17

Kancelarijski nameštaj za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.02.2017.

03.03.2017.

22.03.2017.
22.02.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-2/17

Ugostiteljske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.02.2017.

20.02.2017.

27.02.2017.
13.02.2017.

-

-

2016.

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-182/16

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
20.12.2016

29.12.2016

04.01.2017
28.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-180/16

Radovi na izgradnji NN mreže za priključenje pumpne stanice za prepunpavanje vode u naselju Mur u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.12.2016

28.12.2016

04.01.2017
23.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-179/16

Nabavka računarske opreme za potrebe uvođenja GIS-a
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.12.2016

28.12.2016

25.01.2017
22.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-181/16

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže za dečije obdanište u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2016

27.12.2016

10.01.2017
22.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-178/16

Radovi na montaži trafostanice za potrebe Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2016

30.12.2016

10.01.2017
21.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-171/16

Radovi na izgradnji dela niskonaponske mreže za Zahitović Senidu
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2016

27.12.2016

29.12.2016
21.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-176/16

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.12.2016

21.12.2016

27.12.2016
19.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-174/16

Izrada idejnog rešenja, projekata za građevinsku dozvolu i projekata za izvođenje rekonstrukcije postojeće regulacije u zoni mosta kod poslovnog centra „Jošanica“ u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.12.2016

27.12.2016

13.01.2017
16.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-173/16

Radovi na sanaciji dela ulice Zenuna Haskovica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.12.2016

27.12.2016

10.01.2017
16.12.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-172/16

Radovi na izgradnji cevastog kolektora na delu potoka u naselju Gornji Šutenovac u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
07.12.2016

27.12.2016
15.12.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-170/16

Radovi: Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju hidrauličnog putničkog lifta u objektu Doma zdravlja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja
01.12.2016

07.12.2016
09.12.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-165/16

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija07.11.201607.12.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-166/16

Nabavka dobara-dva putnička motorna vozila
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora
10.11.2016

14.11.2016

22.11.2016
18.11.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-164/16

Nabavka stabala za uređenje zelenih površina
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
02.11.2016

18.11.2016
10.11.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-158/16

Nabavka- izgradnja tehničkih usporivača brzine „ležecih policajaca“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.10.2016

16.11.2016

14.12.2016
07.11.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-160/16

Nabavka građevinskog materijala za potrebe interno raseljenih lica na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.10.2016

31.10.2016


31.10.2016


31.10.2016

16.11.2016

30.11.2016
04.11.2016

-


07.11.2016


-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-157/16

Radovi na sanaciji dela ulice Zenuna Haskovica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
27.10.2016

16.11.2016
07.11.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-161/16

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Barakovci u ulici Hercegovačka u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.10.2016

16.11.2016

08.12.2016
04.11.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-152/16

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju hidrauličnog putničkog lifta u objektu Doma zdravlja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
27.10.2016

18.11.2016
04.11.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-154/16

Radovi na sanaciji dela ulice Zenuna Haskovića na Sopoćansku u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
26.10.2016

16.11.2016
03.11.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-153/16

Radovi na izgradnji cevastog kolektora na delu potoka u naselju Gornji Šutenovac u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
26.10.2016

18.11.2016
03.11.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-155/16

Rekonstrukcija NN mreže i DV mreže 10kv za potrebe izgradnje Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora
25.10.2016

28.10.2016

17.11.2016
03.11.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-151/16

Izgranja fekalne kanalizacije u selu Jolovice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2016

04.11.2016

18.11.2016
01.11.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-148/16

Radovi na adaptaciji prostorija arhiva Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.10.2016

25.10.2016

10.11.2016
20.10.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-141/16

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Barakovci u ulici Hercegovačka u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
06.10.2016

20.10.2016

26.10.2016
14.10.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-140/16

Radovi na parternom uređenju oko gradskog trga, staza od mosta do hotela Vrbak u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.10.2016

20.10.2016

07.11.2016
13.10.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-139/16

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.10.2016

13.10.2016

-

25.10.2016

10.11.2016
11.10.2016

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-136/16

Sanacija dela ulice „Biserovačka“ sa potpornim zidom
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.10.2016

20.10.2016

10.11.2016
11.10.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-137/16

Radovi na sanaciji dela ulice Zenuna Haskovića u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
30.09.2016

21.10.2016
10.10.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-127/16

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
29.09.2016

01.11.2016
29.10.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-125/16

Radovi na izradi ograde NIVEA igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.09.2016

29.09.2016

10.10.2016
28.09.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-124/16

Radovi na izgradnji potpornih zidova Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
16.09.2016

27.09.2016

10.10.2016

13.12.2016
26.09.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-123/16

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija16.09.201626.09.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-118/16

Kancelarijski materijal za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove gada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.09.2016

23.09.2016

10.10.2016
19.09.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-116/16

Nabavka usluga-usluge mobilne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.08.2016

26.08.2016

08.09.2016

03.10.2016
01.09.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-114/16

Radovi na izradi ograde oko Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Dopuna konkursne dokumentacije

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.08.2016

23.08.2016

24.08.2016

24.08.2016

14.09.2016

29.09.2016
29.08.2016

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-115/16

Radovi na izgradnuji potpornih zidova Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka
19.08.2016

22.08.2016

25.08.2016

25.08.2016

02.09.2016
29.08.2016

-

-

31.08.2016

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-97/16

Nabavka dva nova putnička motorna vozila
Dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
02.08.2016

26.08.2016

30.08.2016
01.09.2016

-

05.09.2016
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-99/16

Građevinski radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu Novi Pazar – Varevo
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
01.08.2016

14.09.2016
31.08.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-107/16

Radovi na izradi i izgradnji metalne zaštitne pešačke ograde u blizini osnovnih škola u Novom Pazaru u dužini od 800m
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.08.2016

30.08.2016
23.08.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-108/16

Nabavka tehničkih usporivača brzine „ležecih policajaca“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija I

Odluka o obustavi postupka - Partija II
15.08.2016

30.08.2016

30.08.2016
23.08.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-111/16

Građevinski radovi na sanaciji mostova
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
12.08.2016

30.08.2016
22.08.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-110/16

Radovi na sanaciji dela ulice Zenuna Haskovica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
12.08.2016

30.08.2016
23.08.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-109/16

Radovi na izgradnji cevastog kolektora na delu potoka u naselju Gornji Šutenovac u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
12.08.2016

30.08.2016
23.08.2016

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-94/16

Radovi na uređenju i revitalizaciji lokalnih puteva na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora
22.07.2016

26.08.2016

29.09.2017
22.08.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-106/16

Radovi na izgradnji potpornog zida u naselju Bukreš, ulica Pante Gajić u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2016

14.09.2016

28.10.2016
19.08.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-98/16

Nabavka radova-uklanjanje bespravno podignutih objekata za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija09.08.201617.08.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-105/16

Nabavka, isporuka i montaža fiksnog i pokretnog poličnog regala za potrebe Gradske Uprave Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
05.08.2016

25.08.2016
15.08.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-104/16

Radovi na adaptaciji prostorija arhiva Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
04.08.2016

25.08.2016
12.08.2016
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-87/16

Izrada idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za izgradnju bujične pregrade i protiverozione radove na Jusuf potoku u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
01.08.2016

12.08.2016
09.08.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-84/16

Izrada idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za izgradnju bujične pregrade i protiverozione radove na Lečkoj reci iznad naselja Zaguljača
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.07.2016

12.08.2016

22.08.2016
05.08.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-83/16

Izrada idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje za izgradnju regulacije na Jusuf potoku u dužini od 700m
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.07.2016

12.08.2016

23.08.2016
05.08.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-92/16

Kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije 30-100 mm za grejnu sezonu 2016/17.godinu i drva za ogrev
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.07.2016

08.08.2016

25.08.2016
02.08.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-88/16

Nabavka usluga-usluge održavanja i popravki vozila pežo za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.07.2016

04.08.2016

19.08.2016
29.07.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-89/16

Radovi na izradi ograde NIVEA igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.07.2016

01.08.2016

10.08.2016
27.07.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-85/16

Ispitivanje površinskih voda, kvaliteta zemljišta, merenje jačine buke u životnoj sredini i merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.07.2016

21.07.2016

02.08.2016

19.08.2016
26.07.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-90/16

Usluge socijalne zaštite
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2016

28.07.2016

09.08.2016
25.07.2016

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-76/16

Građevinski radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu Novi Pazar – Varevo
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o obustavi postupka
22.06.2016

01.07.2016

29.07.2016
22.07.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-86/16

Građevinski radovi na sanaciji mostova
Dokumentacija13.07.201621.07.2016
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-81/16

Eksterna revizija konsolidovanog završnog računa Grada Novog Pazara za 2015. godinu
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.07.2016

28.07.2016

10.08.2016
18.07.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-80/16

Nabavka personalnih dosijea za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija08.07.201618.07.2016
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-72/16

Nabavka radova-uklanjanje bespravno podignutih objekata za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija30.06.201608.07.2016
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-77/16

Građevinski radovi na sanaciji mostova
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
28.06.2016

08.07.2016

15.07.2016
07.07.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-71/16

Produženje licenci za korišcenje antivirusne zaštite za potrebe Gradske uprave Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.06.2016

13.07.2016

09.08.2016
04.07.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-70/16

Osiguranje radnika od posledica nesrecnog slucaja (nezgoda) i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slucaj teže bolesti i hirurških intervencija
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.06.2016

22.06.2016

08.07.2016

21.07.2016
27.06.2016

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-59/16

Softver za potrebe uvodenja GIS-a za grad Novi Pazar
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2016

08.06.2016

15.07.2016

29.07.2016
27.06.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-69/16

Građevinski radovi na sanaciji mostova
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
13.06.2016

22.06.2016

27.06.2016
21.06.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-68/16

Ugostiteljske usluge na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.06.2016

22.06.2016

27.06.2016
17.06.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi- JNMV 404-66/16

Radovi na sanaciji oštecenih lokalnih puteva na teritoriji grada Novog Pazara u dužini 3.625 m
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.06.2016

21.06.2016

08.07.2016
10.06.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-64/16

Usluge održavanja i popravki vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o obustavi postupka - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
23.05.2016

01.06.2016

01.06.2016

08.06.2016
31.05.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-63/16

Nabavka personalnih dosijea za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka
19.05.2016

06.06.2016

28.06.2016
27.05.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi- JNMV 404-62/16

Sanacija kosine i trupa puta na lokalnom putu Kruševački put – Belanska u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.05.2016

01.06.2016

07.06.2016
20.05.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi- JNMV 404-61/16

Građevinski radovi na sanaciji mostova
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka
12.05.2016

30.05.2016

17.06.2016
20.05.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-56/16

Nabavka GPS prijemnik za potrebe uvodenja GIS-a
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.05.2016

27.05.2016

13.07.2016
18.05.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi- JNMV 404-58/16

Građevinsko zanatski radovi na objektu SSU „Pendik“ u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
06.05.2016

15.06.2016
16.05.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-57/16

Izrada tehničke kontrole projekta : “Izgradnja vodovodne mreže u ulici 12.Srpske brigade u Novom Pazaru“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru/a>
06.05.2016

30.05.2016

10.06.2016
16.05.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-51/16

Uklanjanje bespravno podignutih objekata za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
22.04.2016

05.05.2016
04.05.2016

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-52/16

Radovi na sanaciji oštecenih lokalnih puteva na teritoriji grada Novog Pazara u dužini 3.625 m
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
19.04.2016

17.05.2016
29.04.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-54/16

Nabavka tonera i ostalog materijala za racunare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.04.2016

10.05.2016

30.05.2016
27.04.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-53/16

Nabavka dobara-polovno putarsko vozilo
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.04.2016

05.05.2016
27.04.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-50/16

Matricni štampac za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.04.2016

06.05.2016

30.05.2016
22.04.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-45/16

Izgradnja vodovodne mreže u ulici 12. Srpske brigade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
13.04.2016

05.05.2016

06.05.2016
22.04.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-44/16

Građevinsko zanatski radovi na objektu SSU „Pendik“ u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
05.04.2016

15.04.2016
13.04.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-29/16

Nabavka GPS prijemnika za potrebe uvodenja GIS-a
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
04.04.2016

05.04.2016

15.04.2016

25.04.2016
12.04.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-41/16

Nabavka cveća i rasada za potrebe uređenja grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.03.2016

15.04.2016

10.05.2016
11.04.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-40/16

Nabavka tonera i ostalog materijala za racunare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
31.03.2016

11.04.2016
08.04.2016

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-30/16

Računari i računarska oprema za potrebe uvođenja GIS-a
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.03.2016

15.04.2016

07.06.2016
07.04.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-35/16

Nabavka usluga-usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2016

07.04.2016

13.05.2016
02.04.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-33/16

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih i telefaks aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2016

31.03.2016

08.04.2016

13.04.2016
05.04.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-31/16

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2016

12.04.2016

13.05.2016
04.04.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-15/16

Izrada projekta za izgradnju vodovodne mreže u ulici 12.Srpske brigade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
24.03.201601.04.2016
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-38/16

Radovi na izgradnji tribina i podtribinskog prostora na objektu atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.03.2016

30.03.2016

30.03.2016

30.05.2016

04.07.2016
22.04.2016

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-32/16

Radovi na investicionom održavanju ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenja konkursne dokumentacije

Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pojašnjenja druge izmene konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o obustavi postupka
15.03.2016

07.04.2016

07.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

11.04.2016

27.05.2016

08.06.2016

16.11.2016

29.11.2016

25.04.2017
18.04.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra- OPJN 404-20/16

Nabavka dobara-električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obavestenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2016

30.03.2016

11.04.2016

10.05.2016
05.04.2016

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra- OPJN 404-17/16

Električna energija
Dokumentacija

Obavestenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2016

30.03.2016

12.04.2016

28.04.2016
05.04.2016

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-37/16

Nabavka dobara-polovno putarsko vozilo
Dokumentacija23.03.201631.03.2016
Javna nabavka male vrednosti | Radovi- JNMV 404-34/16

Radovi na izgradnji dela nisko naponske mreže na Dojeviću u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
16.03.201624.03.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-28/16

Nabavka kontejnera za otpad
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.03.2016

18.03.2016

18.03.2016

26.04.2016
25.03.2016

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi- OPJN 404-23/16

Radovi na sanaciji oštećenih lokalnih puteva na teritoriji grada Novog Pazara u dužini od 29.450 m
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora
10.03.2016

11.03.2016

28.03.2016
21.03.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-22/16

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2016

15.03.2016

23.03.2016
10.03.2016

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-19/16

Nabavka dobara- material za izgradnju vodovodne mreže
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
01.03.201609.03.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-21/16

Kancelarijski nameštaj za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.02.2016

07.03.2016

07.03.2016

17.03.2016

08.04.2016
11.03.2016

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra- OPJN 404-7/16

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Pitanja i odgovori I

Pitanja i odgovori II

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.02.2016

23.02.2016

04.03.2016

04.03.2016

17.03.2016

06.05.2016
10.03.2016

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-12/16

Osiguranje imovine
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.201603.03.2016
Javna nabavka male vrednosti | Radovi- JNMV 404-14/16

Radovi na izgradnji dela nisko naponske mreže na Dojeviću u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
18.02.201602.03.2016
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-9/16

Usluge posredovanja pri kupovini avionskih karata, hotelskog smeštaja i osiguranja za potrebe službenih putovanja
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zakljušenom ugovoru
17.02.201601.03.2016
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-13/16

Nabavka usluga-usluge održavanja-pranja vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
10.02.201618.02.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-7/16

JAVNA NABAVKA GASNOG ULJA EKSTRA LAKO EL
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
09.02.201617.02.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-11/16

Nabavka dobra - kancelarijski materijal
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.02.201611.02.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-10/16

Nabavka guma i ostalog materijala za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.02.201612.02.2016
Javna nabavka male vrednosti | Usluge- JNMV 404-8/16

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
01.02.201610.02.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-4/16

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.02.201609.02.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-6/16

Nabavka dobara - polovno putarsko vozilo
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
29.01.201608.02.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra- JNMV 404-3/16

Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
27.01.2016

-

-

-

01.11.2016
04.02.2016

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti oblikovana u 3 (tri) partije | Dobra- JNMV 404-2/16

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
27.01.201602.02.2016

2015.

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-180/15

Usluge nadzora na izgradnji Atletskog stadiona u Novom Pazaru - I faza
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.01.201619.01.2016
Javna nabavka male vrednosti |Usluge - JNMV 404-173/15

Izrada tehničke kontrole projekta “Izrada glavnog projekta za izgradnju pumpne stanice i crpnog cevovoda Paričko brado”
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.12.2015 08.01.2016
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-171/15

Izrada tehničke kontrole projekta: “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju gradske deponije “Golo brdo” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.12.2015 31.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-178/15

Izrada geotehničkog elaborata za potrebe saniranja klizišta na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka
22.12.201530.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-174/15

Nabavka opreme, alata i mašina za potrebe interno raseljenih lica
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija III
21.12.201529.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-175/15

Nabavka urbanog mobilijara
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.201528.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-172/15

Radovi na uređenju nastavka pristupne saobraćajnice osnovnoj školi i obdaništu na Dojeviću u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.12.201524.12.2015
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-160/15

Radovi na uređenju vodovodne i kanalizacione mreže u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.12.201511.01.2016
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-170/15

Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
10.12.201518.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-167/15

Nabavka dobara - polovno putarsko vozilo
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
03.12.201511.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-161/15

Izrada geotehnickog elaborata za potrebe saniranja klizišta na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
27.11.201507.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-165/15

Radovi na izgradnji potpornog zida u naselju Bukreš, ulica Pante Gajic
Dokumentacija25.11.201504.12.2015
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-156/15

Radovi na investicionom održavanju ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
23.11.2015

29.09.2017
23.12.2015

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-85/15

Izrade tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju postojeće deponije „Golo brdo“ u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovori na postavljlena pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.10.201516.11.2015
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge - OPJN 404-43/15

Usluge: Nabavka finansijske usluge – kredita za finasiranje kapitalnih investicionih rashoda
Dokumentacija

Obaveštenje o razvrstavanju

Odluka o kreditnom zaduženju

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o prvoj izmeni budžeta za 2015. godinu

Saglasnost za zaduženje

Statut grada Novog Pazara

Dopuna konkursne dokumentacije I

Dopuna konkursne dokumentacije II

Dopuna konkursne dokumentacije III

Dodatne informacije I

Dodatne informacije II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni Ugovora - 10.03.2016 god.

24.04.201525.05.2015