Pоčetna

       

Otvorene javne nabavke

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Radovi 404-110/23 - Radovi na izradi žičane ograde sa ulaznom kliznom kapijom na dečijem igralištu na parceli broj 4580/1 KO Postenje na Deževskom putu Javni poziv25.05.2023. 02.06.2023.
Poziv za podnošenje ponude za dugoročni kredit Javni poziv

Dokumentacija za banke
24.05.2023.

26.05.2023.
08.06.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-108/23 - Električna energija za Gradsku upravu, osnovne i srednje škole Javni poziv19.05.2023. 19.06.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-103/23 - Nabavka profesionalne peći za hranu kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-102/23 - Nabavka mašina za pranje tepiha kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-101/23 - Nabavka tende za kanal za pranje od polikarbonata kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-100/23 - Nabavka Lipo lasera kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-97/23 - Radovi na postavljanju gumene obloge na dečijem igralištu Javni poziv18.05.2023. 02.06.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-104/23 - Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JP "Zavod za urbanizam grada Novog Pazara" Javni poziv16.05.2023. 26.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-99/23 - Nabavka opreme i rekvizita za dečiju igraonicu kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv

Odluka o dodeli
15.05.2023.

25.05.2023.
19.05.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-95/23 - Nabavka mašina za dubinsko čišćenje kroz projekat "Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju" Javni poziv12.05.2023. 16.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-94/23 - Nabavka opreme i inventara za frizersko kozmetički salon kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv

Odluka o dodeli
10.05.2023.

24.05.2023.
15.05.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-86/23 - Nabavka aparata za potamnjivanje kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv09.05.2023. 12.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-85/23 - Nabavka mašina penomat za pranje automobila kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv

Odluka o dodeli
09.05.2023.

22.05.2023.
12.05.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-84/23 - Nabavka bele tehnike (klima i zamrzivač) kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv

Odluka o dodeli
09.05.2023.

22.05.2023.
12.05.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-83/23 - Nabavka mašina za šivenje tapaciranog nameštaja kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv09.05.2023. 12.05.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-75/23 - Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
10.04.2023.

18.05.2023.
03.05.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-77/23 - Gume i ostali materijal za vozila Gradske uprave Javni poziv06.04.2023. 18.04.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-54/23 - Opšte restoranske usluge za potrebe Gradske uprave Javni poziv27.03.2023. 03.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-49/23 - Izrada projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima kroz naselja na terotoriji Grada Novog Pazara sa potrebnim georeferenciranim podlogama Javni poziv-prečišćeni tekst14.03.2023. 04.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-28/23 - Nabavka vozila za obezbeđenje saobraćajnih nezgoda i vršenje uviđaja za potrebe MUP-a Javni poziv27.02.2023. 10.03.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje Usluge 404-30/23 - Usluge angažovanja udruženja ili NVO za realizaciju projekta “Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru na teritoriji grada Novog Pazara” i usluge prevoza Javni poziv06.04.2023. 10.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-31/23 - Izvođenje radova na izgradnji ulice 12. Srpske brigade Javni poziv24.02.2023. 13.03.2023.

Završene javne nabavke

2022.

2021.

2020.

2019.