Pоčetna

       

Otvorene javne nabavke

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Radovi 404-245/23 - Izrada i montaža nastrešnica za stajališta Dokumentacija11.12.2023. 19.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-244/23 - Održavanje i servisiranje vozila Gradske uprave Dokumentacija07.12.2023. 18.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-243/23 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara Dokumentacija05.12.2023. 15.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-240/23 - Izrada Plana kvaliteta vazduha Dokumentacija04.12.2023. 14.12.2023.
Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva | Usluge 404-241/23 - Usluge dizajna i animacije za dečija igrališta i uređenje javnih površina u sklopu projekta "Građani se pitaju" (ponovljeni postupak) Dokumentacija01.12.2023. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-237/23 - Radovi na uređenju javnih površina za potrebe realizacije akcije "Građani se pitaju" Javni poziv24.11.2023. 11.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-235/23 - Pčelarska oprema - Košnice (ponovljena Partija 1 iz postupka javne nabavke broj: 404-214/23) Javni poziv

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
24.11.2023.

07.12.2023.

07.12.2023.
04.12.2023.

-

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-231/23 - Uniforma Komunalne milicije Javni poziv22.11.2023. 29.11.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-228/23 - Softver za pripremu i sastavljanje, programskog budžeta, budžetsko računovodstvo, obračun zarada i naknada, likvidatura, prenos sredstava, osnovna sredstava i sitan inventar Izmenjen javni poziv21.11.2023. 05.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-229/23 - Zelenilo za potrebe realizacije akcije "Građani se pitaju" Javni poziv15.11.2023. 24.11.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-226/23 - Projektovanje dalekovoda 35/10 kv TS "Novi Pazar-1" do TS 35/10 "Bolnica" i TS 35/10 KV "Centar do TS 35/10 KV "Bolnica" Javni poziv - prečišćen tekst10.11.2023. 14.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-227/23 - Mobilijar i podloge za potrebe realizacije akcije "Građani se pitaju" Javni poziv - prečišćen tekst 209.11.2023. 25.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-225/23 - Izrada i montaža ulaznih aluminijumskih vrata na stambenim zgradama na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv - prečišćen tekst

Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Odluka o dodeli

Obaveštenje o dodeli
09.11.2023.

-

28.11.2023.

12.11.2023.
27.11.2023.

-

-

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-219/23 - Dopuna uniforme Komunalne milicije Javni poziv

Odluka o obustavi
08.11.2023.

17.11.2023.
16.11.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-223-23 - Građevinski radovi za II fazu izgradnje Smart City Centra Javni poziv08.11.2023. 04.12.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-222-23 - Radovi na uređenju trotorara ul.Save Kovačevića u dužini od 610m (od "Lađara" do hotela "Paša") Javni poziv08.11.2023. 23.11.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-220/23 - Nabavka ručnih časovnika Javni poziv

Odluka o dodeli
07.11.2023.

28.11.2023.
17.11.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-215/23 - Nabavka metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike Javni poziv

Odluka o dodeli
06.11.2023.

01.12.2023.
13.11.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-216/23 - Mašine za obradu zemljišta, zaštitu biljnih kultura,sadnju, berbu, pripreme stočne hrane i opreme u stočarstvu Javni poziv

Odluke o dodeli za partiju 1 i 2

Obaveštenje o dodeli
01.11.2023.

21.11.2023.

24.11.2023.
10.11.2023.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-213/23 - Nabavka troslojne folije za plastenike i folije za vrata Javni poziv30.10.2023. 09.11.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-212/23 - Oprema za navodnjavanje i crevo za dovod vode Javni poziv - prečišćen tekst

Odluka o dodeli
30.10.2023.

24.11.2023.
20.11.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-214/23 - Nabavka pčelarske opreme Javni poziv

Odluka o obustavi za partiju 1

Obaveštenje o obustavi za partiju 1

Odluka o dodeli za partiju 2

Obaveštenje o obustavi partije
27.10.2023.

21.11.2023.

21.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.
06.11.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-210/23 - Usluge stručnog konzervatorskog nadzora nad radovima Rekonstrukcije, sanacije i restauracije Altun alem džamije u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli
23.10.2023.

08.11.2023.
30.10.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-207-23 - Izvođenje završnih radova na postavljanju završnog sloja poda i krečenje prostorija u objektu koji se nalazi u selu Miščoće i koristi se za prijem turista i verske obrede Javni poziv

Odluka o dodeli
18.10.2023.

28.11.2023.
02.11.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-206-23 - Izrada projektno tehničke dokumentacije i izvođenje radova na postavljanju i montiranju četiri plutajuće pregrade za prikupljanje ambalažnog otpada na rekama raška, Deževska reka, Jošanica i Ljudska reka Javni poziv

Odluka o dodeli
16.10.2023.

28.11.2023.
10.11.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-203/23 - Usluge fiksne telefonije i interneta ( Gradska uprava, osnovne i srednje škole i drugi korisnici ) Javni poziv

Odluka o dodeli
13.10.2023.

07.11.2023.
23.10.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-198/23 - Usluge štampe za potrebe Skupštine grada Novog Pazara Javni poziv12.10.2023. 20.10.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-204/23 - Nabavka i ugradnja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja - ležećih policajaca Javni poziv

Odluka o dodeli
11.10.2023.

27.10.2023.
23.10.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-195-23 - Izgradnja zgrade za socijalno stanovanje u ulici Sutjeska u Novom Pazaru Javni poziv - prečišćen tekst

Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Odluka o dodeli
05.10.2023.

09.11.2023.

01.12.2023.
24.11.2023.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-188-23 - Radovi na izgradnji prihvatilišta za pse i mačke (II faza) Javni poziv-prečišćen tekst29.09.2023. 16.10.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-190/23 - Nabavka audio i video opreme za opremanje svečane sale Kulturnog centra Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
28.09.2023.

06.10.2023.
02.10.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-189/23 - Nabavka kancelarijskog nameštaja (konferencijske stolice, stolovi...) za opremanje svečane sale Kulturnog centra Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
28.09.2023.

06.10.2023.
02.10.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-181/23 - Nabavka posuda za reciklažu otpadne sirovine (papir,staklene flaše,limenke i PVC ambalaže) za Grad Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
22.09.2023.

05.10.2023.
02.10.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-180-23 - Sanacija stepeništa u zgradi za društvene delatnosti Javni poziv20.09.2023. 05.10.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-179-23 - Izvođenje radova na izgradnji dela ogradnog zida školskog dvorišta O.Š. Ćamil Sijarić u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli
20.09.2023.

19.10.2023.
05.10.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-178/23 - Nabavka promotivnog materijala za projekat “Rekonstrukcija Hercegovačke ulice u Novom Pazaru” Javni poziv

Odluka o dodeli
13.09.2023.

27.10.2023.
15.09.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-175-23 - Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
30.08.2023.

18.10.2023.
19.09.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-174-23 - Radovi na izgradnji prihvatilišta za pse i mačke (II-faza) Javni poziv29.08.2023. 13.09.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-171/23 - Nabavka katamarana za potrebe čišćenja i održavanja jezera Gazivode Javni poziv

Odluka o dodeli
25.08.2023.

27.09.2023.
19.09.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-167/23 - Nabavka mobilijara parternog prostora – rasveta za potrebe realizacije projekta “Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru na teritoriji grada Novog Pazara” Javni poziv

Odluka o dodeli
21.08.2023.

13.09.2023.
23.08.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-168/23 - Nabavka mobilijara parternog prostora - Posude za odlaganje otpada za potrebe realizacije projekta “Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru na teritoriji grada Novog Pazara” Javni poziv

Odluka o dodeli
21.08.2023.

13.09.2023.
23.08.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-165/23 - Nabavka dečijih auto sedišta i edukacija roditelja na temu "Značaj upotrebe sigurnosnih sistema" Javni poziv

Odluka o dodeli
09.08.2023.

11.09.2023.
21.08.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-146-23 - Unapređenje versko turističke infrastrukture u Novom Pazaru-Rekonstrukcija, sanacija i restauracija Altun-alem džamije u Novom Pazaru Javni poziv04.08.2023. 29.08.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-160-23 - Radovi na tekućem održavanju mašinskih instalacija Osnovne škole "Vuk Karadžić" Novi Pazar Javni poziv28.07.2023. 14.08.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-155/23 - Energenti za potrebe Gradske uprave, osnovne i srednje škole i druge korisnike za grejnu sezonu 2023/2024 Javni poziv

Odluka o dodeli

Odluka o dodeli
21.07.2023.

08.09.2023.

18.09.2023.
28.08.2023.

-

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-136/23 - Izrada projekata za "zone škola"- Đura Jakšić, Dositej Obradović, Halifa bin Zaid al Nahjan i Jovan Jovanović Zmaj Javni poziv

Odluka o obustavi
03.07.2023.

04.10.2023.
11.07.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-131/23 - Električna energija - opšta potrošnja Javni poziv22.06.2023. 17.07.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-122/23 - Radovi na rekonstrukciji kotlarnice u Gimnaziji u Novom Pazaru Javni poziv - prečišćeni tekst 5

Odluka o dodeli
21.06.2023.

30.11.2023.
02.11.2023.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-130/23 - Nabavka novog vozila za sakupljanje tekstilnog otpada (šasija sa kabinom motorom) sa hidrauličnonm presom za vozilo za sakupljanje tekstilnog otpada Javni poziv20.06.2023. 30.06.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-123/23 - Nabavka pčelarske opreme - košnica Javni poziv13.06.2023. 22.06.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-115/23 - Električna energija - javna rasveta Javni poziv12.06.2023. 17.07.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-112/23 - Automobilsko gorivo Javni poziv31.05.2023. 12.06.2023.
Poziv za podnošenje ponude za dugoročni kredit Javni poziv

Dokumentacija za banke
24.05.2023.

26.05.2023.
08.06.2023.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-103/23 - Nabavka profesionalne peći za hranu kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-102/23 - Nabavka mašina za pranje tepiha kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-101/23 - Nabavka tende za kanal za pranje od polikarbonata kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-100/23 - Nabavka Lipo lasera kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv18.05.2023. 19.05.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-97/23 - Radovi na postavljanju gumene obloge na dečijem igralištu Javni poziv18.05.2023. 02.06.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-86/23 - Nabavka aparata za potamnjivanje kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv09.05.2023. 12.05.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-83/23 - Nabavka mašina za šivenje tapaciranog nameštaja kroz projekat „Novi Pazar za inovativna rešenja u zapošljavanju“ Javni poziv09.05.2023. 12.05.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-77/23 - Gume i ostali materijal za vozila Gradske uprave Javni poziv06.04.2023. 18.04.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-54/23 - Opšte restoranske usluge za potrebe Gradske uprave Javni poziv27.03.2023. 03.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-49/23 - Izrada projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima kroz naselja na terotoriji Grada Novog Pazara sa potrebnim georeferenciranim podlogama Javni poziv-prečišćeni tekst14.03.2023. 04.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-28/23 - Nabavka vozila za obezbeđenje saobraćajnih nezgoda i vršenje uviđaja za potrebe MUP-a Javni poziv27.02.2023. 10.03.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje Usluge 404-30/23 - Usluge angažovanja udruženja ili NVO za realizaciju projekta “Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru na teritoriji grada Novog Pazara” i usluge prevoza Javni poziv06.04.2023. 10.04.2023.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-31/23 - Izvođenje radova na izgradnji ulice 12. Srpske brigade Javni poziv24.02.2023. 13.03.2023.

Završene javne nabavke

2022.

2021.

2020.

2019.