Pоčetna

       

Otvorene javne nabavke

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-3/20

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda), dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija i smrt usled bolesti, 66512000 usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja, 6651100 usluge životnog osiguranja
Dokumentacija16.10.2020.26.10.2020.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-3/20

Usluge snimanja podzemnih instalacija u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija15.10.2020.23.10.2020.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-2/20

Usluge održavanja i servisiranja vozila Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija14.10.2020.23.10.2020.
Poziv za podnošenje ponuda | Radovi – JNMV 404-131/20

Radovi na skidanju sloja zemlje, nivelacija i postavljanje tepih trave (busena) na Rekreacionom centru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
25.09.2020.

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Poziv za podnošenje ponuda | Radovi – JNMV 404-130/20

Radovi na uklanjanju viška zemlje sa severnog bedema radi nastavka arheološkog istraživanja u Gradskom parku
Dokumentacija

Odluka o dodeli
25.09.2020

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-78/20

Usluge socijalne zaštite
Dokumentacija07.05.2020.15.05.2020.
Pregovarački postupak | Radovi – JNMV 404-253/19

Dodatni, nepredviđeni radovi na rekonstrukciji zgrade „Gimnazije“ u Novom Pazaru
Dokumentacija12.11.2019.-

Završene javne nabavke

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-121/20

Nabavka energenata - 09111000 - ugalj za ogrev, 03410000 – drva za ogrev, 09111400 – goriva na bazi drveta, 09135100 – lož ulje
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli
06.08.2020.

17.08.2020.

21.08.2020.

26.08.2020.

18.09.2020.
07.09.2020.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-110/20

Nabavka kancelarijskog materijala
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.06.2020.

18.06.2020.

25.08.2020.

08.09.2020.
24.06.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-82/20

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za objekat – kombinovana dečija ustanova “Naše dete” u ulici Gojka Bačanina u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.05.2020

17.08.2020.

26.08.2020.
04.06.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-119/20

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara,
Dokumentacija

Odluka o dodeli
30.06.2020.

20.07.2020.
08.07.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-71/20

Nabavka dobara - električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
07.05.2020.

20.07.2020.
08.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-108/20

Medicinska oprema za potrebe Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Doma zdravlja Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.06.2020.

21.07.2020.

07.08.2020.
16.06.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-103/20

Usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
01.06.2020.

08.07.2020.
09.06.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-77/20

Nabavka dobara-električne energije za opštu potrošnju u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženu roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli
13.05.2020.

09.06.2020.

09.06.2020.

03.08.2020.
11.06.2020.

-

15.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-79/20

Nabavka i isporuka klupa za opremanje grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
08.05.2020.

28.05.2020.
18.05.2020.

-
Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavke | Radovi – JNMV 404-61/20

Rušenje i razbijanje zgrada, zemljani radovi
Dokumentacija

Odluka o obustavi
21.04.2020.

10.06.2020.
22.05.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-64/20

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.04.2020.

18.05.2020.
15.05.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-72/20

Električna energija
Dokumentacija

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
29.04.2020.

20.05.2020.

10.06.2020.
29.05.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-73/20

Nabavka sadnica cveća (sa dostavom i sadnjom na teritoriji grada Novog Pazara)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.04.2020.

15.05.2020.

01.06.2020.
07.05.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-87/20

Radovi na zameni stolarije radi unapredjenja energetskih svojstava zgrada na teritoriji grada Novog Pazara KO Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
20.05.2020.

10.06.2020.
28.05.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-70/20

Nabavka terenskog vozila za potrebe Doma zdravlja Novi Pazar
Dokumentacija

Poziv sa izmenjenim datumom

Pitanja i odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Treća izmena konkursne dokumentacije
30.04.2020.

05.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.
08.06.2020.

-

-

-

12.05.2020.

-

14.05.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-80/20

Nabavka 40 klima uređaja (isporuka, ugradnja i puštanje u rad) za potrebe Predškolske ustanove Mladost Novi Pazar
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2020.

14.05.2020.

26.05.2020.

05.06.2020.
18.05.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-106/20

Radovi (tekuće održavanje) na izgradnji platoa ispred sportske hale "Izudin Šušević" u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženu roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
02.06.2020.

10.06.2020.

10.06.2020.

18.06.2020.
10.06.2020.

-

12.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-59/20

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Odluka o dodeli
21.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

28.04.2020.

30.04.2020.

13.05.2020.
29.04.2020.

-

-

04.05.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-65/20

Ozelenjavanje platoa na Rekreacionom centru (nabavka, isporuka i sadnja sadnica)
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.04.2020.

30.04.2020.

15.05.2020.
24.04.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-58/20

Radovi na zameni stolarije na sportskoj hali-Izudin Šušević u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Izmenjen predmer i predračun radova

Drugo obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

14.04.2020.

14.04.2020.

17.04.2020.

28.04.2020.

07.05.2020.
13.04.2020.

-

-

16.04.2020.

-

21.04.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-55/20

Nabavka opreme za ugostiteljstvo, proizvodnju hrane i ketering
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

07.04.2020.

08.05.2020.

05.06.2020.
10.04.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-52/20

Nabavka opreme za frizerski salon za realizaciju projekta „Održive zajednice u Sandžaku – od mere do karijere“
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

08.05.2020.

01.06.2020.
10.04.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-54/20

Tekstilne mašine
Dokumentacija

Odluka o dodeli
02.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-53/20

Mašine za proizvodnju nameštaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli
01.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-35/20

Računari i računarska oprema za potrebe implementacije projekta „eUpravaUprava po meri građana“
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli
16.03.2020.

20.03.2020.

06.04.2020.
24.03.2020.

27.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-47/20

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2020.

03.04.2020.

29.04.2020.
23.03.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-37/20

Radovi na investicionom i tekućem održavanju zgrada koje propadaju Gradskoj upravi Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2020.

23.04.2020.

05.05.2020.
13.04.2020.

-

-
Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 112-103/20

Dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
Dokumentacija

Mišljenje ministarstva o zaduživanju i Odluka Skupstine

Izmena poziva
12.03.2020.

13.03.2020.

19.03.2020.
25.03.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-36/20

Radovi na osvetljenju ul Svetosavska (kod gradskog bedema) u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.03.2020.

26.03.2020.
19.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-41/20

Nabavka materijala za krečenje ulaza zgrada na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.03.2020.

23.04.2020.

13.05.2020.
18.03.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-40/20

Nabavka usluga - pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija10.03.2020.18.03.2020.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-33/20

Radovi na izgradnji sportskih terena u Borićima na Paričkom brdu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora II
02.03.2020.

07.04.2020.

03.08.2020.

15.10.2020.
01.04.2020.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-32/20

Radovi na građenju platoa na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2020.

08.04.2020.

12.06.2020.

30.07.2020.
30.03.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-26/20

Nabavka 177 metalnih kontejnera
Dokumentacija

Odluka o dodeli
28.02.2020.

20.03.2020.
10.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-24/20

Gume i ostali materijal za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove za 2020.godinu
Dokumentacija

Odluka o dodeli
27.02.2020.

03.04.2020.
06.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-25/20

Radovi na tekućem održavanju seoskog groblja u selu Deževa u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.02.2020.

31.03.2020.

05.05.2020.
05.03.2020.

-

-
Kvalifikacioni postupak I faza | Radovi – JNMV 404-27/20

Nabavka radova na uklanjanju bespravno izgradjenih objekata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi
26.02.2020.

13.04.2020.
27.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-28/20

Nabavka dobara - polovno vozilo
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.02.2020.

03.03.2020.

03.03.2020.

02.04.2020.

08.05.2020.
05.03.2020.

-

09.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-303/19

Radovi na sanaciji (tekuće održavanje) prostorija obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
15.01.2020.

03.03.2020.

05.05.2020.

30.07.2020.
23.01.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-285/19

Radovi na investicionom održavanju ulice Branislava Bakračevića u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
19.12.2019.

19.02.2020.
27.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-269/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Gradske uprave u Novom Pazaru
Dokumentacija02.12.2019.10.12.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-304/19

Nabavka drva za socijalno ugrožene porodice izbeglih i IRL
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.01.2020.

31.01.2020.

05.05.2020.
20.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak | Dobra – JNMV 404-295/19

Oprema za snimanje podzemnih instalacija u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli
30.12.2019.

20.01.2020.

10.02.2020.
30.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-275/19

Radovi na uređenju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi jedne partije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora za jednu partiju

Odluka o dodeli ugovora za još jednu partiju
09.12.2019.

19.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

28.01.2020.

28.01.2020.

27.02.2020.

12.03.2020.

26.06.2020.
08.01.2020.

-

-

-

15.01.2020.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-288/19

Radovi na tekućem održavanju prostora oko malog bazena na Rekracionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.12.2019.

31.01.2020.

31.01.2020.
27.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-299/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Centra za socijalni rad u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.12.2019.

28.01.2020.

10.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-300/19

Izgradnja nadstrešnice u SSU “Pendik” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.01.2020.

27.01.2020.

14.02.2020
20.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-298/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije kišne kanalizacije za realizaciju projekta izgradnje novoprojektovane ulice “12.Srpske brigade” od stambeno-poslovnog objekta “Lepa Brena” do Carske ćuprije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.01.2020.

24.01.2020.

24.02.2020.
16.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-271/19

Radovi na uređenju platoa, pristupnih saobraćajnica i parkinga na potesu zgrade Simpo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli
03.12.2019.

09.01.2020.

22.01.2020.
09.01.2020.

16.01.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-267/19

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji O.Š. „Bratstvo“ i izgradnji bazena u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 1

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 4

Odgovori na postavljena pitanja 5

Odgovori na postavljena pitanja 6

Odgovori na postavljena pitanja 7

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

Četvrta izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019.

05.12.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.

23.12.2019.

26.12.2019.

26.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

30.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

23.01.2020.

28.01.2020.
03.01.2020.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.01.2020.

-

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-294/19

Radovi na izgradnji zalivnog sistema na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
23.12.2019.

23.01.2020.
03.01.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-293/19

Nabavka creva za dovod vode i sistema za navodnjavanje “kap po kap“
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2019.

16.01.2020.

05.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-297/19

Nabavka dobara - polovno vozilo
Dokumentacija

Odluka o obustavi
24.12.2019.

20.01.2020.
10.01.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-277/19

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Dokumentacija

Odluka o dodeli
09.12.2019.

17.01.2020.
17.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-266/19

Radovi na izgradnji zalivnog sistema na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
28.11.2019.

13.12.2019.
06.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-283/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-272/19

Radovi na izradi i ugradnji metalne zaštitne pešačke ograde u blizini osnovnih škola u Novom Pazaru u dužini 800m
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-

2019.

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-283/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-272/19

Radovi na izradi i ugradnji metalne zaštitne pešačke ograde u blizini osnovnih škola u Novom Pazaru u dužini 800m
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-287/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Gradske uprave u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
18.12.2019.

27.12.2019.
26.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-265/19

Radovi na uređenju platoa na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019.

16.12.2019.

23.12.2019.
06.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-279/19

Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na sanaciji stana broj 2 u zgradi za izbegla lica u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.12.2019.

06.01.2020.
19.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-250/19

Izgradnja voznog okna putničkog lifta, nabavka i ugradnja lifta nosivosti 630 kg u zgradi Doma zdravlja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
06.11.2019.

12.11.2019.

16.12.2019.
14.11.2019.

18.11.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-242/19

Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
31.10.2019.

15.11.2019.

16.12.2019.
02.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-264/19

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove - Grad Novi Pazar
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.11.2019.

28.11.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.
05.12.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-256/19

Radovi na investicionom održavanju zaštite nastavka arheoloških istraživanja severne tabije Novopazarske tvrđave
Dokumentacija

Odluka o dodeli
22.11.2019.

09.12.2019.
02.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-259/19

Nabavka prskalica za poljoprivredu za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.11.2019.

21.11.2019

04.12.2019.

18.12.2019.
29.11.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-258/19

Dodatni (nepredviđeni) radovi na investicionom održavanju Muzeja “Ras” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.11.2019

04.12.2019.

12.12.2019.
27.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-255/19

Izvođenje radova na prilaznoj saobraćajnici zgrade višeporodičnog stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica (KO Postenje) Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.11.2019.

03.12.2019.

09.12.2019.
26.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-251/19

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Dokumentacija

Odgovor na tražena pojašnjenja

Dopuna konkursne dokumentacije sa slikama

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi
08.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

29.11.2019.
18.11.2019.

-

-

21.11.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-246/19

Pružanje usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenim ugovorima po partijama
05.11.2019.

29.11.2019.

03.12.2019.
13.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-245/19

Nabavka sadnica drveća za uređenje površina na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.11.2019.

19.11.2019

16.12.2019.
12.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-238/19

Osiguranje imovine; 66513200 - Usluge osiguranja od svih rizika ugovarača
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli
30.10.2019.

04.11.2019.

26.11.2019
12.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-236/19

Građevinsko zanantski radovi na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, oštećenih prilikom poplava u 2019 godini
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2019.

13.11.2019.

13.11.2019.
31.10.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-230/19

Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na sanaciji stana broj 2 u zgradi za izbegla lica u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.10.2019.

01.11.2019.
24.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-226/19

Izvođenje radova na prilaznoj saobraćajnici zgrade višeporodičnog stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica (KO Postenje) Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
15.10.2019.

24.10.2019.

24.10.2019.
23.10.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-225/19

Izgradnja prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.10.2019.

18.11.2019.
11.11.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-224/19

Građevinsko zanantski radovi na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, oštećenih prilikom poplava u 2019.godini
Dokumentacija

Odluka o obustavi
11.10.2019.

23.10.2019.
19.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-220/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka o dodeli
10.10.2019.

25.10.2019.
18.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-215/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi
10.10.2019.

24.10.2019.
21.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-212/19

Nabavka putarske soli. So i čisti natrijum hlorid
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
30.09.2019.

15.10.2019.
08.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-211/19

Radovi na investicionom održavanju Muzeja “Ras” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.09.2019.

15.10.2019.

21.10.2019.
03.10.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-200/19

Završetak SSU „Pendik”, sala za borilačke veštine
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
17.09.2019.

18.10.2019.

18.10.2019.
17.10.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-189/19

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda), dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija i smrt usled bolesti
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
04.09.2019.

23.09.2019.
12.09.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-188/19

Tekuće održavanje parketa u sportsko sajamskoj ustanovi Pendik u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.09.2019.

18.09.2019.

09.10.2019.
11.09.2019.

-

-
Pregovarački postupak | Radovi - JN 404-185/19

Završetak radova u SSU "Pendik" - sala za borilačke veštine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
26.08.2019.

26.08.2019.

28.08.2019.

12.09.2019.

17.09.2019.
-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-184/19

Radovi: Rampe za osobe sa invaliditetom – Tehnička škola Novi Pazar, Sportsko sajamska ustanova „Pendik” i gradski bazen Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi
23.08.2019.

11.09.2019.
03.09.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-181/19

Izgradnja prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
20.08.2019.

27.09.2019.
19.09.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-171/19

Nabavka energenata za grejanje
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljena pitanja

Drugi odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora
09.08.2019.

22.08.2019.

30.08.2019.

30.08.2019.

05.09.2019.

26.09.2019.
09.09.2019.

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-167/19

Radovi na uređenju platoa i dečijih igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o obustavi IV partije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.08.2019.

02.10.2019.

02.10.2019.

01.11.2019.
05.09.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-161/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju opšte bolnice u Novom Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o potpisanom ugovoru
29.07.2019.

12.09.2019.

01.10.2019.
28.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-182/19

Nabavka linije za proizvodnju pogačica za prehranu pčelinjih društava za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
21.08.2019.

11.09.2019.
29.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-178/19

Mašine za sejanje i sađenje
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
29.08.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-176/19

Mašine za berbu i žetvu
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
28.08.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-179/19

Nabavka creva za dovod vode i sistema za navodnjavanje “kap po kap“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.08.2019.

11.09.2019.
27.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-177/19

Mašine za pripremu i kultivisanje zemlje
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
19.08.2019.

20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

18.12.2019.
27.08.2019.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-175/19

Radovi na uredjenju platoa u staroj lučnoj zgradi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.08.2019.

06.09.2019.
26.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-183/19

Radovi na tekućem održavanju asfaltnih pešačkih staza na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.08.2019.

06.09.2019.
31.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-164/19

Rampe za osobe sa invaliditetom – Tehnička škola Novi Pazar, Sportsko sajamska ustanova „Pendik” i gradski bazen Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi postupka
06.08.2019.

22.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-163/19

Nabavka linije za proizvodnju pogačica za prehranu pčelinjih društava za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o obustavi
02.08.2019.

16.08.2019.
13.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-160/19

Osiguranje zaposlenih u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda, organima i službama grada (Skupština grada, Gradonačelnik, Gradsko veće, Gradsko pravobranilaštvo, Služba interne revizije i Služba budžetske inspekcije)
Dokumentacija

Odluka o obustavi
29.07.2019.

20.08.2019.
06.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-153/19

Produžetak licenci mrežnog antivirusnog programa za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija

Odluka o dodeli
26.07.2019.

16.08.2019.
05.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti oblikovana u 5 (pet) partija | Usluge – JNMV 404-155/19

Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja, Partija II - Ispitivanje kvaliteta zemljišta, Partija III - Merenje jačine buke u životnoj sredini Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara, Partija V - Ispitivanje površinskih voda
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
25.07.2019.

26.09.2019.

24.10.2019.
02.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-154/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju potpornog zida u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.07.2019.

06.08.2019.

19.08.2019.
02.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-152/19

Radovi na demontaži stare i montaži nove veštačke trave na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja I

Odgovori na postavljena pitanja II

Obaveštenje o produženje roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.07.2019.


25.07.2019.


26.07.2019.


30.07.2019.


30.07.2019.


07.08.2019.
31.07.2019.


-


-


05.08.2019.


-


-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-151/19

Pripremni radovi na investicionom održavanju bedema u Novom Pazaru (arheološka iskopavanja i istraživanja)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.07.2019.

06.08.2019.

08.08.2019.
30.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-149/19

Radovi na održavnju AB stepeništa u naselju Rakovac u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora
22.07.2019.

05.08.2019.

18.12.2019.
30.07.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-142/19

Završetak SSU „Pendik”, sala za borilačke veštine
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I

Konkursna dokumentacija sa izmenama i dopunama

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi postupka
16.07.2019.

18.07.2019.

05.08.2019.

05.08.2019.

06.08.2019.

16.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-90/19

Radovi na uredjenju dvorišta obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2019.

28.08.2019.

.01.10.2019.
14.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-146/19

Nabavka tehničkih usporivača brzine
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2019.

18.07.2019.

30.07.2019.

23.08.2019.
23.07.2019.

24.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-143/19

Usluge socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
11.07.2019.

30.07.2019.

20.09.2019.
19.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-141/19

Završetak projekta „Izgradnja pešačke staze od Pazarišta do grada Ras“ u Novom Pazaru, izrada i montaža info tabli i radovi na osvetljenju
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
11.07.2019.

19.07.2019.

01.10.2019.

01.10.2019.

25.10.2019.
19.07.2019.

22.07.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-139/19

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o zaključenom ugovoru
08.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

29.07.2019.

14.08.2019.

02.09.2019.
16.07.2019.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-132/19

Uređenje platoa i dečijih igrališta na 2 lokacije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.06.2019.

02.08.2019.

22.08.2019.
29.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-144/19

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
22.07.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-133/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2019.

23.07.2019.

01.08.2019.
11.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-134/19

Radovi na tekućem održavanju fiskulturne sale O.Š “Halifa Bin Zaid Al Nahjan” u Požegi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
10.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-130/19

Investiciona održavanje terena za fudbal na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2019.

03.07.2019.

05.07.2019.
28.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-129/19

Radovi (tekuće održavanje) na izgradnji teretane na rekreacionom centru u Novom Pazaru (na katastarskoj parceli br. 3628 KO Novi Pazar)
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2019.

25.06.2019.

26.06.2019.

26.06.2019.

03.07.2019.

23.07.2019.
28.06.2019.

-

-

01.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-127/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za uređenje stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.06.2019.

10.07.2019.
27.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-121/19

Nabavka sadnica cveća za uređenje cvetnih površina na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2019.

04.07.2019.
21.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-120/19

Radovi na izgradnji košarkaškog terena (tekućue održavanje) na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.06.2019.

11.06.2019.

11.06.2019.

20.06.2019.

05.07.2019.
17.06.2019.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-117/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Postavljena pitanja i odgovori

Odluka o obustavi
07.06.2019.

11.06.2019.

18.06.2019.
17.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-115/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka i obaveštenje o obustavi
03.06.2019.

12.06.2019.
12.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-119/19

Radovi na tekućem održavanju fiskulturne sale O.Š “Halifa Bin Zaid Al Nahjan”
Dokumentacija

Odluka o obustavi
03.06.2019.

18.06.2019.
11.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-116/19

Radovi na izgradnji niskonaponske mreže u naselju Mur na ime pomoći Sadriji Ramović
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora
03.06.2019.

18.06.2019.

04.07.2019.
12.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-118/19

Radovi na tekućem održavanju hola i biletarnice Kulturnog centra u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
03.06.2019.

14.06.2019.
11.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-112/19

Nabavka opreme za potrebe obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.05.2019.

10.06.2019.

28.06.2019.
06.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-109/19

Molersko-farbarski radovi na krečenju zidova i stubova pasaža Nove lučne zgrade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

12.06.2019.
29.05.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-106/19

Radovi na uređenju 30 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.05.2019.

13.06.2019.

13.06.2019.

03.07.2019.

24.07.2019.
16.06.2019.

18.06.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-104/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.05.2019.

28.05.2019.
27.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-103/19

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
16.05.2019.

03.06.2019.
24.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-100/19

Nabavka dobara - jedno novo specijalizovano vozilo za prevoz hrane i namirnica za potrebe PU Mladost u Novom Pazaru
Dokumentacija15.05.2019.23.05.2019.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-87/19

Radovi na uređenju platoa i dečijih igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi
24.04.2019.

24.05.2019.

24.05.2019.

14.06.2019.

17.06.2019.
24.05.2019.

-

29.05.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-55/19

Radovi na uređenju šetališta leve i desne strane pored reke Raške u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
28.03.2019.

03.06.2019.
27.04.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-63/19

Izrada kablovske kanalizacije u sklopu projekta dislokacije srednje naponskih dalekovoda u ulici Save Kovačevića
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2019.

12.04.2019.

28.06.2019.
06.05.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-50/19

Nabavka dobara - Električne energije
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2019.

17.04.2019.

17.04.2019.

25.10.2019.

25.10.2019.
22.04.2019.

-

23.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-93/19

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja – Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.10.2019.

30.05.2019.

28.06.2019.
20.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-92/19

Nabavka 68 plastičnih kontejnera za otpad
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2019.

22.05.2019.

31.05.2019.
16.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-99/19

Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Šestovo
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
09.05.2019.

20.05.2019.
17.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-83/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za potrebe dobijanja lokacijskih uslova za izgradnju puta od naselja Bukres do Đurđevih stupova
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.04.2019.

20.05.2019.
07.05.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-75/19

Radovi na tekućem održavanju (nadstrešnice) pasaža nove lučne zgrade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.04.2019.

24.04.2019.

20.05.2019.
10.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-88/19

Radovi na uredjenju sportskih terena na sportskom kompleksu “Šutenovac” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.04.2019.

16.05.2019.

28.06.2019.
07.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-82/19

Radovi na izgradnji niskonaponske mreže u naselju Mur na ime pomoći Sadriji Ramović
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
24.04.2019.

14.05.2019.
08.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-85/19

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih i telefaks aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
23.04.2019.

15.05.2019.
08.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-84/19

Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Šestovo
Dokumentacija

Odluka o obustavi
22.04.2019.

09.05.2019.
06.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-57/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
17.04.2019.

15.05.2019.
25.04.2019

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-80/19

Radovi na uredjenju sportskih terena na sportskom kompleksu “Šutenovac” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.04.2019.

24.04.2019.
24.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-79/19

Radovi na uredjenju platoa za rekvizite "Parka nauke" na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
11.04.2019.

19.04.2019.

06.05.2019.
19.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-73/19

Izvođenje radova na uređenju platoa između Kulturnog centra i nekadašnje upravne zgrade T.P. “Uniprom”
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019.

09.05.2019.

21.05.2019.

22.05.2019.
06.05.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-64/19

Nabavka dobara-električne energije za opštu potrošnju u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
29.03.2019.

07.05.2019.
28.04.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-65/19

Nabavka dobara-električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
29.03.2019.

07.05.2019.
28.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-58/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za potrebe dobijanja lokacijskih uslova za izgradnju puta od naselja Bukres do Đurđevih stupova
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o obustavi
29.03.2019.

05.04.2019.

05.04.2019.

22.04.2019.
08.04.2019.

10.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-62/19

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
27.03.2019.

08.05.2019.
30.04.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-54/19

Građevinski radovi na uređenju Žitnog trga
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.03.2019.

08.05.2019.

28.06.2019.
23.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-52/19

Tekuće održavanje šetališta desne strane reke Jošanice na ulici Jošanički kej
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2019.

07.05.2019.

28.06.2019.
22.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66/19

Ugostiteljske usluge
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.04.2019.

18.04.2019.

19.04.2019.
16.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-69/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije na uređenju letnje bašte Kulturnog centra u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2019.

19.04.2019.

20.05.2019.
10.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-61/19

Radovi na uređenju dečijeg igrališta i parkinga u naselju Svojbor u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2019.

12.04.2019.

18.04.2019.
04.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-56/19

Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Šestovo
Dokumentacija

Odluka o obustavi
26.03.2019.

08.04.2019.
03.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-51/19

Radovi na tekućuem održavanju postojećeg košarkaškog terena na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2019.

27.03.2019.

09.04.2019.

19.04.2019.
01.04.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-43/19

Tekuće održavanje šetališta na gradskoj saobraćajnici obe strane reke Raške u ulici 12. Srpske brigade
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.03.2019.

12.04.2019.

03.06.2019.
08.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-38/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije uređenja korita reke Izbičke i dela državnog puta II B reda br.413 do Novopazarske banje u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.03.2019.

12.04.2019.

22.04.2019
03.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-33/19

Građevinski radovi na uređenju platoa ispred zgrade Kula
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2019.

05.04.2019.

08.04.2019.

16.04.2019.

10.01.2020.
01.04.2019.

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-34/19

Radovi na uređenju pasaža u Novoj Lučnoj zgradi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2019.

16.04.2019

16.04.2019

10.01.2020.
01.04.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-8/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije uređenja Gradskog trga i podhodnika ispod Gradskog trga u centru grada
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Prvo pojašnjenje dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Drugo pojašnjenje dokumentacije

Četvrta izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Drugo obaveštenje o produženju roka

Treće pojašnjenje dokumentacije

Peta izmena konkursne dokumentacije

Treće obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi javne nabavke
11.02.2019.

28.02.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

20.03.2019.

20.03.2019.

20.03.2019.

25.03.2019.

26.03.2019.

26.03.2019.

03.04.2019.
13.03.2019.

-

22.03.2019.

-

-

-

-

29.03.2019.

-

-

02.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-49/19

Nabavka dobara - kancelarijskog materijala
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora za partije II i III

Odluka o obustavi za partiju I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju II
19.03.2019.

04.04.2019.

04.04.2019.

23.04.2019.
27.03.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-48/19

Radovi na priključenju 9 montažnih kuća u naselju Blaževo na električnu mrežu
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.03.2019.

28.03.2019.
27.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-40/19

Ugostiteljske usluge-usluge hotela, restorana i trg.na malo
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
15.03.2019.

27.03.2019.

28.03.2019.
25.03.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-44/19

Radovi na uređenju trim staze na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
08.03.2019.

21.03.2019.
16.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-41/19

Izrada geomehaničkog elaborate za potrebe planiranja prostora i određivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru
Dokumentacija08.03.2019.18.03.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-37/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za postupak ozakonjenja objekta Gradske uprave, Kulturnog centra i Doma omladine
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.03.2019.

25.03.2019.

09.05.2019.
12.03.2019.

-

-
Javna nabaka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-31/19

Nabavka usluga-pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
01.03.2019.

18.03.2019.
09.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-29/19

Radovi na uređenju dečijeg igrališta i parkinga u naselju Svojbor u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka
28.02.2019.

07.03.2019.

07.03.2019.
08.03.2019.

-

11.03.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-30/19

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.02.2019.

27.03.2019.

08.04.2019.
11.03.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-32/19

Radovi na uređenju platoa ulice Kej 12.Srpske brigade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

11.06.2019.
08.03.2019.

-

-

-
Javna nabaka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-24/19

Usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
27.02.2019.

11.03.2019.
07.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-21/19

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora
25.02.2019.

27.02.2019.

27.02.2019.

14.03.2019.
05.03.2019.

-

06.03.2019.

-
Javna nabavka | Radovi - OPJN 404-15/19

Radovi na uređenju trotoara ulice 12. srpske brigade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.02.2019.

21.03.2019.

18.04.2019.
15.03.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-5/19

Nabavka guma i ostalog materijala za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
05.02.2019.

20.02.2019.
13.02.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-16/19

Izrada geomehaničkog elaborate za potrebe planiranja prostora i određivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
11.02.2019.

21.02.2019.
19.02.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-17/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za postupak ozakonjenja objekta Gradske uprave, Kulturnog centra i Doma omladine
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
11.02.2019.

12.02.2019

18.02.2019.

18.02.2019.

22.02.2019.

01.03.2019.
19.02.2019.

12.02.2019

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti dobara | JNMV 404-13/19

Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice I IRL
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.02.2019.

-

09.04.2019.
18.02.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge - OPJN 404-253/18

Izrada projektno-tehničke dokumentacije uređenja korita reke Izbičke i dela državnog puta II B reda br.413 do Novopazarske banje u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka
09.01.2019.

18.01.2019.

31.01.2019.

21.02.2019.
08.02.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-252/18

Nabavka radova na izgradnji MBTS 1 x 630 KVA u MZ Postenje u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o izmeni ugovora
27.12.2018.

03.08.2020.
26.01.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti dobara | Usluge – JNMV 404-11/19

Nabavka napitaka I ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne I poverene poslove.
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
07.02.2019.

20.02.2019.

26.02.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-254/18

Izrada geomehaničkog elaborata za izgradnju obdaništa na kat.parceli br.3629 KO Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.01.2019.

12.02.2019.

27.02.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-255/18

Izrada projektno-tehničke dokumentacije završetka jugo-zapadne obilaznice oko Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.01.2019.

14.02.2019.

19.03.2019.

2018.

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-102/18

Radovi na rekonstrukciji zgrade Gimnazije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja II

Izmenjena konkursna dokumentacija II

Odgovori na postavljena pitanja III

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovori na postavljena pitanja IV

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o izmeni ugovora
30.11.2018.

14.12.2018.

14.12.2018.

19.12.2018.

21.12.2018.

25.12.2018.

26.12.2018.

28.12.2018.

19.02.2019.

04.03.2019.

16.05.2019.

07.11.2019.
31.12.2018.

-

-

-

-

-

-

-

-

09.01.2018.

-

16.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-231/18

Naknadni radovi na investicionom održavanju – parterno uređenje kompleksa oko Atletskog stadiona (na kat.parceli br.4586/5 i 4856/1 KO Novi Pazar)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2018.

08.01.2019.
26.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-229/18

Nabavka opreme za sektor tekstila za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
12.12.2018.

21.12.2018.
20.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-224/18

Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.12.2018.

24.12.2018.

09.01.2019.
20.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-228/18

Nabavka dobara-tri polovna putnička motorna vozila
Dokumentacija11.12.2018.19.12.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-227/18

Nabavka polukoncertnog klavira
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.12.2018.

21.12.2018.

31.12.2018.
18.12.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-201/18

Radovi na uređenju 17 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.11.2018.

31.12.2018.

21.01.2019.
22.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-222/18

Nadogradnja softverskog rešenja za vođenje predmeta – elektronska pisarnica
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
06.12.2018.

17.12.2018.
14.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-218/18

Nabavka sistema za navodnjavanje “kap po kap” u malinjacima za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2018.

12.12.2018.

12.12.2018.

24.12.2018.

31.12.2018.
13.12.2018.

-

14.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-219/18

Radovi na sanaciji stanova u zgradi Bor u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
04.12.2018.

14.12.2018.
12.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-212/18

Nabavka provajdera za obuku vozača za C i E kategoriju za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

07.12.2018.

17.12.2018.

28.12.2018.
07.12.2018.

14.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-208/18

Nabavka provajdera za obuku prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacija

Obaveštenje o produženju rka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

03.12.2018.

03.12.2018.

13.12.2018.

28.12.2018.
07.12.2018.

-

10.12.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-202/18

Nabavka opreme sistema za bioskopske projekcije u sali Kulturnog centra Novi Pazar
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori II

Dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.11.2018.

28.11.2018.

30.11.2018.

30.11.2018.

10.12.2018.

12.12.2018.
10.12.2018.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-210/18

Nabavka mašina za proizvodnju hrane za realizaciju projekta “Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

13.12.2018.

11.01.2019.
07.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-209/18

Nabavka mašina za proizvodnju sokova i džemova za realizaciju projekta “Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

03.12.2018.

13.12.2018.

31.12.2018.
07.12.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-207/18

Nabavka dobara-mašine za obradu drveta
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

13.12.2018.

27.09.2019.
07.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-206/18

Nabavka dobara - sitni alat i mašine
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
29.11.2018.

13.12.2018.
07.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-211/18

Nabavka opreme za sektor tekstila za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Odluka obustavi postupka
28.11.2018.

07.12.2018.
06.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-215/18

Nabavka polukoncertnog klavira
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
28.11.2018.

07.12.2018.

12.12.2018.
05.12.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-190/18

Nabavka računara i računarske opreme
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.10.2018.

11.12.2018.
28.11.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-188/18

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Одлука о обустави поступка
26.10.2018.

28.11.2018.
25.11.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-185/18

Radovi na uređenju pešačke staze od Pazarišta do grada Ras
Dokumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.10.2018.

29.10.2018.

26.11.2018.

03.01.2019.
19.11.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-200/18

Nabavka guma za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
08.11.2018.

28.11.2018.
16.11.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-194/18

Nabavka sistema za navodnjavanje “kap po kap” u malinjacima za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.11.2018.

16.11.2018.

29.11.2018.
12.11.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-192/18

Nabavka sistema za navodnjavanje “kap po kap” u plastenicima za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.11.2018.

08.11.2018.

16.11.2018.

29.11.2018.
12.11.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-191/18

Nabavka pokretnih mužnih aparata za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.11.2018.

02.11.2018.

08.11.2018.

08.11.2018.

16.11.2018.

29.11.2018.
12.11.2018.

-

-

13.11.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-195/18

Dobra: 10 traktorskih prskalica za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnosšenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.10.2018.

02.11.2018.

07.11.2018.

07.11.2018.

19.11.2018.

28.11.2018.
08.11.2018.

-

-

13.11.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-196/18

Radovi na sanaciji stanova u zgradi Bor u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
31.10.2018.

09.11.2018.
08.11.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-193/18

Dobra: 6 motornih prskalica na kolicima za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.10.2018.

19.11.2018.

28.12.2018.
08.11.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-184/18

Izrada geomehaničkog elaborate za potrebe planiranja prostora i oderđivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru
Dokumentacija30.10.2018.07.11.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-182/18

Usluge:
Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja,
Partija II - Ispitivanje kvaliteta zemljišta,
Partija III - Merenje jačine buke u životnoj sredini
Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara,
Partija V - Ispitivanje površinskih voda
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora - Partija II, III, IV i V

Odluka o obustavi postupka - Partija I

Obaveštenje o obustavi postupka - Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija II, III i IV

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija V
17.10.2018.

23.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

06.11.2018.

23.11.2018.

23.11.2018.

23.11.2018.
25.10.2018.

-

29.10.2018.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-183/18

Nabavka gumenih fizičkih prepreka za usporavanje saobraćaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.10.2018.

25.10.2018.

28.12.2018.
19.10.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-181/18

Radovi na investicionom održavanju – parterno uređenje kompleksa oko Atletskog stadiona (na kat.parceli br.4586/5 i 4856/1 KO Novi Pazar)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.10.2018.

24.10.2018.

25.10.2018.
19.10.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-130/18

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka
21.09.2018.

17.10.2018.

25.10.2018.
21.10.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-176/18

Usluge zbrinjavanja pasa lutalica (obezbeđenje adekvatnog smeštaja) – zoohigijena
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.10.2018.

22.10.2018.

01.11.2018.
16.10.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-129/18

Radovi na investicionom održavanju – parterno uređenje kompleksa oko Atletskog stadiona (na kat.parceli br.4586/5 i 4856/1 KO Novi Pazar)
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
21.09.2018.

04.10.2018.

09.10.2018.
01.10.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-127/18

Nabavka creva za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.09.2018.

05.10.2018.

28.12.2018.
28.09.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-126/18

Asfaltiranje prekopa raskrsnice na budućem kružnom toku kod bolnice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
20.09.2018.

05.10.2018.
28.09.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-116/18

Radovi na uređenju 18 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.08.2018.

09.10.2018.

06.11.2018.
27.09.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-121/18

Nabavka pčelarske opreme za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.09.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.
20.09.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-120/18

Nabavka usluga - usluge mobilne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.09.2018.

26.09.2018.

05.10.2018.
20.09.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-112/18

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
20.08.2018.

20.09.2018.
19.09.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-115/18

Nabavka 60 đubrijera
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.08.2018.

12.09.2018.

01.10.2018.
05.09.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-109/18

Osiguranje imovine
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija nakon I i II izmene

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora
23.08.2018.


27.08.2018.


28.08.2018.


28.08.2018.

31.08.2018.

28.09.2018.
31.08.2018.


-


-


04.09.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-114/18

Nabavka creva za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
23.08.2018.

27.08.2018.

12.09.2018.

20.09.2018.
31.08.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-113/18

Nabavka aparata i ampula za detekciju psihoaktivnih supstanci u organizmu
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
22.08.2018.

21.09.2018.
30.08.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-97/18

Nabavka energenata - 09111000 - ugalj za ogrev, 03410000 – drva za ogrev, 09111400 – goriva na bazi drveta, 09135100 – lož ulje
Dokumentacija

Pitanja i odgovori I

Pitanja i odgovori II

Odluka o dodeli ugovora
30.07.2018.

02.08.2018.

24.08.2018.

07.09.2018.
29.08.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-110/18

Nabavka usluga-usluge održavanja i servisiranja vozila Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.08.2018.

29.08.2018.
23.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-106/18

Nabavka odela za radnike Gradske uprave
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
10.08.2018.

22.08.2018.
20.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-105/18

Usluge izrade veb sajta za Skupštinu grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
10.08.2018.

27.08.2018.
20.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-104/18

Softversko rešenje za vođenje zahteva/predmeta – elektronska pisarnica za potrebe Javnog pravobranilaštva
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.08.2018.

14.08.2018.

22.08.2018.

12.09.2018.
17.08.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-63/18

Usluge posredovanja pri kupovini avionskih karata, hotelskog smeštaja i osiguranja za potrebe službenih putovanja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
06.08.2018.

29.08.2018.
14.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-101/18

Nabavka pokretnih mužnih aparata za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora
03.08.2018.

21.09.2018.

27.09.2018.

19.12.2018.
14.08.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-100/18

Nabavka pocinkovane žice za podizanje naslona u zasadima maline za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
03.08.2018.

27.08.2018.
14.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-99/18

Nabavka sistema za navodnjavanje “kap po kap” u plastenicima za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora
03.08.2018.


13.08.2018.


13.08.2018.


13.08.2018.

27.08.2018.
13.08.2018.


-


-


15.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-98/18

Nabavka pčelarske opreme za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
03.08.2018.

27.08.2018.
13.08.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-92/18

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
16.07.2018.

17.08.2018.
15.08.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-83/18

Radovi na uređenju platoa i dečijih igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora - Partija I

Odluka o obustavi postupka - Partija II

Odluka o obustavi postupka
05.07.2018.

03.08.2018.

03.08.2018.

27.08.2018.

27.08.2018.

05.09.2018.
04.08.2018.

-

09.08.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-103/18

Radovi na uređenju kraka ulice Narodnog fronta u Novom Pazaru L=95,59m
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
31.07.2018.

10.08.2018.
08.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-74/18

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.07.2018.

09.08.2018.

17.08.2018.
06.08.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-95/18

Produženje licenci za korišćenje antivirusne zaštite za potrebe Gradske uprave Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
25.07.2018.

07.08.2018.
02.08.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-94/18

Nabavka usluga-usluge održavanja i servisiranja vozila Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - I

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - II

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora za partije III i IV

Odluka o obustavi postupka za partije I i II
24.07.2018.


27.07.2018.


27.07.2018.


27.07.2018.


27.07.2018.


08.08.2018.


08.08.2018.
01.08.2018.


-


-


-


02.08.2018.


-


-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-93/18

Nabavka aparata i ampula za detekciju psihoaktivnih supstanci u organizmu
Dokumentacija19.07.2018.27.07.2018.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-82/18

Radovi na uređenju 12 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
27.06.2018.

03.08.2018.
27.07.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-89/18

Nabavka 60 đubrijera
Dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka
13.07.2018.

03.08.2018.
23.07.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-90/18

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija
Dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.07.2018.

13.07.2018.

25.07.2018.

28.12.2018.
19.07.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-88/18

Klimatizacija za zgradu hitne medicinske pomoći
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.07.2018.

25.07.2018.

28.12.2018.
19.07.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi- JNMV 404-85/18

Radovi na izgradnji potpornog zida na KP 4856/1 i KP 4856/5 KO Novi Pazar na potesu Atletski stadion
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.07.2018.

20.07.2018.

31.07.2018.
13.07.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-86/18

Nabavka reprezentativnog biljnog materijala - sezonsko cveće, ukrasno šiblje i drugo (sa dostavom i sadnjom na teritoriji grada Novog Pazara)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.07.2018.

13.07.2018.

24.07.2018.
12.07.2018.

-

-
Pregovarački postupak | Radovi - 404-79/18

Radovi na izmeštanju NN vazdušne mreže u podzemnu kablovsku kanalizaciju za izgradnju kružnog toka kod bolnice
Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora
04.07.2018.

27.11.2018.
-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-80/18

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
22.06.2018.

03.07.2018.
02.07.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-70/18

Radovi na uređenju 17 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.05.2018.

06.07.2018.

20.07.2018.
24.06.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-73/18

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.05.2018.

31.05.2018.

11.06.2018.

19.06.2018.

08.10.2018.
07.06.2018.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-69/18

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.05.2018.

28.05.2018.

05.06.2018.
01.06.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-58/18

Nabavka računarske tehnike
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenm ugovoru
04.05.2018.

07.06.2018.

12.07.2018.
04.06.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-56/18

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka
04.05.2018.

04.06.2018.
03.06.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-66/18

Nabavka opreme za zgradu hitne medicinske pomoći
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora - Partija I i Partija II

Odluka o obustavi postupka - Partija III
17.05.2018.

18.05.2018.

01.06.2018.

01.06.2018.
25.05.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-62/18

Nabavka usluga-usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.05.2018.

29.05.2018.

06.06.2018.
24.05.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-64/18

Nabavka 60 kontejnera za otpad
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.05.2018.

01.06.2018.

18.06.2018.
23.05.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-52/18

Radovi na izmeštanju NN vazdušne mreže u podzemnu kablovsku kanalizaciju za izgradnju kružnog toka kod bolnice
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
19.04.2018.

19.06.2018.
21.05.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-60/18

Nabavka kompleta hidrauličnog razvalnog alata za potrebe VSJ Novi Pazar
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.05.2018.

14.05.2018.

28.05.2018.

08.06.2018.
17.05.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-59/18

Nabavka aparata i ampula za detekciju psihoaktivnih supstanci u organizmu
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
09.05.2018.

25.05.2018.
17.05.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-57/18

Radovi na tekućem održavanju (sanaciji) kancelarije br.13 Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
08.05.2018.

25.05.2018.
16.05.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-51/18

Radovi na izradi ograde oko Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.04.2018.

03.05.2018.


03.05.2018.


08.05.2018.


08.05.2018.

24.05.2018.

06.06.2018.
04.05.2018.

-


10.05.2018.


-


14.05.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-47/18

Radovi na sanaciji klizišta u ulici Jaklja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.04.2018

07.05.2018.

21.05.2018.
03.05.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-48/18

Radovi na izgradnji NN mreže za uličnu rasvetu Atletskog stadiona i pomoćnih terena
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.04.2018.

07.05.2018.

16.05.2018.
27.04.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-46/18

Nabavka putničkog lifta na hidraulični pogon
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora
17.04.2018.

23.04.2018.

23.04.2018.

08.05.2018.
25.04.2018.

-

26.04.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-44/18

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih i telefaks aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.04.2018.

15.05.2018.

28.05.2018.
25.04.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-43/18

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.04.2018.

03.05.2018.

28.05.2018.
23.04.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-42/18

Završni radovi na izgradnji hotela na Atletskom stadionu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
12.04.2018.

24.04.2018.

24.04.2018.

10.05.2018.

15.05.2018.

14.12.2018.
23.04.2018.

-

25.04.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-40/18

Nabavka usluga - usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka
10.04.2018.

30.04.2018.

03.05.2018.
18.04.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-26/18

Nabavka dobara-električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora
15.03.2018.

10.04.2018.

19.04.2018.
16.04.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-41/18

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke lutalice
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2018.

17.04.2018.

09.05.2018.
13.04.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-38/18

Radovi na sanaciji i adaptaciji zgrade društvene delatnosti u ulici Šabana Koče
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
05.04.2018.

16.04.2018.
13.04.2018.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-16/18

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora
13.03.2018.

30.03.2018.

10.04.2018.

10.04.2018.

13.04.2018.
12.04.2018.

-

-

13.04.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-17/18

Nabavka električne energije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2018.

16.04.2018.

22.05.2018.
11.04.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-33/18

Usluge socijalne zaštite
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.03.2018.

11.04.2018.

13.04.2018.
05.04.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-31/18

Nabavka kompleta hidrauličnog razvalnog alata za potrebe VSJ Novi Pazar
Dokumentacija28.03.2018.02.04.2018.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-21/18

Radovi na uređenju 6 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.03.2018.

12.04.2018.

26.04.2018.
08.04.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-18/18

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
09.03.2018.

12.04.2018.
08.04.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-28/18

Nabavka aparata i ampula za detekciju psihoaktivnih supstanci u organizmu
Dokumentacija22.03.2018.30.03.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-24/18

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dečije obdanište “Dečija radost” na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018.

04.04.2018.

12.04.2018.
29.03.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-30/18

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.03.2018.

30.03.2018.

19.04.2018.
26.03.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-25/18

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
14.03.2018.

16.03.2018.

16.03.2018.

28.03.2018.

11.04.2018.

12.07.2018.
22.03.2018.

-

23.03.2018

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-19/18

Nabavka usluga-pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2018.

21.03.2018.

27.03.2018.
20.03.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-12/18

Nabavka guma i ostalog materijala za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.03.2018.

13.03.2018.

12.04.2018.
09.03.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-10/18

Kancelarijski nameštaj za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.02.2018.

12.03.2018.

10.05.2018.
02.03.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-8/18

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.02.2018.

06.03.2018.

14.03.2018.
01.03.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-9/18

Ugostiteljske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.02.2018.

20.02.2018.

20.02.2018.

01.03.2018.

05.03.2018.
22.02.2018.

-

23.02.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-183/17

Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije proširenja postrojenja za pripremu vode za piće „Hadžet“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.01.2018.

07.02.2018.

21.02.2018.
01.02.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-187/17

Izrada projektno-tehnicke dokumentacije izgradnje novog mosta preko reke Raške u centru grada i novog mosta preko reke Raške iza hotela Vrbak u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Drugo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.01.2018.


25.01.2018.


30.01.2018.


31.01.2018.


31.01.2018.


09.02.2018.


12.02.2018.


26.02.2018.

14.03.2018.
07.02.2018.


-


-


-


12.02.2018.


14.02.2018.


-


-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-182/17

Nabavka dobara – Električne energije, za potrebe Buster stanice, Reflektorskog osvetljenja FK Novi Pazar i Reciklažnog centra Blaževo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.12.2017.

31.01.2018.

21.03.2018.
21.01.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-181/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija22.12.2017.21.01.2018.

2017.

PredmetDatum objaveRok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-184/17

Radovi na izradi potpornog zida i sanacija klizišta u ulici Gornji Aleksinac u Novom Pazaru
Dokumentacija26.12.2017.03.01.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-185/17

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za 2017/18.god.
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2017.

08.01.2018.

11.01.2018.
03.01.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-179/17

Razdvajanje instalacija sa povećanjem snage objekta JMU „Radio Televizija Srbije“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.12.2017.

16.01.2018.
27.12.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-178/17

Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.12.2017.

28.12.2017.

10.01.2018.
22.12.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-173/17

“Čobanice“ za potrebe poljoprivrednih udruženja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.12.2017.

21.12.2017.

10.01.2018.
14.12.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-172/17

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uklapanje konstrukcije novosagrađenog mosta sa postojećim pristupnim putevima na desnoj strani reke Raške i pristupa sa ulice „Kej 12.Srpske brigade“ sa leve strane reke Raške
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori I

Pitanja i odgovori II

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2017.

06.12.2017.

07.12.2017.

11.12.2017.

19.12.2017.

10.01.2018.
13.12.2017.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-169/17

Radovi na investicionom održavanju pristupne saobraćajnice školi Bajevica L=391,68m
Dokumentacija

Izmena i dopuna

Konkursna dokumentacija - Prva izmena

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.11.2017.

01.12.2017.

01.12.2017.

12.12.2017.

19.12.2017.
08.12.2017.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-165/17

Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja,
Partija II - Ispitivanje kvaliteta zemljišta,
Partija III - Merenje jačine buke u životnoj sredini
Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija I, II i III

Odluka o obustavi postupka - Partija IV

Obaveštenje o obustavi postupka - Partija IV

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija II i III
09.11.2017.

28.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

14.12.2017.

14.12.2017.
17.11.2017.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-163/17

Nabavka sadnica za potrebe uređenja grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.11.2017.

17.11.2017.

13.12.2017.
15.11.2017.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-144/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
17.10.2017.

29.11.2017.
16.11.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-156/17

Nabavka creva za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2017.

08.11.2017.

14.12.2017.

14.12.2017.
01.11.2017.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-148/17

Radovi na izradi trim staze i potpornog zida u sklopu Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
17.10.2017.

31.10.2017.
25.10.2017.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-145/17

Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja, ispitivanje kvaliteta zemljišta, merenje jačine buke u životnoj sredini i merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
17.10.2017.

30.10.2017.

31.10.2017.
26.10.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-143/17

Monitoring površinskih i podzemnih voda na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2017.

20.10.2017.

31.10.2017.

23.11.2017.
25.10.2017

-

-

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Radovi – JNMV 404-147/17

Radovi na izgradnji mini tribina u sklopu kompleksa Atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.10.2017.

01.11.2017.

13.11.2017.
24.10.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-151/17

Nadogradnja postojećeg softverskog rešenja za elektronsko vođenje zahteva /predmeta
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.10.2017.

31.10.2017.

17.11.2017.
23.10.2017.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-140/17

Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja, ispitivanje kvaliteta zemljišta, merenje jačine buke u životnoj sredini i merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
21.09.2017.

02.10.2017.
29.09.2017.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-128/17

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija15.08.2017.14.09.2017.
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-136/17

Izvođenje radova na izradi multifunkcionalne podloge na terenima za male sportove atletskog stadiona u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.08.2017.

19.09.2017.

30.10.2017.
07.09.2017.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-119/17

Građevinski radovi na sanaciji klizišta u naselju Barakovci, ul. Hercegovačka u Novim Pazaru