Pоčetna

       

Otvorene javne nabavke

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-41/24 - Radovi na uređenju i sanaciji partera i izradi sportskih dečijih terena na 9 lokacija predviđeni projektom "Građani se pitaju" Dokumentacija - prečišćeni tekst09.04.2024. 29.04.2024.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-39/24 - Usluge oglašavanja javnih poziva u štampanim medijima koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije Dokumentacija

Odluka o dodeli
09.04.2024.

15.04.2024.
15.04.2024.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-32/24 - Nabavka guma i ostalog materijala za potrebe vozila Gradske uprave Dokumentacija08.04.2024. 18.04.2024.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-33/24 - Nabavka vatrometa povodom proslava koje organizuje Grad Novi Pazar Dokumentacija29.03.2024. 08.04.2024.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge 404-29/24 - Nabavka pružaoca usluga - individualno psihološko savetovanje Dokumentacija20.03.2024. 01.04.2024.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-28/24 - Kancelarijski nameštaj Dokumentacija - prečišćeni tekst15.03.2024. 04.04.2024.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge 404-25/24 - Usluge pranja vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za 2024. godinu Dokumentacija14.03.2024. 22.03.2024.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-26/24 - Nabavka trakastih zavesa za potrebe GU Dokumentacija12.03.2024. 18.03.2023.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-22/24 - Nabavka elektronskih uređaja (laptop, televizor, klima uređaj, zvučnik) za uređenje prostora prostora za realizaciju projekta „Podrška održivoj društvenoj inkluziji“) Dokumentacija05.03.2024. 13.03.2024.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra 404-17/24 - Nabavka inventara za uređenje prostora (stolovi, stolice, police) za realizaciju projekta “Podrška održivoj društvenoj inkluziji” Dokumentacija28.02.2024. 05.03.2024.
Table Plugin

Završene javne nabavke

Table Plugin

2023.

Table Plugin

2022.

Table Plugin

2021.

Table Plugin

2020.

Table Plugin

2019.