Pоčetna

       

Otvorene javne nabavke

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge 404-93/22 Nabavka 1400 obroka za ishranu izviđača internacionalnog multietničkog izviđačkog kampa u Novom Pazaru Javni poziv24.06.2022. 01.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra 404-90/22 Nabavka metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike Javni poziv23.06.2022. 04.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - 404-89/22 Radovi na bojenju demit fasade zgrade Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara Javni poziv21.06.2022. 04.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-88/22 Mašine za obradu zemljišta, zaštitu biljnih kultura,sadnju,berbu,pripremu stočne hrane i opreme u stočarstvu Javni poziv15.06.2022. 27.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-86/22 Oprema za navodnjavanje i crevo za dovod vode Javni poziv - prečišćeni tekst14.06.2022. 29.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-74/22 Radovi na rekonstrukciji kotlarnica na čvrsto gorivo u osnovnim školama "Mur" i "Vuk Karadžić" u Novom Pazaru Javni poziv - prečišćeni tekst13.06.2022. 11.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-82/22 Nabavka pčelarske opreme Javni poziv10.06.2022. 20.06.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-77/22 Usluge dizajna – pripreme tekstova, prevod, prelom i obradu fotografija i tekstova za potrebe izrade Monografije grada Novog Pazara Javni poziv09.06.2022. 17.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-85/22 Nabavka opreme i mašina za potrebe udruženja građana MNRO u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
08.06.2022.

23.06.2022.
20.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-63/22 Električna energija za potrebe Gradske uprave, osnovne i srednje škole (zajednička nabavka) Javni poziv - prečišćen tekst07.06.2022. 20.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-81/22 Nabavka energenata za potrebe Gradske uprave, osnovnih i srednjih škola i druge korisnike (zajednička nabavka) Javni poziv06.06.2022. 08.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-80/22 Električna energija - javna rasveta Javni poziv03.06.2022. 08.07.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-76/22 Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
30.05.2022.

16.06.2022.
09.06.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-73/22 Usluge socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
23.05.2022.

06.06.2022.
27.05.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-71/22 Električna energija - opšta potrošnja Javni poziv - prečišćen tekst23.05.2022. 23.06.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-69/22 Opšte restoranske usluge Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
23.05.2022.

22.06.2022.
30.05.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-68/22 Restoranske usluge (tradicionalna jela) Javni poziv

Odluka o dodeli
20.05.2022.

14.06.2022.
27.05.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-67/22 Hotelske usluge (smeštaj sa doručkom) Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
20.05.2022.

27.06.2022.
27.05.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-62/22 Sistem za upravljanje redovima u uslužnom centru - Redomat Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
19.05.2022.

20.06.2022.
30.05.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-59/22 Radovi na sanaciji klizišta u naselju Šestovo u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
17.05.2022.

22.06.2022.
10.06.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-61/22 Nabavka sadnog materijala za uređenje zelenih površina grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
10.05.2022.

25.05.2022.
23.05.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-60/22 Automobilsko gorivo Javni poziv06.05.2022. 16.05.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Radovi – 404-45/22 Tekuće održavanje seoskog groblja u selu Šaronje – KP 191, 192 KO Šaronje Javni poziv27.04.2022. 05.05.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-52/22 Radovi na uređenju prilazne staze gradskoj crkvi “Sveti Nikola” u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli
20.04.2022.

06.06.2022.
05.05.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-51/22 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
20.04.2022.

16.05.2022.
11.05.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - 404-48/22 Nabavka unificiranog kancelarijskog nameštaja za potrebe realizacije projekta “Uslužni centar po meri građana” Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
15.04.2022.

06.05.2022.
26.04.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi 404-47/22– Radovi na adaptaciji Uslužnog centra Gradske uprave za potrebe realizacije projekta “Uslužni centar po meri građana” Javni poziv

Odluka o dodeli
15.04.2022.

10.05.2022.
04.05.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-46/22 Usluge dizajna – pripreme tekstova, prevod, prelom i obradu fotografija i tekstova za potrebe izrade Monografije grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
14.04.2022.

10.05.2022.
21.04.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Radovi – 404-45/22 Tekuće održavanje seoskog groblja u selu Šaronje – KP 191, 192 KO Šaronje Javni poziv

Odluka o dodeli
13.04.2022.

20.05.2022.
21.04.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-41/22 Nabavka sadnog materijala za uređenje zelenih površina grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
06.04.2022.

21.04.2022.
18.04.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-40/22 Radovi na rušenju postojećih objekata (KP br. 736/1 i KP 736/2 KO Novi Pazar) Javni poziv31.03.2022. 18.04.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-34/22 Gume i ostali materijal za potrebe vozila Gradske uprave Javni poziv23.03.2022. 04.04.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-33/22 Nabavka deklarisanog sadnog materijala jabuke ( podloga M 106 ) i šljive ( podloga džanarika ) Javni poziv

Odluka o dodeli
17.03.2022.

25.03.2022.
24.03.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-32/22 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i remedijaciju postojeće nesanitarne deponije komunalnog otpada "Novi Pazar" Javni poziv17.03.2022. 28.03.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-26/22 Usluge pranje vozila Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
16.03.2022.

07.04.2022.
24.03.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-25/22 Računari i računarska oprema za potrebe realizacije projekta "Uslužni centar po meri građana" Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
16.03.2022.

04.05.2022.
25.03.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-19/22 Usluge eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2021. god Javni poziv

Odluka o dodeli
09.03.2022.

30.03.2022.
17.03.2022.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-14/22 Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
21.02.2022.

17.03.2022.
01.03.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-9/22 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
14.02.2022.

17.03.2022.
07.03.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-10/22 Nabavka i montaža kancelarijskog nameštaja za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
11.02.2022.

03.03.2022.
23.02.2022.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-5/22 Radovi na tekućem održavanju postojećeg trga sa pripremnim radovima na uklanjanju gradskog toaleta Javni poziv04.02.2022. 21.02.2022.

Završene javne nabavke

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-183/21 Štamparske usluge za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 12.01.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-182/21 Nabavka fluorescentnih prsluka sa natpisom “saobraćajna policija” Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 10.01.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-181/21 Nabavka baterijskih lampi sa crvenim kupastim difuzerom Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 10.01.2022.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-180/21 Nabavka alkometara sa kompletom opreme za saobraćajnu policiju Javni poziv

Odluka o dodeli
04.01.2022. 10.01.2022.

2021.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-178/21 Investiciono održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja u Novom Pazaru Javni poziv-prečišćen tekst30.12.2021.

17.01.2022.
24.01.2022.

31.01.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-177/21 Osiguranje imovine (Gradska uprava, osnovne i srednje škole) Javni poziv30.12.2021. 12.01.2022.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-170/21 Izrada projekta-elaborata ukrštanja dalekovoda 110kv sa trasom izmeštanja državnog puta DP29 Javni poziv14.12.2021. 24.12.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-160/21 Investiciono održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja u Novom Pazaru Javni poziv - prečišćen tekst09.12.2021. 16.12.2021. 21.12.2021. 29.12.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-162/21 Radovi na izgradnji potpornog zida kod vrtića na Šestovu KO Novi Pazar Javni poziv22.11.2021. 07.12.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-153/21 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv04.11.2021. 18.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-152/21 Nabavka i ugradnja brzinskih displeja Javni poziv04.11.2021. 16.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-151/21 Radovi na nadogradnji hotela na Atletskom stadionu u Novom Pazaru - I faza Javni poziv - prečišćeni tekst29.10.2021. 23.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-149/21 Kancelarijski materijal za potrebe Gradske uprave Javni poziv26.10.2021. 05.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-141/21 Radovi na tekućem održavanju stepenica u gradskom parku Javni poziv19.10.2021. 03.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-139/21 Radovi na izgradnji dela ulice do obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru (ul.Branislava Bakračevića L=200,08+28,45m) Javni poziv - prečišćeni tekst19.10.2021. 15.11.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-136/21 Održavanje i servisiranje vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv07.10.2021. 18.10.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-129/21 Tekuće održavanje postojeće česme u gradskom parku Javni poziv23.09.2021. 08.10.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-109/21 Toneri i ostala računarska oprema za potrebe Gradske uprave Javni poziv31.08.2021. 13.09.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv25.08.2021. 06.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-91-21 Nabavka radova za izgradnju zgrade za socijalno stanovanje u skladu sa projektom br. UNOPS-SHAI-2021-GRANT-012 Javni poziv19.08.2021. 06.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-97/21 Geodetske usluge Javni poziv16.08.2021. 26.08.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv12.08.2021. 20.08.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-92-21 Nabavka i montaža autobuskih stajališta ( 1 stajalište sa reklamnim displejom i 19 stajališta bez reklamnog displeja) Javni poziv12.08.2021. 27.08.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-75/21 Usluge eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2020. god. Javni poziv30.06.2021. 05.07.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv24.06.2021. 29.06.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-63/21 Nabavka tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja - ležeći policajci Javni poziv15.06.2021. 24.06.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-56/21 Nabavka kontejnera Javni poziv20.05.2021. 31.05.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv13.04.2021. 23.04.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-21/21 Izgradnja trafostanice sa priključnim dalekovodom MBTS 2x630 za naselje Vojniće Javni poziv08.03.2021. 23.03.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-16/21 Usluge mapiranja i izrade 3D modela jednog dela stare čaršije Novog Pazara u okviru implementacije projekta “Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“ Javni poziv27.02.2021. 10.03.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-14/21 Nabavka bespilotne letilice za izradu ortfoto snimaka I proveru energetske efikasnosti zgrada u okviru implementacije projekata “Geografski inovacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina Javni poziv25.02.2021. 04.03.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-175/21 Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice izbeglih i IRL na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
23.12.2021. 06.01.2022. 29.12.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-172/21 Nabavka 200 paketa hrane za romske porodice u naselju Blaževo u okviru projekta „Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga u romskom naselju Blaževo“ Javni poziv

Odluka o dodeli
17.12.2021. 06.01.2021. 24.12.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-171/21 Izrada projektne dokumentacije za projekat lifta za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv

Odluka o obustavi postupka
17.12.2021. 30.12.2021. 27.12.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-169/21 Nabavka dečijih auto sedišta Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
08.12.2021. 29.12.2021. 20.12.2021.

-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-168/21 Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice izbeglih i IRL na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
07.12.2021. 16.12.2021. 10.12.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-161/21 Radovi na parternom uređenju dvorišta Centra za socijalni rad u Novom Pazaru (na KP br.478/1KO Novi Pazar) Javni poziv

Odluka o dodeli
22.11.2021. 23.12.2021. 06.12.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-159/21 Usluge oglašavanja javnih poziva u štampanim medijima koji se distribuiraju na celoj teritoriji R. Srbije za potrebe GU Javni poziv

Odluka o dodeli
22.11.2021. 03.12.2021. 29.11.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-164/21 Nadogradnja računovodstvenog softvera za budžetski sistem Javni poziv

Odluka o dodeli
26.11.2021. 08.12.2021. 03.12.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-155/21 Tekuće održavanje WC prostorija na Zelenoj pijaci u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o obustavi
08.11.2021. 10.12.2021. 23.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-147/21 Nabavka 260 tona tehničke putarske soli Javni poziv

Odluka o dodeli
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-145/21 Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-144/21 Nabavka i montaža metalnog nameštaja za potrebe Gradske uprave u ulici Šabana Koče (partija1) Javni poziv

Odluka o dodeli
26.10.2021. 10.11.2021. 05.11.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – 404-143/21 Nabavka 300 higijenskih paketa za romske porodice u naselju Blaževo u okviru projekta „Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga u romskom naselju Blaževo“ Javni poziv

Odluka o dodeli
22.10.2021. 09.11.2021. 29.10.2021. -
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – 404-142/21 Produžetak licenci mrežnog antivirusnog programa za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
22.10.2021. 08.11.2021. 29.10.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-138/21 Radovi na parternom uređenju dvorišta Centra za socijalni rad u Novom Pazaru (na KP br.478/1KO Novi Pazar) Javni poziv

Odluka o obustavi
21.10.2021. 03.11.2021. 01.11.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-135/21 Nabavka dva nova putnička vozila za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Javni poziv

Odluka o dodeli
06.10.2021. 26.0.2021. 18.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-128/21 Tekuće održavanje WC prostorija na Zelenoj pijaci u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o obustavi
21.09.2021.

02.11.2021.
06.10.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-121/21 Nabavka i montaža audio opreme za potrebe Kulturnog centra u Novom Pazaru Javni poziv

Odluka o dodeli
13.09.2021. 19.10.2021. 08.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-146/21 Osiguranje zaposlenih Javni poziv

Odluka o dodeli
25.10.2021.

08.11.2021.
04.11.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-137/21 Zakup displeja na stubovima javne rasvete Javni poziv

Odluka o obustavi
07.10.2021. 15.10.2021. 18.10.2021. -
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – 404-132/21 Izrada akustičke studije sistema za javno uzbunjivanje za grad Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli
29.09.2021. 18.10.2021. 07.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-125/21 Radovi za izgradnju MINI PITCH sportskog terena sa veštačkom travom na lokaciji: Postenje u Novom Pazaru, kat. parcela 4580/1 KO Postenje Javni poziv

Odluka o dodeli
20.09.2021. 14.10.2021. 05.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-91/21 Nabavka radova za izgradnju zgrade za socijalno stanovanje u skladu sa projektom br. UNOPS-SHAI-2021-GRANT-012 Javni poziv - prečišćen tekst

Odluka o obustavi
08.09.2021. 15.10.2021. 30.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-113/21 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole sa fiskulturnom salom u naselju Šutenovac Javni poziv - prečišćen tekst

Obaveštenje o izmenama

Odluka o obustavi
27.08.2021. 22.09.2021. 15.10.2021. 13.10.2021. - -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-94-21 Tekuće održavanje postojeće česme u gradskom parku Javni poziv

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
11.08.2021. 30.08.2021. 30.08.2021. 26.08.2021. - -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-89-21 Radovi na izgradnji sportskog terena u Novom Pazaru na KP br. 4580/1 KO Novi Pazar Javni poziv

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
06.08.2021. 30.08.2021. 01.09.2021. 23.08.2021. - -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-88/21 Nabavka metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike Javni poziv

Odluka o dodeli
06.08.2021. 24.08.2021. 16.08.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-84/21 Nabavka energenata za potrebe Gradske uprave, osnovne i srednje škole i druge korisnike Javni poziv

Odluka o dodeli
06.08.2021. 28.09.2021. 13.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-85-21 Tekuće održavanje rečnih tokova II reda i antierozivnih brana na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o dodeli
05.08.2021. 17.09.2021. 20.08.2021
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-58/21 Usluge fiksne telefonije Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora
08.06.2021. 11.08.2021. 17.06.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-95-21 Građevinski radovi na adaptaciji poslovnog prostora Gradske uprave u Ulici Šabana Koče Javni poziv

Odluka o dodeli
12.08.2021. 14.09.2021. 07.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-90/21 Nabavka radova za izgradnju sportskog terena i dečijeg igrališta ( Eko park ) na lokacijama: Postenje u Novom Pazaru, kat. parcela 4580/1 KO Postenje i ul. Generala Živkovića u Novom Pazaru, kat. parcela 6486 KO Novi Pazar Javni poziv

Odluka o obustavi
13.08.2021. 17.09.2021. 08.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – 404-98/21 Izrada tehničke dokumentacije i pribavljanje uslova i dozvola za izvođenje radova na prostoru Severne tabije sa kulom Džephanom na Novopazarskoj tvrđavi Javni poziv

Odluka o dodeli
19.08.2021. 04.10.2021. 07.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-108-21 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
25.08.2021. 22.09.2021. 14.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-105/21 Nabavka nameštaja za potrebe Gradske uprave u Ulici Šabana Koče Javni poziv

Odluka o obustavi postupka za partiju I

Odluka o dodeli ugovora za pratije II i III
25.08.2021. 22.09.2021. 22.09.2021. 06.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-111/21 Nabavka auto sedišta za decu Javni poziv

Odluka o dodeli
26.08.2021. 28.09.2021. 06.09.2021. -
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra – 404-112/21 Nabavka školskog pribora za đake prvake Javni poziv

Odluka o dodeli
26.08.2021. 03.09.2021. 30.08.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-110-21 Radovi na osvetljenju zgrade Gradske uprave Novi Pazar Javni poziv

Odluka o dodeli ugovora
31.08.2021. 23.09.2021. 15.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-116-21 Tekuće održavanje postojeće česme u gradskom parku Javni poziv

Odluka o obustavi
31.08.2021. 17.09.2021. 15.09.2021.
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Dobra – 404-117/21 Nabavka 5 komada klima uređaja sa ugradnjom i montažom za potrebe vakcinalnog punkta u Kulturnom centru u sali Gradske skupštine i 2 komada klima uređaja sa ugradnjom i montažom za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Oduka o dodeli ugovoa
31.08.2021. 09.09.2021 03.09.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-122/21 Nabavka i montaža kancelarijskog nameštaja za potrebe Gradske uprave Javni poziv

Odluka o dodeli
14.09.2021. 05.10.2021. 24.09.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-126/21 Radovi za izgradnju sportskog terena i dečijeg igrališta ( Eko park ) na lokacijama: Postenje u Novom Pazaru, kat. parcela 4580/1 KO Postenje i ul. Generala Živkovića u Novom Pazaru, kat . parcela 6486 KO Novi Pazar Javni poziv - prečišćen tekst

Odluka o dodeli
17.09.2021. 11.10.2021. 05.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-127/21 Radovi na tekućem održavanju stepenica u gradskom parku Javni poziv

Odluka o obustavi
20.09.2021. 08.10.2021. 05.10.2021. -
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-62/21Električna energija - opšta potrošnja Javni poziv

Odluka o dodeli
09.06.2021. 22.07.2021. 14.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-61/21Električna energija - javna rasveta Javni poziv

Odluka o dodeli
09.06.2021. 13.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-60/21 Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Javni poziv

Odluka o obustavi
08.06.2021.22.07.2021. 22.06.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – 404-55/21 Radovi na uređenju ulice prema obdaništu u naselju Šestovo u Novom Pazaru Javni pozivOdluka o dodeli25.05.2021.12.07.2021. 09.06.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-57/21 Boksovi za kontejnere Javni pozivOdluka o dodeli20.05.2021.11.06.2021. 31.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-49/21 Električna energija za potrebe Gradske uprave - srednje i osnovne škole Javni pozivOdluka o dodeli26.04.2021.11.06.2021. 21.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-73/21 Nabavka mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljnih kultura, sadnju, berbu, pripremu stočne hrane i opreme u stočarstvu Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.16.07.2021 05.07.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-70/21 Nabavka sedmoslojne folije za plastenike i folije za vrata Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.15.07.2021. 06.07.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-69/21 Nabavka metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike Javni pozivOdluka o obustavi25.06.2021.16.07.2021. 06.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-68/21 Nabavka pčelarske opreme Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – 404-67/21 Nabavka opreme za navodnjavanje i creva za dovod vode Javni pozivOdluka o dodeli25.06.2021.16.07.2021. 05.07.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-47/21Nabavka motocikala za potrebe Saobraćajne policije PU Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli21.04.2021.20.05.2021. 05.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-50/21Radovi na rekonstrukciji kotlarnice i zameni kotlova u Sportskoj dvorani "Pendik" u Novom Pazaru DokumentacijaOdluka o dodeli27.04.2021.20.05.2021. 12.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-52/21Aktivnosti povećanja zelenih površina-nabavka,isporuka i sadnja sadnica cveća DokumentacijaOdluka o dodeli29.04.2021.19.05.2021. 12.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-53/21Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave DokumentacijaOdluka o dodeli29.04.2021.19.05.2021. 12.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-51/21Kontejneri i kante za otpad i smeće DokumentacijaOdluka o obustavi27.04.2021.12.05.2021. 07.05.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-33/21Izrada projektno-tehničke dokumentacije Opremanje deonica državnih puteva IB reda broj 29 i broj 22 sistemom video nadzora za detekciju saobraćajnih prekršaja DokumentacijaObaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka22.03.2021.07.05.2021. 01.04.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-20/21Usluge socijalne zaštite socio-rehabilitacioni klub za decu i mlade sa problemima kroz ponašanju kroz obezbeđivanje stručnih radnika psihologa, sociologa karijernog savetnika DokumentacijaObaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka09.03.2021.07.05.2021. 15.03.2021.
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Dobra – JNMV 404-45/21Nabavka opreme i mašina za obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje prema realizaciji projekta „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ DokumentacijaOdluka o dodeli16.04.2021.29.04.2021. 23.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-46/21Nabavka metalnih arhivskih ormara sa kliznim vratima za potrebe Odeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara DokumentacijaObaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijamaOdluka o obustavi15.04.2021.20.04.2021.28.04.2021. 26.04.2021.--
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-32/21Radovi na ugradnji elektroenergetske opreme na priključenju sportske hale u ulici Generala Živkovića bb DokumentacijaOdluka o dodeli30.03.2021.08.04.2021. 14.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-24/21Izrada strateške procene uticaja plana na životnu sredinu za plan detaljne regulacije na teritoriji KP 63 na KO Banja DokumentacijaOdluka o dodeli25.03.2021.28.04.2021. 06.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-26/21Rušenje bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara DokumentacijaOdluka o obustavi23.03.2021.23.04.2021. 05.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-38/21Usluge pošumljavanja neobraslih površina na teritoriji grada Novog Pazara DokumentacijaOdluka o dodeli02.04.2021.20.04.2021. 15.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-37/21Nabavka sadnica DokumentacijaOdluka o dodeli02.04.2021.20.04.2021. 12.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-28/21Radovi na izgradnji sportskog terena u Novom Pazaru (na KP br.4580/1KO Novi Pazar) DokumentacijaOdluka o dodeli22.03.2021.14.04.2021. 06.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-34/21Izrada elaborata geotehničkih uslova sanacije klizišta u naselju Osoje i Jošanička obala Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli29.03.2021.14.04.2021. 08.04.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-19/21Usluge na izradi projektne dokumentacije (PGD i PZI) za dogradnju hotela na atletskom stadionu na KP 4856/5 KO Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli08.03.2021.31.03.2021. 18.03.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-15/21Nabavka softvera za obradu, analizu i vizuelizaciju podataka dobijenih iz bespilotne letelice i obuka zaposlenih u okviru implementacije projekta “Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina” DokumentacijaOdluka o dodeli25.02.2021.05.04.2021. 04.03.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-12/21Usluge monitoringa podzemnih i površinskih voda, otpadnih voda,kvaliteta zemljišta,praćenje alergenog polena, deratizacija i dezinfekcije prostora DokumentacijaOdluka o dodeli23.02.2021.18.03.2021. 05.03.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-13/21Gume i ostali materijal za vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove DokumentacijaIzmena konkursne dokumentacije19.02.2021.23.02.2021. 03.03.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-9/21Radovi na rušenju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Dokumentacija11.02.2021. 01.03.2021.
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-3/21Radovi na tekućem održavanju Kule motrilje u gradskom parku DokumentacijaObaveštenje o izmenamaOdluka o dodeli02.02.2021.03.02.2021.05.03.2021. 17.02.2021.--
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-6/21Izmena projektne dokumentacije (PGD i PZI) za hotel na atletskom stadionu KO Novi Pazar DokumentacijaOdluka o dodeli01.02.2021.19.02.2021. 11.02.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-29/21Usluge pranja vozila Gradske uprave DokumentacijaOdluka o dodeli22.03.2021.02.04.2021. 26.03.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-31/21Usluge teorijsko praktične obuke za kamenoresca, keramičara, teracera, kasir, prodavac, frizeri i dr. za realizaciju projekta „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ DokumentacijaOdluka o dodeli19.03.2021.01.04.2021. 25.03.2021.-
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-27/21Usluge teorijsko praktične obuke za vozače C i E kategorije za realizaciju projekta „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ DokumentacijaOdluka o dodeli19.03.2021.01.04.2021. 25.03.2021.-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-11/21Usluge na izradi saobraćajne analize koja je potrebna za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izbor predložene trase za severnozapadnu obilaznicu DokumentacijaOdluka o dodeli05.02.2021.18.02.2021. 10.02.2021.-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-10/21Nabavka ogrevnog drveta za 20 socijalno ugroženih porodica i IRL DokumentacijaOdluka o dodeli03.02.2021.18.02.2021. 08.02.2021.-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-149/20Radovi na investicionom održavanju 3 gradske saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja DokumentacijaOdluka o dodeli29.12.2020.09.02.2021. 13.01.2021.-

2020.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-150/20

Nadogradnja i proširenje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odluka o dodeli
04.01.2020.

21.01.2021
11.01.2021.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-147/20

Nabavka metalnih arhivskih ormara sa kliznim vratima za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija 31.12.2020. 11.01.2021.
Pregovarački postupak | Radovi – JNMV 404-253/19

Dodatni, nepredviđeni radovi na rekonstrukciji zgrade „Gimnazije“ u Novom Pazaru
Dokumentacija 12.11.2019. -
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-148/20

Nadogradnja i proširenje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija 24.12.2020. 29.12.2020.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-66-8/20

Mašine za proizvodnju nameštaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.12.2020.

06.01.2021.
21.12.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-146/20

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata-zgrada socijalnog stanovanja u ulici Sutjeskoj i u naselju Erozija u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o izmeni ugovora - partija I

Obaveštenje o izmeni ugovora - partija II
09.12.2020.

22.01.2021.

02.02.2021.

02.02.2021.
18.12.2020.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-141/20

Elektroenergetski radovi (el.osvetljenje, niski napon, srednji napon) na uređenju platoa kod Simpovih zgrada
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.11.2020.

11.01.2021.

08.02.2021.
11.12.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-144/20

Radovi na investicionom održavanju gradskih saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica i faktičkog stanja - nastavak ulice Biserovačke prema sportskim terenima (Borići) u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o izmeni

Odluka o dodeli
24.11.2020.

25.11.2020.

11.01.2021.
04.12.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-78/20

Usluge socijalne zaštite
Dokumentacija 07.05.2020. 15.05.2020.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-66-8/20

Mašine za proizvodnju nameštaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.12.2020.

06.01.2021.
21.12.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-66-6/20

Usluge nadogradnje i razvoja destkopa i veb GIS-a u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija

Odluka o dodeli
26.10.2020.

16.12.2020.
25.11.2020.

-
Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje | Usluge – JNMV 404-145/20

Partija I Usluge ispitivanja podzemnih voda Partija II usluge ispitivanja površinskih voda Partija III usluge kvaliteta zemljišta Partija IV usluge ispitivanja nivoa buke Partija V usluge detatizacije i dezinfekcije
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o obustavi
09.12.2020.

31.12.2020.

31.12.2020.
17.12.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-66-5/20

Usluge mobilne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.10.2020.

17.12.2020.

11.01.2021.
25.11.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-66-4/20

Radovi na uklanjanju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
22.10.2020.

14.12.2020.

25.12.2020.
23.11.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-1/20

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda), dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija i smrt usled bolesti, 66512000 usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja, 6651100 usluge životnog osiguranja
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
16.10.2020.

23.10.2020.

19.11.2020.
26.10.2020.

28.10.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-3/20

Usluge snimanja podzemnih instalacija u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija

Odluka o dodeli
15.10.2020.

24.11.2020.
23.10.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-2/20

Usluge održavanja i servisiranja vozila Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.10.2020.

10.11.2020.

12.11.2020.
23.10.2020.

-

-
Poziv za podnošenje ponuda | Radovi – JNMV 404-131/20

Radovi na skidanju sloja zemlje, nivelacija i postavljanje tepih trave (busena) na Rekreacionom centru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
25.09.2020.

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Poziv za podnošenje ponuda | Radovi – JNMV 404-130/20

Radovi na uklanjanju viška zemlje sa severnog bedema radi nastavka arheološkog istraživanja u Gradskom parku
Dokumentacija

Odluka o dodeli
25.09.2020

20.10.2020.
30.09.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66-7/20

Usluge osiguranja od svih rizika ugovarača
Dokumentacija

Izmena i dopuna dokumentacije

II Izmena i dopuna dokumentacije

Odluka o dodeli
10.12.2020.

16.12.2020.

16.12.2020.

29.12.2020.
18.12.2020.

21.12.2020.

21.12.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-121/20

Nabavka energenata - 09111000 - ugalj za ogrev, 03410000 – drva za ogrev, 09111400 – goriva na bazi drveta, 09135100 – lož ulje
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli
06.08.2020.

17.08.2020.

21.08.2020.

26.08.2020.

18.09.2020.
07.09.2020.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-110/20

Nabavka kancelarijskog materijala
Dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.06.2020.

18.06.2020.

25.08.2020.

08.09.2020.
24.06.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-82/20

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za objekat – kombinovana dečija ustanova “Naše dete” u ulici Gojka Bačanina u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.05.2020

17.08.2020.

26.08.2020.
04.06.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-119/20

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara,
Dokumentacija

Odluka o dodeli
30.06.2020.

20.07.2020.
08.07.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-71/20

Nabavka dobara - električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
07.05.2020.

20.07.2020.
08.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-108/20

Medicinska oprema za potrebe Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Doma zdravlja Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.06.2020.

21.07.2020.

07.08.2020.
16.06.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-103/20

Usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
01.06.2020.

08.07.2020.
09.06.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-77/20

Nabavka dobara-električne energije za opštu potrošnju u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženu roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli
13.05.2020.

09.06.2020.

09.06.2020.

03.08.2020.
11.06.2020.

-

15.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-79/20

Nabavka i isporuka klupa za opremanje grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
08.05.2020.

28.05.2020.
18.05.2020.

-
Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavke | Radovi – JNMV 404-61/20

Rušenje i razbijanje zgrada, zemljani radovi
Dokumentacija

Odluka o obustavi
21.04.2020.

10.06.2020.
22.05.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-64/20

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.04.2020.

18.05.2020.
15.05.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-72/20

Električna energija
Dokumentacija

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
29.04.2020.

20.05.2020.

10.06.2020.
29.05.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-73/20

Nabavka sadnica cveća (sa dostavom i sadnjom na teritoriji grada Novog Pazara)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.04.2020.

15.05.2020.

01.06.2020.
07.05.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-87/20

Radovi na zameni stolarije radi unapredjenja energetskih svojstava zgrada na teritoriji grada Novog Pazara KO Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
20.05.2020.

10.06.2020.
28.05.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-70/20

Nabavka terenskog vozila za potrebe Doma zdravlja Novi Pazar
Dokumentacija

Poziv sa izmenjenim datumom

Pitanja i odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Treća izmena konkursne dokumentacije
30.04.2020.

05.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

06.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.
08.06.2020.

-

-

-

12.05.2020.

-

14.05.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-80/20

Nabavka 40 klima uređaja (isporuka, ugradnja i puštanje u rad) za potrebe Predškolske ustanove Mladost Novi Pazar
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2020.

14.05.2020.

26.05.2020.

05.06.2020.
18.05.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-106/20

Radovi (tekuće održavanje) na izgradnji platoa ispred sportske hale "Izudin Šušević" u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženu roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
02.06.2020.

10.06.2020.

10.06.2020.

18.06.2020.
10.06.2020.

-

12.06.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-59/20

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Odluka o dodeli
21.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

23.04.2020.

28.04.2020.

30.04.2020.

13.05.2020.
29.04.2020.

-

-

04.05.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-65/20

Ozelenjavanje platoa na Rekreacionom centru (nabavka, isporuka i sadnja sadnica)
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.04.2020.

30.04.2020.

15.05.2020.
24.04.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-58/20

Radovi na zameni stolarije na sportskoj hali-Izudin Šušević u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Izmenjen predmer i predračun radova

Drugo obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

10.04.2020.

14.04.2020.

14.04.2020.

17.04.2020.

28.04.2020.

07.05.2020.
13.04.2020.

-

-

16.04.2020.

-

21.04.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-55/20

Nabavka opreme za ugostiteljstvo, proizvodnju hrane i ketering
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

07.04.2020.

08.05.2020.

05.06.2020.
10.04.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-52/20

Nabavka opreme za frizerski salon za realizaciju projekta „Održive zajednice u Sandžaku – od mere do karijere“
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2020.

08.05.2020.

01.06.2020.
10.04.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-54/20

Tekstilne mašine
Dokumentacija

Odluka o dodeli
02.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-53/20

Mašine za proizvodnju nameštaja
Dokumentacija

Odluka o dodeli
01.04.2020.

08.05.2020.
10.04.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-35/20

Računari i računarska oprema za potrebe implementacije projekta „eUpravaUprava po meri građana“
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli
16.03.2020.

20.03.2020.

06.04.2020.
24.03.2020.

27.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-47/20

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2020.

03.04.2020.

29.04.2020.
23.03.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-37/20

Radovi na investicionom i tekućem održavanju zgrada koje propadaju Gradskoj upravi Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2020.

23.04.2020.

05.05.2020.
13.04.2020.

-

-
Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 112-103/20

Dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
Dokumentacija

Mišljenje ministarstva o zaduživanju i Odluka Skupstine

Izmena poziva
12.03.2020.

13.03.2020.

19.03.2020.
25.03.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-36/20

Radovi na osvetljenju ul Svetosavska (kod gradskog bedema) u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.03.2020.

26.03.2020.
19.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-41/20

Nabavka materijala za krečenje ulaza zgrada na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.03.2020.

23.04.2020.

13.05.2020.
18.03.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-40/20

Nabavka usluga - pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija 10.03.2020. 18.03.2020.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-33/20

Radovi na izgradnji sportskih terena u Borićima na Paričkom brdu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora II
02.03.2020.

07.04.2020.

03.08.2020.

15.10.2020.
01.04.2020.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-32/20

Radovi na građenju platoa na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2020.

08.04.2020.

12.06.2020.

30.07.2020.
30.03.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-26/20

Nabavka 177 metalnih kontejnera
Dokumentacija

Odluka o dodeli
28.02.2020.

20.03.2020.
10.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-24/20

Gume i ostali materijal za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove za 2020.godinu
Dokumentacija

Odluka o dodeli
27.02.2020.

03.04.2020.
06.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-25/20

Radovi na tekućem održavanju seoskog groblja u selu Deževa u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.02.2020.

31.03.2020.

05.05.2020.
05.03.2020.

-

-
Kvalifikacioni postupak I faza | Radovi – JNMV 404-27/20

Nabavka radova na uklanjanju bespravno izgradjenih objekata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi
26.02.2020.

13.04.2020.
27.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-28/20

Nabavka dobara - polovno vozilo
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.02.2020.

03.03.2020.

03.03.2020.

02.04.2020.

08.05.2020.
05.03.2020.

-

09.03.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-303/19

Radovi na sanaciji (tekuće održavanje) prostorija obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
15.01.2020.

03.03.2020.

05.05.2020.

30.07.2020.
23.01.2020.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-285/19

Radovi na investicionom održavanju ulice Branislava Bakračevića u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
19.12.2019.

19.02.2020.
27.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-269/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Gradske uprave u Novom Pazaru
Dokumentacija 02.12.2019. 10.12.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-304/19

Nabavka drva za socijalno ugrožene porodice izbeglih i IRL
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.01.2020.

31.01.2020.

05.05.2020.
20.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak | Dobra – JNMV 404-295/19

Oprema za snimanje podzemnih instalacija u okviru implementacije projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina“
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli
30.12.2019.

20.01.2020.

10.02.2020.
30.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-275/19

Radovi na uređenju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi jedne partije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora za jednu partiju

Odluka o dodeli ugovora za još jednu partiju
09.12.2019.

19.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

28.01.2020.

28.01.2020.

27.02.2020.

12.03.2020.

26.06.2020.
08.01.2020.

-

-

-

15.01.2020.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-288/19

Radovi na tekućem održavanju prostora oko malog bazena na Rekracionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.12.2019.

31.01.2020.

31.01.2020.
27.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-299/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Centra za socijalni rad u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.12.2019.

28.01.2020.

10.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-300/19

Izgradnja nadstrešnice u SSU “Pendik” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.01.2020.

27.01.2020.

14.02.2020
20.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-298/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije kišne kanalizacije za realizaciju projekta izgradnje novoprojektovane ulice “12.Srpske brigade” od stambeno-poslovnog objekta “Lepa Brena” do Carske ćuprije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.01.2020.

24.01.2020.

24.02.2020.
16.01.2020.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-271/19

Radovi na uređenju platoa, pristupnih saobraćajnica i parkinga na potesu zgrade Simpo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli
03.12.2019.

09.01.2020.

22.01.2020.
09.01.2020.

16.01.2020.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-267/19

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji O.Š. „Bratstvo“ i izgradnji bazena u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 1

Odgovori na postavljena pitanja 2

Odgovori na postavljena pitanja 3

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja 4

Odgovori na postavljena pitanja 5

Odgovori na postavljena pitanja 6

Odgovori na postavljena pitanja 7

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Treća izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

Četvrta izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019.

05.12.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.

23.12.2019.

26.12.2019.

26.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

27.12.2019.

30.12.2019.

31.12.2019.

31.12.2019.

23.01.2020.

28.01.2020.
03.01.2020.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.01.2020.

-

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-294/19

Radovi na izgradnji zalivnog sistema na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
23.12.2019.

23.01.2020.
03.01.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-293/19

Nabavka creva za dovod vode i sistema za navodnjavanje “kap po kap“
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2019.

16.01.2020.

05.02.2020.
09.01.2020.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-297/19

Nabavka dobara - polovno vozilo
Dokumentacija

Odluka o obustavi
24.12.2019.

20.01.2020.
10.01.2020.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-277/19

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Dokumentacija

Odluka o dodeli
09.12.2019.

17.01.2020.
17.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-266/19

Radovi na izgradnji zalivnog sistema na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
28.11.2019.

13.12.2019.
06.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-283/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-272/19

Radovi na izradi i ugradnji metalne zaštitne pešačke ograde u blizini osnovnih škola u Novom Pazaru u dužini 800m
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-

2019.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-283/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli
16.12.2019.

15.01.2020.
24.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-272/19

Radovi na izradi i ugradnji metalne zaštitne pešačke ograde u blizini osnovnih škola u Novom Pazaru u dužini 800m
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.12.2019.

16.12.2019.

10.01.2020.
11.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-287/19

Radovi na tekućem održavanju zgrade Gradske uprave u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
18.12.2019.

27.12.2019.
26.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-265/19

Radovi na uređenju platoa na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019.

16.12.2019.

23.12.2019.
06.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-279/19

Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na sanaciji stana broj 2 u zgradi za izbegla lica u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.12.2019.

06.01.2020.
19.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-250/19

Izgradnja voznog okna putničkog lifta, nabavka i ugradnja lifta nosivosti 630 kg u zgradi Doma zdravlja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
06.11.2019.

12.11.2019.

16.12.2019.
14.11.2019.

18.11.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-242/19

Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli
31.10.2019.

15.11.2019.

16.12.2019.
02.12.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-264/19

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove - Grad Novi Pazar
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.11.2019.

28.11.2019.

09.12.2019.

23.12.2019.
05.12.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-256/19

Radovi na investicionom održavanju zaštite nastavka arheoloških istraživanja severne tabije Novopazarske tvrđave
Dokumentacija

Odluka o dodeli
22.11.2019.

09.12.2019.
02.12.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-259/19

Nabavka prskalica za poljoprivredu za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.11.2019.

21.11.2019

04.12.2019.

18.12.2019.
29.11.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-258/19

Dodatni (nepredviđeni) radovi na investicionom održavanju Muzeja “Ras” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.11.2019

04.12.2019.

12.12.2019.
27.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-255/19

Izvođenje radova na prilaznoj saobraćajnici zgrade višeporodičnog stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica (KO Postenje) Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.11.2019.

03.12.2019.

09.12.2019.
26.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-251/19

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana
Dokumentacija

Odgovor na tražena pojašnjenja

Dopuna konkursne dokumentacije sa slikama

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi
08.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

14.11.2019.

29.11.2019.
18.11.2019.

-

-

21.11.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-246/19

Pružanje usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenim ugovorima po partijama
05.11.2019.

29.11.2019.

03.12.2019.
13.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-245/19

Nabavka sadnica drveća za uređenje površina na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.11.2019.

19.11.2019

16.12.2019.
12.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-238/19

Osiguranje imovine; 66513200 - Usluge osiguranja od svih rizika ugovarača
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli
30.10.2019.

04.11.2019.

26.11.2019
12.11.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-236/19

Građevinsko zanantski radovi na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, oštećenih prilikom poplava u 2019 godini
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2019.

13.11.2019.

13.11.2019.
31.10.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-230/19

Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na sanaciji stana broj 2 u zgradi za izbegla lica u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.10.2019.

01.11.2019.
24.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-226/19

Izvođenje radova na prilaznoj saobraćajnici zgrade višeporodičnog stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica (KO Postenje) Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
15.10.2019.

24.10.2019.

24.10.2019.
23.10.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-225/19

Izgradnja prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
11.10.2019.

18.11.2019.
11.11.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-224/19

Građevinsko zanantski radovi na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva, oštećenih prilikom poplava u 2019.godini
Dokumentacija

Odluka o obustavi
11.10.2019.

23.10.2019.
19.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-220/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka o dodeli
10.10.2019.

25.10.2019.
18.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-215/19

Nabavka neurofidbek aparata za potrebe Udruženja psihologa Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi
10.10.2019.

24.10.2019.
21.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-212/19

Nabavka putarske soli. So i čisti natrijum hlorid
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
30.09.2019.

15.10.2019.
08.10.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-211/19

Radovi na investicionom održavanju Muzeja “Ras” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.09.2019.

15.10.2019.

21.10.2019.
03.10.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-200/19

Završetak SSU „Pendik”, sala za borilačke veštine
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
17.09.2019.

18.10.2019.

18.10.2019.
17.10.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-189/19

Osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda), dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj teže bolesti i hirurških intervencija i smrt usled bolesti
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
04.09.2019.

23.09.2019.
12.09.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-188/19

Tekuće održavanje parketa u sportsko sajamskoj ustanovi Pendik u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.09.2019.

18.09.2019.

09.10.2019.
11.09.2019.

-

-
Pregovarački postupak | Radovi - JN 404-185/19

Završetak radova u SSU "Pendik" - sala za borilačke veštine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
26.08.2019.

26.08.2019.

28.08.2019.

12.09.2019.

17.09.2019.
-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-184/19

Radovi: Rampe za osobe sa invaliditetom – Tehnička škola Novi Pazar, Sportsko sajamska ustanova „Pendik” i gradski bazen Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi
23.08.2019.

11.09.2019.
03.09.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-181/19

Izgradnja prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
20.08.2019.

27.09.2019.
19.09.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-171/19

Nabavka energenata za grejanje
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljena pitanja

Drugi odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora
09.08.2019.

22.08.2019.

30.08.2019.

30.08.2019.

05.09.2019.

26.09.2019.
09.09.2019.

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-167/19

Radovi na uređenju platoa i dečijih igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Odluka o obustavi IV partije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.08.2019.

02.10.2019.

02.10.2019.

01.11.2019.
05.09.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-161/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju opšte bolnice u Novom Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o potpisanom ugovoru
29.07.2019.

12.09.2019.

01.10.2019.
28.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-182/19

Nabavka linije za proizvodnju pogačica za prehranu pčelinjih društava za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
21.08.2019.

11.09.2019.
29.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-178/19

Mašine za sejanje i sađenje
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
29.08.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-176/19

Mašine za berbu i žetvu
Dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.
28.08.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-179/19

Nabavka creva za dovod vode i sistema za navodnjavanje “kap po kap“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.08.2019.

11.09.2019.
27.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-177/19

Mašine za pripremu i kultivisanje zemlje
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
19.08.2019.

20.08.2019.

23.08.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

18.12.2019.
27.08.2019.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-175/19

Radovi na uredjenju platoa u staroj lučnoj zgradi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
15.08.2019.

06.09.2019.
26.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-183/19

Radovi na tekućem održavanju asfaltnih pešačkih staza na Rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.08.2019.

06.09.2019.
31.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-164/19

Rampe za osobe sa invaliditetom – Tehnička škola Novi Pazar, Sportsko sajamska ustanova „Pendik” i gradski bazen Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi postupka
06.08.2019.

22.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-163/19

Nabavka linije za proizvodnju pogačica za prehranu pčelinjih društava za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Odluka o obustavi
02.08.2019.

16.08.2019.
13.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-160/19

Osiguranje zaposlenih u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda, organima i službama grada (Skupština grada, Gradonačelnik, Gradsko veće, Gradsko pravobranilaštvo, Služba interne revizije i Služba budžetske inspekcije)
Dokumentacija

Odluka o obustavi
29.07.2019.

20.08.2019.
06.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-153/19

Produžetak licenci mrežnog antivirusnog programa za potrebe Gradske uprave
Dokumentacija

Odluka o dodeli
26.07.2019.

16.08.2019.
05.08.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti oblikovana u 5 (pet) partija | Usluge – JNMV 404-155/19

Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja, Partija II - Ispitivanje kvaliteta zemljišta, Partija III - Merenje jačine buke u životnoj sredini Partija IV - Merenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Novog Pazara, Partija V - Ispitivanje površinskih voda
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
25.07.2019.

26.09.2019.

24.10.2019.
02.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-154/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju potpornog zida u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.07.2019.

06.08.2019.

19.08.2019.
02.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-152/19

Radovi na demontaži stare i montaži nove veštačke trave na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja I

Odgovori na postavljena pitanja II

Obaveštenje o produženje roka

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.07.2019.


25.07.2019.


26.07.2019.


30.07.2019.


30.07.2019.


07.08.2019.
31.07.2019.


-


-


05.08.2019.


-


-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-151/19

Pripremni radovi na investicionom održavanju bedema u Novom Pazaru (arheološka iskopavanja i istraživanja)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.07.2019.

06.08.2019.

08.08.2019.
30.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-149/19

Radovi na održavnju AB stepeništa u naselju Rakovac u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora
22.07.2019.

05.08.2019.

18.12.2019.
30.07.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-142/19

Završetak SSU „Pendik”, sala za borilačke veštine
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I

Konkursna dokumentacija sa izmenama i dopunama

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi postupka
16.07.2019.

18.07.2019.

05.08.2019.

05.08.2019.

06.08.2019.

16.08.2019.

29.08.2019.
15.08.2019.

-

-

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-90/19

Radovi na uredjenju dvorišta obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2019.

28.08.2019.

.01.10.2019.
14.08.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-146/19

Nabavka tehničkih usporivača brzine
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2019.

18.07.2019.

30.07.2019.

23.08.2019.
23.07.2019.

24.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-143/19

Usluge socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
11.07.2019.

30.07.2019.

20.09.2019.
19.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-141/19

Završetak projekta „Izgradnja pešačke staze od Pazarišta do grada Ras“ u Novom Pazaru, izrada i montaža info tabli i radovi na osvetljenju
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
11.07.2019.

19.07.2019.

01.10.2019.

01.10.2019.

25.10.2019.
19.07.2019.

22.07.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-139/19

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o zaključenom ugovoru
08.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

29.07.2019.

14.08.2019.

02.09.2019.
16.07.2019.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-132/19

Uređenje platoa i dečijih igrališta na 2 lokacije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.06.2019.

02.08.2019.

22.08.2019.
29.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-144/19

Usluge fiksne telefonije za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.07.2019.

19.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
22.07.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-133/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2019.

23.07.2019.

01.08.2019.
11.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-134/19

Radovi na tekućem održavanju fiskulturne sale O.Š “Halifa Bin Zaid Al Nahjan” u Požegi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.07.2019.

25.07.2019.

25.07.2019.
10.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-130/19

Investiciona održavanje terena za fudbal na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2019.

03.07.2019.

05.07.2019.
28.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-129/19

Radovi (tekuće održavanje) na izgradnji teretane na rekreacionom centru u Novom Pazaru (na katastarskoj parceli br. 3628 KO Novi Pazar)
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.06.2019.

25.06.2019.

26.06.2019.

26.06.2019.

03.07.2019.

23.07.2019.
28.06.2019.

-

-

01.07.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-127/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za uređenje stambenog objekta za izbeglice i raseljena lica
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.06.2019.

10.07.2019.
27.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-121/19

Nabavka sadnica cveća za uređenje cvetnih površina na teritoriji grada Novog Pazara
Dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2019.

04.07.2019.
21.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-120/19

Radovi na izgradnji košarkaškog terena (tekućue održavanje) na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.06.2019.

11.06.2019.

11.06.2019.

20.06.2019.

05.07.2019.
17.06.2019.

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-117/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Postavljena pitanja i odgovori

Odluka o obustavi
07.06.2019.

11.06.2019.

18.06.2019.
17.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-115/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka i obaveštenje o obustavi
03.06.2019.

12.06.2019.
12.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-119/19

Radovi na tekućem održavanju fiskulturne sale O.Š “Halifa Bin Zaid Al Nahjan”
Dokumentacija

Odluka o obustavi
03.06.2019.

18.06.2019.
11.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-116/19

Radovi na izgradnji niskonaponske mreže u naselju Mur na ime pomoći Sadriji Ramović
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora
03.06.2019.

18.06.2019.

04.07.2019.
12.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-118/19

Radovi na tekućem održavanju hola i biletarnice Kulturnog centra u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
03.06.2019.

14.06.2019.
11.06.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-112/19

Nabavka opreme za potrebe obdaništa u naselju Šestovo u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.05.2019.

10.06.2019.

28.06.2019.
06.06.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-109/19

Molersko-farbarski radovi na krečenju zidova i stubova pasaža Nove lučne zgrade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

12.06.2019.
29.05.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-106/19

Radovi na uređenju 30 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.05.2019.

13.06.2019.

13.06.2019.

03.07.2019.

24.07.2019.
16.06.2019.

18.06.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-104/19

Nabavka tonera i ostalog materijala za računare za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.05.2019.

28.05.2019.
27.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-103/19

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
16.05.2019.

03.06.2019.
24.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-100/19

Nabavka dobara - jedno novo specijalizovano vozilo za prevoz hrane i namirnica za potrebe PU Mladost u Novom Pazaru
Dokumentacija 15.05.2019. 23.05.2019.
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-87/19

Radovi na uređenju platoa i dečijih igrališta u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi
24.04.2019.

24.05.2019.

24.05.2019.

14.06.2019.

17.06.2019.
24.05.2019.

-

29.05.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-55/19

Radovi na uređenju šetališta leve i desne strane pored reke Raške u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
28.03.2019.

03.06.2019.
27.04.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-63/19

Izrada kablovske kanalizacije u sklopu projekta dislokacije srednje naponskih dalekovoda u ulici Save Kovačevića
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2019.

12.04.2019.

28.06.2019.
06.05.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-50/19

Nabavka dobara - Električne energije
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2019.

17.04.2019.

17.04.2019.

25.10.2019.

25.10.2019.
22.04.2019.

-

23.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-93/19

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja – Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.10.2019.

30.05.2019.

28.06.2019.
20.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-92/19

Nabavka 68 plastičnih kontejnera za otpad
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2019.

22.05.2019.

31.05.2019.
16.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-99/19

Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Šestovo
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
09.05.2019.

20.05.2019.
17.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-83/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za potrebe dobijanja lokacijskih uslova za izgradnju puta od naselja Bukres do Đurđevih stupova
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
23.04.2019.

20.05.2019.
07.05.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-75/19

Radovi na tekućem održavanju (nadstrešnice) pasaža nove lučne zgrade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.04.2019.

24.04.2019.

20.05.2019.
10.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-88/19

Radovi na uredjenju sportskih terena na sportskom kompleksu “Šutenovac” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.04.2019.

16.05.2019.

28.06.2019.
07.05.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-82/19

Radovi na izgradnji niskonaponske mreže u naselju Mur na ime pomoći Sadriji Ramović
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
24.04.2019.

14.05.2019.
08.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-85/19

Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih i telefaks aparata za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
23.04.2019.

15.05.2019.
08.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-84/19

Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Šestovo
Dokumentacija

Odluka o obustavi
22.04.2019.

09.05.2019.
06.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-57/19

Radovi na čišćenju i održavanju antierozivnih brana i voda II reda
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
17.04.2019.

15.05.2019.
25.04.2019

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-80/19

Radovi na uredjenju sportskih terena na sportskom kompleksu “Šutenovac” u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi
16.04.2019.

24.04.2019.
24.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-79/19

Radovi na uredjenju platoa za rekvizite "Parka nauke" na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
11.04.2019.

19.04.2019.

06.05.2019.
19.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-73/19

Izvođenje radova na uređenju platoa između Kulturnog centra i nekadašnje upravne zgrade T.P. “Uniprom”
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2019.

09.05.2019.

21.05.2019.

22.05.2019.
06.05.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-64/19

Nabavka dobara-električne energije za opštu potrošnju u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
29.03.2019.

07.05.2019.
28.04.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-65/19

Nabavka dobara-električne energije za javnu rasvetu u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli
29.03.2019.

07.05.2019.
28.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-58/19

Izrada projektno - tehnicke dokumentacije za potrebe dobijanja lokacijskih uslova za izgradnju puta od naselja Bukres do Đurđevih stupova
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o obustavi
29.03.2019.

05.04.2019.

05.04.2019.

22.04.2019.
08.04.2019.

10.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra – JNMV 404-62/19

Automobilsko gorivo za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli
27.03.2019.

08.05.2019.
30.04.2019.

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-54/19

Građevinski radovi na uređenju Žitnog trga
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.03.2019.

08.05.2019.

28.06.2019.
23.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-52/19

Tekuće održavanje šetališta desne strane reke Jošanice na ulici Jošanički kej
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2019.

07.05.2019.

28.06.2019.
22.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-66/19

Ugostiteljske usluge
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.04.2019.

18.04.2019.

19.04.2019.
16.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-69/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije na uređenju letnje bašte Kulturnog centra u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2019.

19.04.2019.

20.05.2019.
10.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-61/19

Radovi na uređenju dečijeg igrališta i parkinga u naselju Svojbor u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2019.

12.04.2019.

18.04.2019.
04.04.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-56/19

Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u naselju Šestovo
Dokumentacija

Odluka o obustavi
26.03.2019.

08.04.2019.
03.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-51/19

Radovi na tekućuem održavanju postojećeg košarkaškog terena na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2019.

27.03.2019.

09.04.2019.

19.04.2019.
01.04.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-43/19

Tekuće održavanje šetališta na gradskoj saobraćajnici obe strane reke Raške u ulici 12. Srpske brigade
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.03.2019.

12.04.2019.

03.06.2019.
08.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-38/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije uređenja korita reke Izbičke i dela državnog puta II B reda br.413 do Novopazarske banje u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.03.2019.

12.04.2019.

22.04.2019
03.04.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-33/19

Građevinski radovi na uređenju platoa ispred zgrade Kula
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2019.

05.04.2019.

08.04.2019.

16.04.2019.

10.01.2020.
01.04.2019.

-

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi – JNMV 404-34/19

Radovi na uređenju pasaža u Novoj Lučnoj zgradi u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2019.

16.04.2019

16.04.2019

10.01.2020.
01.04.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge – JNMV 404-8/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije uređenja Gradskog trga i podhodnika ispod Gradskog trga u centru grada
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Prvo pojašnjenje dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Drugo pojašnjenje dokumentacije

Četvrta izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Drugo obaveštenje o produženju roka

Treće pojašnjenje dokumentacije

Peta izmena konkursne dokumentacije

Treće obaveštenje o produženju roka

Odluka o obustavi javne nabavke
11.02.2019.

28.02.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

12.03.2019.

20.03.2019.

20.03.2019.

20.03.2019.

25.03.2019.

26.03.2019.

26.03.2019.

03.04.2019.
13.03.2019.

-

22.03.2019.

-

-

-

-

29.03.2019.

-

-

02.04.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-49/19

Nabavka dobara - kancelarijskog materijala
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora za partije II i III

Odluka o obustavi za partiju I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju II
19.03.2019.

04.04.2019.

04.04.2019.

23.04.2019.
27.03.2019.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-48/19

Radovi na priključenju 9 montažnih kuća u naselju Blaževo na električnu mrežu
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
19.03.2019.

28.03.2019.
27.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-40/19

Ugostiteljske usluge-usluge hotela, restorana i trg.na malo
Dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi
15.03.2019.

27.03.2019.

28.03.2019.
25.03.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-44/19

Radovi na uređenju trim staze na rekreacionom centru u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
08.03.2019.

21.03.2019.
16.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-41/19

Izrada geomehaničkog elaborate za potrebe planiranja prostora i određivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru
Dokumentacija 08.03.2019. 18.03.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-37/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za postupak ozakonjenja objekta Gradske uprave, Kulturnog centra i Doma omladine
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.03.2019.

25.03.2019.

09.05.2019.
12.03.2019.

-

-
Javna nabaka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-31/19

Nabavka usluga-pranje vozila za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
01.03.2019.

18.03.2019.
09.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-29/19

Radovi na uređenju dečijeg igrališta i parkinga u naselju Svojbor u Novom Pazaru
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka
28.02.2019.

07.03.2019.

07.03.2019.
08.03.2019.

-

11.03.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-30/19

Nabavka napitaka i ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.02.2019.

27.03.2019.

08.04.2019.
11.03.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi – JNMV 404-32/19

Radovi na uređenju platoa ulice Kej 12.Srpske brigade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
28.02.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

11.06.2019.
08.03.2019.

-

-

-
Javna nabaka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-24/19

Usluge štampanja za potrebe Gradske uprave za izvorene i poverene poslove grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
27.02.2019.

11.03.2019.
07.03.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-21/19

Geodeske usluge za potrebe Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora
25.02.2019.

27.02.2019.

27.02.2019.

14.03.2019.
05.03.2019.

-

06.03.2019.

-
Javna nabavka | Radovi - OPJN 404-15/19

Radovi na uređenju trotoara ulice 12. srpske brigade u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.02.2019.

21.03.2019.

18.04.2019.
15.03.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra – JNMV 404-5/19

Nabavka guma i ostalog materijala za potrebe vozila Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
05.02.2019.

20.02.2019.
13.02.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-16/19

Izrada geomehaničkog elaborate za potrebe planiranja prostora i određivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
11.02.2019.

21.02.2019.
19.02.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge – JNMV 404-17/19

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za postupak ozakonjenja objekta Gradske uprave, Kulturnog centra i Doma omladine
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori na postavljena pitanja

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
11.02.2019.

12.02.2019

18.02.2019.

18.02.2019.

22.02.2019.

01.03.2019.
19.02.2019.

12.02.2019

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti dobara | JNMV 404-13/19

Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice I IRL
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.02.2019.

-

09.04.2019.
18.02.2019.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Usluge - OPJN 404-253/18

Izrada projektno-tehničke dokumentacije uređenja korita reke Izbičke i dela državnog puta II B reda br.413 do Novopazarske banje u Novom Pazaru
Dokumentacija

Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka
09.01.2019.

18.01.2019.

31.01.2019.

21.02.2019.
08.02.2019.

-

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-252/18

Nabavka radova na izgradnji MBTS 1 x 630 KVA u MZ Postenje u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora
27.12.2018.

03.08.2020.

10.02.2021.
26.01.2019.

-

-
Javna nabavka male vrednosti dobara | Usluge – JNMV 404-11/19

Nabavka napitaka I ostale robe za potrebe bifea Gradske uprave za izvorne I poverene poslove.
Dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
07.02.2019.

20.02.2019.

26.02.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-254/18

Izrada geomehaničkog elaborata za izgradnju obdaništa na kat.parceli br.3629 KO Novi Pazar
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.01.2019.

12.02.2019.

27.02.2019.
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-255/18

Izrada projektno-tehničke dokumentacije završetka jugo-zapadne obilaznice oko Novog Pazara
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.01.2019.

14.02.2019.

19.03.2019.

2018.

Predmet Datum objave Rok za predaju ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-102/18

Radovi na rekonstrukciji zgrade Gimnazije u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori na postavljena pitanja II

Izmenjena konkursna dokumentacija II

Odgovori na postavljena pitanja III

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovori na postavljena pitanja IV

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o izmeni ugovora
30.11.2018.

14.12.2018.

14.12.2018.

19.12.2018.

21.12.2018.

25.12.2018.

26.12.2018.

28.12.2018.

19.02.2019.

04.03.2019.

16.05.2019.

07.11.2019.
31.12.2018.

-

-

-

-

-

-

-

-

09.01.2018.

-

16.05.2019.

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-231/18

Naknadni radovi na investicionom održavanju – parterno uređenje kompleksa oko Atletskog stadiona (na kat.parceli br.4586/5 i 4856/1 KO Novi Pazar)
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2018.

08.01.2019.
26.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-229/18

Nabavka opreme za sektor tekstila za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
12.12.2018.

21.12.2018.
20.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-224/18

Partija I - Ispitivanje kvaliteta voda sa javnih česama i školskih vodovoda koji imaju sopstvene izvore snabdevanja
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.12.2018.

24.12.2018.

09.01.2019.
20.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-228/18

Nabavka dobara-tri polovna putnička motorna vozila
Dokumentacija 11.12.2018. 19.12.2018.
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-227/18

Nabavka polukoncertnog klavira
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.12.2018.

21.12.2018.

31.12.2018.
18.12.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Radovi - OPJN 404-201/18

Radovi na uređenju 17 ulica u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.11.2018.

31.12.2018.

21.01.2019.
22.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-222/18

Nadogradnja softverskog rešenja za vođenje predmeta – elektronska pisarnica
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
06.12.2018.

17.12.2018.
14.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-218/18

Nabavka sistema za navodnjavanje “kap po kap” u malinjacima za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja u Novom Pazaru na ime pomoći poljoprivrednicima
Dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2018.

12.12.2018.

12.12.2018.

24.12.2018.

31.12.2018.
13.12.2018.

-

14.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Radovi - JNMV 404-219/18

Radovi na sanaciji stanova u zgradi Bor u Novom Pazaru
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
04.12.2018.

14.12.2018.
12.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-212/18

Nabavka provajdera za obuku vozača za C i E kategoriju za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

07.12.2018.

17.12.2018.

28.12.2018.
07.12.2018.

14.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Usluge - JNMV 404-208/18

Nabavka provajdera za obuku prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacija

Obaveštenje o produženju rka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

03.12.2018.

03.12.2018.

13.12.2018.

28.12.2018.
07.12.2018.

-

10.12.2018.

-

-
Otvoreni postupak javne nabavke | Dobra - OPJN 404-202/18

Nabavka opreme sistema za bioskopske projekcije u sali Kulturnog centra Novi Pazar
Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori II

Dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.11.2018.

28.11.2018.

30.11.2018.

30.11.2018.

10.12.2018.

12.12.2018.
10.12.2018.

-

-

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-210/18

Nabavka mašina za proizvodnju hrane za realizaciju projekta “Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

13.12.2018.

11.01.2019.
07.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-209/18

Nabavka mašina za proizvodnju sokova i džemova za realizaciju projekta “Novi Pazar – Novi poslovi“
Dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

03.12.2018.

13.12.2018.

31.12.2018.
07.12.2018.

-

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-207/18

Nabavka dobara-mašine za obradu drveta
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2018.

13.12.2018.

27.09.2019.
07.12.2018.

-

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-206/18

Nabavka dobara - sitni alat i mašine
Dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
29.11.2018.

13.12.2018.
07.12.2018.

-
Javna nabavka male vrednosti | Dobra - JNMV 404-211/18

Nabavka opreme za sektor tekstila za realizaciju projekta „Novi Pazar – Novi poslovi“